Vyučované předměty

Seznam předmětů vyučovaných v roce 2023/2024

Změny jsou do začátku semestru vyhrazeny; letní semestr ještě není kompletní. Workshopy jsou vypisovány v průbehu semestru.

Sylaby na jednotlivé předměty najdete v Informačním systému.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Povinné kurzy:

 • AFV100022 – Filmový proseminář – ZS – Klimeš – 0/2
 • AFV100023 – Seminář filmové analýzy A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV100028 – Bakalářský seminář A – ZS – Klimeš, Svatoňová
 • AFV100029 – Bakalářský seminář B – LS – individuální konzultace se školitelem
 • AFV100024 – Seminář filmové analýzy B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A* – Klimeš – ZS – 4/0
 • AFV100021 – Dějiny české a slovenské kinematografie B* – Česálková – LS – 4/0
 • AFV1000018 – Dějiny a teorie televize* – Klimeš / Szczepanik – ZS – 2/0 – BUDE SE VYUČOVAT AŽ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE
 • AFV100002 – Teorie filmu a médií A* – Svatoňová – ZS – 2/0
 • AFV100003 – Teorie filmu a médií B* – Szczepanik – LS – 2/0
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A* – ZS – Klimeš – 4/0 – BUDE SE VYUČOVAT AŽ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B* – LS – Klimeš – 4/0 – BUDE SE VYUČOVAT AŽ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE
 • AFV100030 – Čtení z teorie filmu a médií A* – ZS – 0/2 – Svatoňová
 • AFV100031 – Čtení z teorie filmu a médií B* – LS – 0/2 – Szczepanik

UPOZORNĚNÍ: PŘEDMĚTY S HVĚZDIČKOU SE BUDOU UČIT POUZE JEDNOU ZA DVA ROKY. V případě nejistoty, kdy si předmět zapsat, pište KateřinĚ Svatoňové.

Přednášky z teorie filmu:

 • AFV0000261 – Filmová řeč – ZS – Marek – 2/0
 • AFV0000270 – Filmová řeč 2 – LS – Marek – 2/0
 • AFV0000391 – Strategy of Image in the 21st Century – LS – Tichý – 1/1
 • AFV0000399 – Platformizace audiovizuálního průmyslu / Platformisation of Audiovisual Industries –Szczepanik – ZS – 1/1
 • AFV0000401 – Evoluce filmováho obrazu – ZS – Čeněk at al. – 2/0

Přednášky z dějin světového filmu:

 • AFV300162 – Francouzská nová vlna I.: Kritický koncept, ekonomické a technické změny – ZS – Čeněk – 4/0
 • AFV0000402 – The Master of Multi-media: Orson Welles – ZS – Gabriel M. Paletz – 2/2
 • AFV0000427 – History of East and Central European Animated Film – LS – Rogoff – 2/0
 • AFV300163 – Francouzská nová vlna II.: Nová témata a noví autoři – LS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000404 – Německý poválečný film – LS – Czesany Dvořáková – 4/0
 • AFV0000405 – Evoluce filmového obrazu – ZS – Čeněk at al. – 2/0
 • AFV0000406 – Idea státního monopolu v evropských kinematografiích 1918–1948 – LS – Klimeš – 2/0
 • AFV0000425 – Španělský film v období diktatury 1950-1970 – LS – Čeněk – 2/0
 • ABO700637 – Zurich – Prague – Rome. Border Lines – Avant-gardes – LS – Heczková – 2/0

Přednášky z dějiny českého a slovenského filmu:

 • AFV0000407 – Perestrojka a poté: Český film 1985–1995 – ZS – Czesany Dvořáková – 4/0
 • AFV0000408 – Český dokumentární film – ZS – Česálková – 4/0
 • AFV0000428 – History of East and Central European Animated Film – LS – Jana Rogoff – 2/0
 • AFV0000421 – Idea státního monopolu v evropských kinematografiích 1918–1948 – LS – Klimeš – 2/0
 • AFV0000422 – Prezentace pop-music na obrazovkách ČsT do roku 1989 – LS – Papežová – 2/0
 • ABO700637 – Zurich – Prague – Rome. Border Lines – Avant-gardes – LS – Heczková – 2/0

Semináře z dějin filmu:

 • AFV0000412 – Současné umění pohyblivého obrazu – ZS – Sirůček, Purkrábková – 0/2
 • AFV0000429 – Výzkum festivalových publik (II.) – Česálková, Szczepanik – ZS – 0/2
 • AFV0000403 – The Master of Multi-media: Orson Welles – ZS – Gabriel M. Paletz – 2/2
 • AFV0000426 – Dějiny FAMUFESTu: Výzkumý seminář – ZS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000414 – Základy filmové technologie a praxe – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000416 – Čeští spisovatelé a film: Výzkumný seminář – LS – Klimeš – 0/2
 • AFV0000434 – Film a moře: Ekokritické perspektivy – LS – Rogoff – 0/4 (bloková výuka)

