Glosář pojmů a autorů

Glosář důležitých pojmů a autorů

Pojmy

Pojmy zpracované týmem www.cinepur.cz:

Pojmy z širší oblasti vizuální a digitální kultury 

(zpracované ve slovníku Keywords Glossary, Theories of Media, University of Chicago – všechny dostupné pojmy zde: https://csmt.uchicago.edu/glossary2004/navigation.htm)
Vybrané pojmy:

Autoři

Louis Althusser
Rick Altman
Jacques Aumont
Walter Benjamin
David Bordwell
Jean-Louis Baudry
Raymond Bellour
Ricciotto Canudo
Gilles Delleuze
Louis Delluc
Jacques Derrida
Mary Ann Doane
Thomas Elsaesser
Jean Epstein
Gerard Genette
Algirdas Julien Greimas
Seymour Chatman
Siegfried  Kracauer
Claude Lévi-Strauss
Christian Metz
Laura Mulvey
Hugo Münsterberg
Constance Penley
Gerald Prince
Vladimír Jakovlevič Propp
Kaja Silverman
Janet Staiger
Gaylyn Studlar
Kristin Thompson
Tzvetan Todorov
Sigfried Zielinski

Úvod > Studium > Studijní podklady > Glosář pojmů a autorů