Prameny a normy

Metodika programu Filmová studia

 

Základní pokyny ohledně citací a poznámek: Poznámkový aparát, bibliografické citace

Prameny

Prameny pro filmovědný výzkum
Kritická práce s prameny
Archivní a knihovní síť v ČR a zahraničí
Prameny na internetu a důležité linky na instituce apod.

Základní koncepce výkladu díla: hermeneutika a interpretace

Citační normy

Citační norma závazná pro KFS

Citační norma časopisu Iluminace – Cz verzeAj verze.
Bibliografická norma ČSN ISO 690 a jak s ní pracovat
Norma Chicago Manual of Style (základní americká norma)

Bakalářské a diplomové práce

Veškeré informace o zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na FF UK najdete zde.

Úvod > Studium > Studijní podklady > Prameny a normy