Prezentace bakalářských a magisterských prací 2023

Prezentace bakalářských a diplomových prací se uskuteční 8.2. 2023 od 9:00 v místnoti č. 429

Každý student bude prezentovat maximálně 10 minut, přičemž obsahem prezentace by mělo být: téma, předpokládaná struktura a základní hypotézy, metoda, literatura, případně stav práce. Prezentace je povinná k získání atestu z Bc./Mgr. semináře A. Prosím, aby se všichni prezentující přihlásili na mail katerinasvatonova@gmail.com do 27.1.2023 do půlnoci. Všichni ostatní studenti jsou vítání a sledování prezentací je jim výrazně doporučeno.

Úvod > Aktuality > Prezentace bakalářských a magisterských prací 2023