Studentské projekty

Projekty našich současných i bývalých studentů

Projekty navazující na výuku na KFS: 

  • 180° – Projekt navazující na seminář Divná místa. Cílem tohoto projektu je rozšířit naše smyslové vnímání města a jeho různorodých míst. Účastník pomocí procházky a různých interakcí poznáva zákoutí i objekty, kterých by si běžně nevšiml. Přetváří je a osvobozuje svoji mysl i zažité konvence. Zapojte se!
  • Mezioborový projekt mapující Divná místa (lze vyhledat v SISu, koná se tradičně v letním semestru):

„Objekty vyčnívající ze svého okolí, prostory, v nichž pociťuješ něco zvláštního, místa, která připadají jiná jen tobě, skryté vchody, o nichž nikdo neví, ale i velká náměstí, přes něž denně procházíš, a právě proto si často neuvědomíš, jaká doopravdy jsou. Tento web slouží jako platforma pro sdílení nejrůznějších textových, obrazových i zvukových materiálů o městě, které umožní vnímat jeho živý organismus z jiné perspektivy. Je nejen místem setkání všech „divných míst“, ale i prostorem pro jiné myšlení o městě samotném. Právě tak jako je město utvářeno lidmi, kteří v něm žijí, je tato stránka funkční pouze díky příspěvkům svých návštěvníků. Zapojit se může kdokoliv z vás.“

  • Divná místa: zóna Most
  • Blog sledující fenomén fotografie ve filmu
  • Webové centrum pro výzkum východoevropské sci-fi sci-fEAST (webové centrum je již nefunční – link na výstup z výzkumu, zpracovaný od Mikolaje Góralika zde)
  • Databáze exilových a samizdatových filmových článků (popis výsledků projektu zde)
  • Pražský akademický kabaret

Audiovizuální eseje

Katedra filmových studií se přidala mezi univerzitní pracoviště, na kterých výzkum není prezentován jen formou psaného textu či mluveného slova, ale i audiovizuálně. Audiovizuální esej (nebo také video-esej) je formát na pomezí filmové kritiky, teorie a praxe, který umožňuje zkoumat film filmem, tedy provádět analýzu přímo skrze tvořivou manipulaci s obrazy a zvuky.

Na katedře již proběhly dva předměty (Audiovizuální esej v LS 2018/2019 a Found footage: Praktická teorie filmu v ZS 2020/2021 vyučované Jiřím Angerem) a dva specializované workshopy vedené zahraničními lektory (Kevin B. Lee a Johannes Binotto). Dosavadní studentské výstupy se podařilo prosadit do oficiálního newsletteru videografických filmových studií (Notes on Videographic Criticism), proběhlo také několik online i offline projekcí. S přibývajícím počtem esejí plánujeme další formy prezentace v domácím i zahraničním prostředí.

Dosavadní studentské AV eseje jsou k vidění zde: The Audiovisual Essay – Charles University

Minor Instances, Major Consequences: A Video Essay Workshop

 V zimním semestru 2020/2021 proběhl intenzivní třídenní workshop tvorby audiovizuálních esejí (či video-esejí) pod vedením dr. Johannese Binotta (Zürich Universität, Švýcarsko). Binotto patří mezi přední exponenty videografických filmových studií, vede mimo jiné výzkumný projekt Video Essay: Futures of Audiovisual Research and Training.

Cílem workshopu bylo seznámit studenty se způsoby, jak na co nejkratším prostoru a skrze sebenepatrnější detaily rozkrývat povahu filmových obrazů v éře digitalizace. Různé podoby materiální deformace obrazů ve střihacím softwaru upozorňují na proměny figurativních významů a estetických účinků filmových děl v digitálním prostředí, ale mohou také zaostřit na problémy, které film provázely odjakživa.

