Studium

Studijní program a plán

Vyučované předměty

Rozvrh

Erasmus

Studijní podklady

 

Knihovna a videotéka

Katedra Filmových studií má nejen oborovou knihovnu, ale i videotéku, které mají své stálé umístění v centrální knihovně FF UK. Knihovna obsahuje jak odborné publikace z oblasti filmu a příbuzných oborů, tak filmová periodika. V prezenční knihovně KFS se archivují rovněž seminární a diplomové práce.

Videotéka se stala součástí Centrální knihovny FF UK, slouží však pouze studentům KFS – z důvodu dodržování autorského zákona není možné absenčně půjčovat audiovizuální záznamy mimokatederním zájemcům. Obsahuje přibližně 2500 videokazet, 250 CD a 950 DVD a stále se rozšiřuje. Oba fondy se nacházejí v centrální knihovně FFUK, s výjimkou CD a DVD, které jsou v současné době umístěny na katedře.

V případě nejasností či žádostí o individuální výpůjčku pište Katerině Svatoňové (katerina.svatonova@ff.cuni.cz).

Úvod > Studium