prof. PhDr. Ivan Klimeš

Profesor

e-mail: ivan.klimes@ff.cuni.cz

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 1981 – dipl. divadelní věda a hudební věda, FF UK Praha
 • 1987 – PhDr., FF UK Praha

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1981 – 1986 redaktor v Československém filmovém ústavu
 • 1987 dosud vědecký pracovník v Československém filmovém ústavu, dnes Národní filmový archiv
 • 1996 – 2004 odborný asistent katedry filmové vědy UK FF Praha
 • 2000 – 2005 zástupce vedoucího katedry
 • od listopadu 2005 do roku 2015 vedoucí katedry filmových studií FF UK Praha

Údaje o působení v zahraničí

 • duben 1991 – Bonn (studijní pobyt v Institut für Sozialwissenschaften)
 • listopad 1997 – Vídeň (studijní pobyt, OSI)
 • listopad 1999 – Vídeň (studijní pobyt v rámci grantu RSS)
 • březen 2003 – Gradisca, Itálie (MAGIS, I. Gradisca International Film Studies Spring School)
 • březen 2004 – Gradisca, Itálie (MAGIS, II. Gradisca International Film Studies Spring School)
 • březen 2005 – Gradisca, Itálie (MAGIS, III. Gradisca International Film Studies Spring School)

Výběrové vyučované předměty

Dějiny české a slovenské kinematografie A, Hudba ve filmu (seminář), Filmový proseminář, Kinematografie druhé republiky, Nástup zvukového filmu, Český historický film, Vývoj hudebních slohů, Film 60. let z tematické perspektivy, Dějiny světového filmu A, B, Analýza a interpretace: Seminář k dějinám filmu A, B, Dějiny a teorie televize, Bakalářský seminář A, Fenomén národní kinematografie, Socialistický realismus, Drama a prostor, Historie myšlení o filmu

Vědecké granty

 • 2010 – 2011: Výzkumní projekt „Narativ optikou projektoru“ (GA ČR  408/09/0879).
 • „Multiples and Multiple Language Versions“, Socrates – mezinárodní projekt výzkumu produkce jazykových verzí filmů po nástupu zvuku (společný projekt evropských univerzit – Paris III, Amsterdam, Bremen, Valencia, Lugano, Praha, Pisa, Udine)

Mimokatederní odborné aktivity, členství v odborných organizacích aj.

 • předseda České společnosti pro filmová studia
 • člen redakce časopisu Iluminace (1990 – 1995 šéfredaktor)
 • člen redakční rady časopisu Dějiny a současnost
 • člen subkomise pro uměnovědné obory Grantové agentury ČR
 • člen komise uměleckých škol při Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR
 • od října 2005 člen Umělecké rady FAMU
 • člen sdružení Prague Film Society

Výběrová publikační činnost

 • Aktualita. Tschechoslowakische Tonbildschauen 1937-1938. editor: Distelmeyer, J.; In: Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachen-Versionen der 30er Jahre. 2006, München: Verlag edition text + kritik in Richard Boorberg Verlag GmbH ; s. 79-88. (s Pavlem Zemanem)
 • Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava. editor: Hasil, J.; In: Přednášky z XLIX. běhu Letní školy slovanských studií. 2006, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; s. 239-250.
 • Die Teufelsfalle von František Vláčil – das Umbruchswerk im tschechischen historischen Film. www.resbohemica.org/open_article.php vyd. 2006, Mnichov.
 • Vítejte v baroku! První záběr Ďáblovy pasti. www.resbohemica.org/open_article.php vyd. 2006.
 • Děti v brlohu: Boj proti kinematografům – bojem o dítě! editoři: Hanáková, P., Heczková, L., Kalivodová, E.; In: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. 2006, Gender sondy. Praha: SLON; s. 193-236.
 • A Dangerous Neighbouhood: German Cinema in the Czechoslovak Region, 1933-45; In: Cinema and the Swastika: The International Expansion of Third Reich Cinema. 2007, Palgrave Macmillan; s. 112-129.
 • Prag-Film AG 1941-1945. Im Spannungsfeld zwischen Protektorats- und Reichs-Kinematografie. 2008, München: edition text kritik; 212 s.
 • Narativ optikou projektoru. Přednáška o pěti aktech; In: Iluminace. 2008, roč. 20, č. 4, s. 5-18. (s Terezou Dvořákovou)
 • „Oživování“ homunkula. Golem ve filmu a na divadle. In: Alexandr Putík (ed.), Cesta života. Rabi Jehuda Leda Ben Becalel. Kol. 1525….1609. Praha: Academia, Židovské muzeum v Praze 2009, s. 387-399.
 • Národní stát a filmový průmysl. Dvě cesty středoevropské kinematografie. In: Stefan Karner – Michal Stehlík (eds.): Česko. Rakousko. Rozdělení – odloučení – spojení. Schallaburg: Kulturges. m. b. H. 2009, s. 374-379.
 • Kinematografie ve službách antikapitalistické propagandy. Politické drama Únos (1952) Jána Kadára a Elmara Klose. In: Dušan Kováč … [et al.] (eds.), Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti. Ústí nad Labem: Česko-německá a slovensko-německá komise historiků v nakladatelství albis international 2009.
 • Camera obscura. Dějiny a současnost 31, 2009, č. 12, s. 50.
 • „Das Bild eines Filmstars als Geburt der Vergangenheit eines Mediums”. In: Eric de Kuyper – Karola Gramann – Sabine Nessel – Heide Schlüpmann – Michael Wedel (eds.). Asta Nielsen. Volume 1: Unmögliche Liebe. Asta Nielsen, ihr Kino. Wien: Filmarchiv Austria 2010. (s Petrou Hanákovou)
 • Řádění kinematografu. In: Martin Hrdina, Eva Bendová, Kateřina Piorecká (eds.), Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha: Academia 2017, s. 333–340.
 • Czech historical film and historical traditions: The Merry Vives (1938). In: Dorota Ostrowska, Francesco Pitassio, Zsuzsanna Varga, Popular Cinemas in East Central Europe: Film Cultures and Histories. London – New York: I. B. Tauris 2017, s. 31–46.
 • Scenáristika a zrození filmové dramaturgie. In: Lucie Antošíková (ed.), Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. Praha: Academia 2017, s. 277–285.
 • The Motive of Vyšehrad as a Wireless Signature Tune on the Waves of Praha Radio Station and in Feature Films. In: Jan Blüml, Jiří Kopecký, Marta Ottlová (eds.): Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 51 – 2018. Musicologica Olomucensia Vol. 27 (June 2018). Olomouc: Universitatis Palackiana Olomucensis 2018, 195–217.

Přehled publikační činnosti

Úvod > Katedra > Pedagogové > prof. PhDr. Ivan Klimeš