Prezentace bakalářských a diplomových prací

Prezentace bakalářských a diplomových prací se uskuteční 25.3. 2022 od 13:00.

Každý student bude prezentovat maximálně 10 minut, přičemž obsahem prezentace by mělo být: téma, předpokládaná struktura a základní hypotézy, metoda, literatura, případně stav práce. Prezentace je povinná k získání atestu z Bc./Mgr. semináře A. Prosím, aby se všichni prezentující přihlásili na mail katerinasvatonova@gmail.com do 18.3. do půlnoci. Všichni ostatní studenti jsou vítání a sledování prezentací je jim výrazně doporučeno. Podoba semináře bude záviset na pandemické situaci a bude včas oznámena.

Úvod > Aktuality > Prezentace bakalářských a diplomových prací