Studentské výstupy můžete zhlédnout zde: Minor Instances, Major Consequences

Časopisy:

Časopis Cinepur

Studenti katery filmových studií se z velké části podílejí na vydávání oficiálního, veřejně distribuovaného filmového dvouměsíčníku Cinepur (založeného studenty katedry filmových studií v roce 1992 pod názvem Cinemapur). Šéfredaktorkou je interní doktorandka katedry Helena Bendová, redakční radu tvoří kromě jiných Kamila Boháčková, Vít Janeček; spolupracují též např. Petra Hanáková, David Čeněk, Přemysl Martínek, Aleš Stuchlý, Ivan Klimeš, Tereza Dvořáková a další. Více na webových stránkách časopisu www.cinepur.cz.

Časopis iNDiEFiLM

Internetový server iNDiEFiLM je filmový zpravodajský kanál, který nemá v českém prostředí obdoby. Jde o denně aktualizovanou stránku, která přináší informace o nezávislých filmech, artových snímcích, evropských produkcích a festivalech. Do českého mediálního prostředí tak chceme vnést trochu publicity menším snímkům a filmům, které jsou dle našeho názoru něčím přínosné. Denně budeme informovat o připravovaných filmech a zároveň reflektovat formou recenzí i ty již hotové.
Projekt je do budoucna otevřený novým nápadům, co bude ale vždy naším stěžejním tématem je psaní o filmech, o kterých se jinde nedočtete či pouze okrajem. Chceme tak podpořit zájem publika o takový typ filmů a zároveň mediálně podpořit jejich uvádění českými distributory s patřičným kritickým odstupem.
iNDiEFiLM chce vytvořit prostor pro publicitu nemainstreamových filmů, ať už jde o velké či malé snímky. Více na indiefilm.cz

Literárně kulturní časopis H-aluze

Rozhodně si nepřejeme zůstat pouze literárním časopisem, ale chceme obsáhnout širší okruh kultury. Jistě chápete, že pokud budeme vycházet s nastíněnou neperiodicitou nemůžeme být příliš aktuální. Budeme se však snažit během těch dvou až třech měsíců, které odhadujeme na vydání čísla (o prázdninách chceme volno), nalézt informace, jež by měly stát za řeč, jež by měly uhodit na příslovečnou hlavičku, jež by měly umět tnout – do živého. Více na www.h-aluze.cz/

Časopis Protipohled

Letáky, novinové titulky, reklamní slogany, politická hesla, znělky na mobilních telefonech, videoklipy, trailery, fotografie, obrazy. Záplava množících se obrazovek, virtuálních prostorů, barev a mihotajících se odlesků. Zdá se, že krátkým formám a zrychlenému světu, který představují, nelze uniknout. Navzdory představě, že pouze to, co přetrvá, má nějakou skutečnou hodnotu, jsme kvůli stále většímu spěchu a nedostatku času hlavními konzumenty těchto útvarů. Krátké formy odrážejí dynamiku moderní doby – zrychlující se mozkovou aktivitu, nestálost pohledu přeskakujícího z jednoho prchavého vjemu na druhý. Zážitky musí být krátké, ale intenzivní. Jako atrakce.
ProtiPOHLED je snahou o nastartování organizmu reakcí a důkazů o tom, že i krátká forma může být médiem, za kterým se skrývá něco víc. Forma blogu umožňuje novost podnětů, jejich pohyb, kontrast mezi nimi, intenzitu, změny, zájem a potřebu čtenářského (proti)pohledu, který se stává buňkou oživeného média. Možnosti výběru témat a textů a pokračování v udržitelnosti jejich aktuálního vědomí. Vybízíme čtenáře, aby se každým svým pohledem, myšlenkou, komentářem spolupodílel na skládání nových řetězců.
Naším ústředním záměrem je organizovat tento, neboť krátké formy jsou sdělením. A protiPOHLED jejich svědomím… Více na www.protipohled.wordpress.com/

Festivaly:

Mezinárodní filmový festival Zlatý voči

Filmový festival Zlatý voči je jediný filmový festival v České republice, a dost možná v celé střední Evropě, který se specializuje na filmy studentů filmové vědy a dalších souvisejících teoretických oborů. Každoročně se na festival přihlásí zhruba 1000 filmů, a to zahraničních i domácích. V posledních letech se podařilo navázat spolupráci se slovinským festivalem FiloFest se stejným zaměřením. Nezdráhejte se, a přihlaste právě Váš film! Více na www.zlatyvoci.cz.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

Festival dokumentárních filmů s dlouholetou tradicí. Za ta léta si stihl vybudovat silnou diváckou základnu a každoročně uvede několik světových premiér, přičemž též aktivně podporuje domácí dokumentární tvorbu nejen z hlediska prezentace filmů. Více na https://www.ji-hlava.cz/.

