PhDr. David Čeněk

Asistent

e-mail: david.cenek@ff.cuni.cz

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • od 2014 – Doktorand na Paris III Sorbonne Nouvelle ve studijním doktorském programu pod dvojím vedení v rámci výzkumné skupiny THALIM/ARIAS.
 • od 2013 – Doktorand na Katedře filmových studií FF UK.
 • 2007 – Státní rigorózní zkouška FF UK obor Filmová studia.
 • 2005 – Státní zkouška FF UK obor Filmová studia.
 • 1997– Státní zkouška obor – španělský a francouzský jazyk s didaktikou, pedagogika a psychologie (Ped. fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA).

Výběrové přednášky a semináře

 • Francouzská nová vlna
 • Tendence iberoamerického filmu 1990–2010
 • Španělský film v období diktatury 1960 – 1975
 • Sondy do španělské kinematografie
 • Dějiny světového filmu A, B, C
 • Hranice pojmu „dokument“ ve světové kinematografii
 • Dějiny českého a světového filmu A, B: Analýza a interpretace
 • Reklamní estetika francouzského filmu 80. let
 • Estetika filmové režie: Vybrané problémy
 • Filmové festivaly: historie a teorie
 • Mladý francouzský film 90. let
 • Direct cinema/Cinéma vérité
 • Estetika krve, zla a násilí
 • Film a multikulturalita
 • Autor a autorský film
 • Jak na dějiny filmu?

Pedagogické zaměření

Dějiny kinematografie Francie, Španělska, kinematografií zemí Latinské Ameriky, Afriky a arabského světa. Vizuální antropologie a světový etnografický dokument.

Údaje o působení v zahraničí

 • únor 1995: I.U.F.M. Créteil, Paříž
 • květen-červenec 1998: Université Paris III, výzkumný projekt: Poválečné působení Jiřího Voskovce v Paříži
 • srpen 1998: Universidad de Salamanca, Španělsko
 • květen 2000, květen 2002: Mezinárodní filmový festival v Cannes: práce v organizačním štábu (akreditace filmového trhu, příprava spotů pro festivalovou televizi)
 • srpen 2001: Universidad de Granada, Španělsko
 • září 2002 – leden 2003: Universidad de Guadalajara, Mexiko – výzkumný projekt: Obraz Indiána v mexickém hraném filmu
 • únor – červen 2002: Université Paris III – Erasmus: studijní pobyt
 • březen 2005: Palneuf -Val-André (Francie) 6. setkání filmových lektorů a profesionálů – FILM  A ŠKOLA
 • 2006-2007: Musée de l´Homme, Paříž – výzkumný projekt: Vizuální antropologie a africký hraný film

Mimokatederní odborné aktivity, členství v odborných organizacích aj.

 • publikační činnost v časopise Cinepur, týdeníku A2
 • programová dramaturgie na festivalech Febiofest, Letní filmová škola, Jeden svět, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, kino Aero, kino Ponrepo NFA
 • lektorské úvody na festivalech a specializovaných přehlídkách
 • dramturgie filmových festivalů a přehlídky

Odborné stáže, konference (výběrově)

 • Centre national du livre (Národní centrum pro literaturu): Překladatelská stáž ke knize Bresson o Bressonovi (1 měsíc) 2016.
 • Konference „Les coproductions cinématographique intra-européennes depuis 1945“, příspěvek „Les coproductions cinématographiques franco-tchécoslovaques entre 1958 et 1970 comme moyen de relance des relations bilatérales“. Francie (Paříž, INHA), 2016.
 • Konference „Chris Marker“, příspěvek „Chris Marker a Česká republika“. Maďarsko (Budapešť), 2013 (1 týden).
 • Přednáška Chris Marker a politika – Paříž, Sorbonne Nouvelle Paris III, v rámci výměnného programu pedagogů ERASMUS – konference FILM A UTOPIE (chairman), FRANCIE, 2013: 1 týden.
 • Mezinárodní konference CEFRES – Le cinéma entre contrôle et servilité ?, příspěvek „Kauza filmu Já, černoch aneb ideologická manipulace v socialistickém Československu“. Praha, 2011.
 • Přednáška Dějiny afrického filmu – Paříž, Sorbonne Nouvelle Paris III, v rámci výměnného programu pedagogů ERASMUS, FRANCIE, 2009: 2 týdny.
 • Přednáška Španělská nová vlna – Alicante, Ciudad de la Luz, v rámci výměnného programu pedagogů ERASMUS, ŠPANĚLSKO, 2009: 1 týden.
 • Výzkumná stáž (stipendium francouzské vlády) – Paříž, Musée de l´Homme, FRANCIE, 2006-07: 5 měsíců.
 • Studijní stáž v rámci programu Erasmus – Paříž, Sorbonne Nouvelle Paris III: Cinéma audiovisuel FRANCIE, 2003: 5 měsíců.
 • Výzkumná stáž (stipendium mexické vlády) – Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Departamento de Historia del CUCSH – MEXIKO, 2002-2003: 5 měsíců.
 • Výzkumná stáž (stipendium francouzské vlády) – Paříž, Sorbonne Nouvelle Paris III: Cinéma audiovisuel FRANCIE, 1998: 3 měsíce.

