Prezentace bakalářských a diplomových prací

Prezentace bakalářských a diplomových prací se uskuteční 11.2. 2021 od 10:00.

Vše se odehraje online – každý student bude prezentovat maximálně 10 minut, přičemž obsahem prezentace by mělo být: téma, předpokládaná struktura a základní hypotézy, metoda, literatura, případně stav práce. Prezentace je povinná k získání atestu z Bc./Mgr. semináře A. Prosím, aby se všichni prezentující přihlásili na mail katerinasvatonova@gmail.com do 6.2. do půlnoci. Všichni ostatní studenti jsou vítání a sledování prezentací je jim výrazně doporučeno.

Úvod > Aktuality > Prezentace bakalářských a diplomových prací