Mezipatra Queer Film Festival

Na Mezipatrech se aktivně podílí několik současných i bývalých studentů naší katedry. Již přes 20 let se tento mezinárodní festival úspěšně snaží prezentovat, popularizovat, a hlavně prosazovat queer filmovou tvorbu. V roce 2019 vznikla i distribuční společnost Queer Kino, jediná svého druhu v ČR, které se podařilo dostat do českých kin filmy jako Zatoulaný, Matthias a Maxime, Dokud se tančí, nebo Lola. Veškeré jejich aktivity a informace najdete na www.mezipatra.cz/.

Film Sokolov

Sokolovský festival byl do roku 2018 několik let tradičně spojován se seznamovacím výjezdem prvního ročníku KFS, nyní je jeho budoucnost bohužel nejistá. Ještě však neztrácíme naději! Archiv minulých ročníků a více informací na www.filmsokolov.cz.

Psychofilm

Festival filmů s psychiatrickou, psychologickou a sexuologickou tematikou komentovaný odborníky a tvůrci. Festival se již nadále bohužel nekoná.

Výstavní, film-popularizující a muzejní činnost:

Muzeum českého filmu NaFilm

Za projektem NaFilm stojí studenti magisterského programu Katedry filmových studií FF UK v Praze společně se studenty napříč obory uměleckých a technických vysokých škol. Naším záměrem je založit muzeum českého filmu, kulturně-vzdělávací centrum, které v České republice zatím chybí. Nová instituce by se měla stát živým centrem setkávání se, vzájemné inspirace, zážitkového poznávání a aktivního vzdělávání pro nejrůznější skupiny návštěvníků, kteří zde mohou vzrušující médium vnímat všemi smysly.
Výstavní koncept filmového muzea NaFilM vzniká již pátým rokem v dialogu mezi studenty a pedagogy Katedry filmových studií FF UK v Praze za účasti teoretiků a odborníků z příbuzných oborů a zástupci spřízněných kulturních institucí. Více na www.nafilm.org.

Free cinema

Free Cinema o.p.s.  byla založena v roce 2012 skupinou studentů a pedagogů FAMU a Katedry filmových studií FF UK. Free Cinema: program otevřeného filmového vzdělávání sdružuje filmové pedagogy, lektory, dramaturgy i tvůrce, kteří se profesně zabývají filmovou/audiovizuální výchovou i dalšími formami AV edukace. Organizace působí v kinech a školách, filmových festivalech  po celé České republice – každý rok realizuje až 200 programů. Vyvíjí nestandardní výukové koncepty, které jsou aplikovány v oblasti neformálního i formálního vzdělávání. Mezi její projekty patří mj. Divadlo Činema – zaměřené na dětské diváky. Série cyklů Jak vidět film? Jak stvořit film? Jak vyvolat film? pro veřejnost a Jak uvést film? pro filmové profesionály. A vytvořila též na 30 projektových dnů pro základní a střední školy. Free Cinema je jedním ze zakládajících subjektů Pracovní skupiny pro podporu filmové a audiovizuální výchovy. Více na www.freecinema.cz.

Kampus Hybernská: Film

Oblíbené Hybernské se dostalo i filmového obohacení. Studentky bakalářského studia spolu s bývalou studentkou KFS odvádějí neotřelou a velmi originální dramaturgickou práci. Nebojí se uvádět (krátkometrážní) animované snímky, internetové perly a nepohrdnou ani filmovou esejí. Program v Hybernské můžete sledovat zde: www.kampushybernska.cz/program/. Aktuality sledujte také na FB nebo Instagramu Kampusu Hybernská.

Úvod > Studenti > Studentské projekty