Publikační činnost (výběrově)

PŘEKLADOVÉ SBORNÍKY:

 • Bressonová, M. (ed.): Bresson o Bressnovi (Rozhovory 1943-1983). Praha, Nakladatelství Casablanca 2016, 303 s. (Překlad, odborná redakce, kritický poznámkový aparát.)
 • Čeněk, D., Porybná, T. (eds.): Vizuální antropologie. Kultura žitá a viděná. Praha, Nakladatelství Pavel Mervart 2010, 332 s. (Překlad francouzských textů a odborná korektura.)
 • Bendová, H., Čeněk, D. (eds.): Jean-Luc Godard, texty a rozhovory. Praha, JSAF, AMU 2005, 330 s. (Překlad vybraných textů, odborná korektura a poznámky k textům.)

SBORNÍKY:

 • Blažek, J., Čeněk D., Flígl, J., Tesař. A.. (eds.): Krev, slzy a sperma: Čítanka filmového braku. Praha, Casablanca 2019, 240 s.
 • Čeněk D., Kaňuch, M., Michalovič, M. (eds.): Alain Resnais, kinematografia mozgu. Bratislava, Slovenský filmový ústav 2013, 217 s.

ODBORNÁ MONOGRAFIE:

 • Čeněk, D.: Chris Marker. Praha, JSAF, AMU 2012, 424 s.

STUDIE:

 • Čeněk, D.: Film jako krvavá hostina. In Blažek, J., Čeněk D., Flígl, J., Tesař. A.. (eds.): Krev, slzy a sperma: Čítanka filmového braku. Praha, Casablanca 2019, s. 97-113.
 • Čeněk, D.: Lidová kultura a lidový hrdina – Bojovník s maskou. In Blažek, J., Čeněk D., Flígl, J., Tesař. A.. (eds.): Krev, slzy a sperma: Čítanka filmového braku. Praha, Casablanca 2019, s. 152-169.
 • Čeněk, D.: Les coproductions cinématographiques franco-tchécoslovaques entre 1958 et 1970 comme moyen de relance des relations bilatérales. In: Palma, P., Pozner V. (eds.): Mariages à l’européenne (les coproductions cinématographiques intra-européennes depuis 1945). Paris, Association française de recherche sur l’histoire du cinéma, 2019, s. 251-276. /francouzsky/
 • Čeněk, D.: On vous parle de la Tchécoslovaquie. In: Feigelson, K. (eds.): Chris Marker: pionnier et novateur. Paris, Éditions Charles Corlet/CinémAction, 2017, s. 113-120. /francouzsky/
 • Čeněk, D.: Robert Bresson v soukolí času. In: Bressonová, M. (ed.): Bresson o Bressnovi (Rozhovory 1943-1983). Praha, Nakladatelství Casablanca 2016, s. 270-285.
 • Čeněk, D.: Společnost vypráví příběhy: Hodina výhně jako svědek své doby. In: Hingarová, V., Nemrava, D.: Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 29-45.
 • Čeněk, D.: Ještě jsme všechno neviděli. In: Čeněk D., Kaňuch, M., Michalovič, M. (eds.): Alain Resnais, kinematografia mozgu. Bratislava, Slovenský filmový ústav, 2013, s. 197-210.
 • Čeněk, D.: En el lenguaje de la lucha de clase. In: Fortes, M., Mostajo, L. G.,  (eds.): Chris Marker: inmemoria. México D.F., Cine ambulante, 2013. /španělsky/
 • Čeněk, D.:Panorama mexického filmu. In: Hingarová V., Květinová S., Eichlová G. (eds.). Mexiko – 200 let nezávislosti. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2010, s. 425-443.

 

Úvod > Katedra > Pedagogové > PhDr. David Čeněk