Semináře z teorie filmu:

 • AFV0000400 – Platformizace audiovizuálního průmyslu – Szczepanik – ZS – 1/1
 • AFV0000413 – Současné umění pohyblivého obrazu – ZS – Sirůček, Purkrábková – 0/2
 • AFV0000392 – Strategy of Image in the 21st Century – LS – Tichý – 1/1
 • AFV0000420 – Seminář filmové publicistiky – ZS – 0/2
 • AFV00094 – Divná místa (vycházkový seminář) – Heczková, Svatoňová – LS – 0/4
 • AFV0000435 – Film a moře: Ekokritické perspektivy – LS – Rogoff – 0/4 (Bloková výuka)
 • AFV0000431 – Kinematografie a společnost – LS – Hanzlík – 0/2
 • AFV0000432 – Kino jako předmět výzkumu – LS – Hanzlík – 0/2

Metodologické semináře:

 • AFV000151 – Odborné stáže I. – ZS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV000152 – Odborné stáže II. – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000423 – Seminář filmové publicistiky – ZS – 0/2
 • AFV0000415 – Základy filmové technologie a praxe – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000433 – Kino jako předmět výzkumu – LS – Hanzlík – 0/2

Workshopy

LS

 • Výlet do praxe – 19.2.–23.2. 2024 – UTB Zlín – Workshop bude organizován ve spolupráci s UTB Zlín, konkrétně např. s katedrou režie, střihu, kamery a fotografie a bude spočívat v prohlídce výstavy o J. Kučerovi, několika cvičeních s filmovými praktiky a natáčení v terénu pod vedením profesionálů (M. Štěpánek, L. Nemeškal) a v účasti na několika společných projekcích ze studenty UTB Zlín, neformálních diskusích a přednáškách (Š. Kučera, T. Kučeová, Š. Gmiterková, J. Jindra, J. Gogola). Přihlašujte se koordinátorce Kateřině Svatoňové do 12. 1. 2024. Pro splnění workshopu je třeba pouze aktivní účast (a příprava krátké prezentace pro studenty z UTB). Ubytování ve Zlíně bude zajištěno zdarma, kapacita je omezena.
 • Jeden svět 2024 – 20. – 28. 3. 2024 – Workshop Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech. Jeden svět nabízí studentům*kám možnost zapojit se do industry programu Jednoho světa, který bude letos zaměřen na festivalové debaty. Workshop bude sestávat z účasti na setkání s dramaturgyněmi debat Terezou Reichelovou a Terezou Langrovou (v pátek 16.2. v 10:00 na adrese Šafaříkova 17), účasti na dvou masterclass (20. 3. s Agnieszkou Holland, druhá bude upřesněna) a panelové debatě (v pondělí 25. 3. v Kině 35). Výstupem bude moderace jedné pofilmové debaty v rámci festivalu nebo analýza jednoho z filmů. Studentstvo bychom poprosili, aby měli na setkání 16. 2. již rozmyšleno, zda-li budou mít zájem o moderaci, či o napsání analýzy. Účastníci*e získají zdarma akreditaci na festival. Přihlašujte se Kateřině Svatoňové e-mailem do pondělí 12. 2. včetně.
 • Počítačové hry z různých stran – 12.4.2024, Kino Kavalírka – workshop zaměřený na historii i suočasné metodologie počítačových her ve spolupráci s Herním archivem. Součástí programu bude přednáška Jaroslava Švelcha o historii videoherního průmyslu v ČR, Jana Švelcha na téma Jak psát o počítačových hrách: Metodologie výzkumu počítačových her a herní produkce, Jana Kremera o konstrukci minulosti v počítačových hrách a Vojtěcha Straky o archivačních a digitalizačních praktikách v rámci tuzemských i zahraničních nestátních institucí, stejně jako prohlídka archivu počítačových her, včetně možného hraní. Výstupem bude krátký text (2-5 stran) o libovolné počítačové hře (některé z nich si bude možné zahrát na místě, ale lze si zvolit i hru vlastní). Přihlašujte se koordinátorce Kateřině Svatoňové do 17. 3. 2024 včetně.
 • Anifilm (7.–12. května 2024 v Liberci) – účast na filmovém i odborném programu – konkrétní přednášky, prezentace, masterclass a komunitní akce věnované teorii, historii i výrobě animovaných filmů a počítačových her budou specifikovány na webu festivalu v průběhu jara 2024. Součástí festivalové nabídky je ubytování a akreditace Professional Student umožňující účast studentů na akcích industry programu i na festivalových filmových projekcích. Akreditaci Professional Student festival poskytne přihlášeným studentům za 700 Kč při zakoupení do 15. března 2024. Festival pro zájemce z řad studentů rezervuje  ubytování s cenou v rozmezí 400–700 Kč/os/noc. Studenti se do 8. 2. 2024 zapíší do registračního formuláře. O podmínkách získání atestace a dalších podrobnostech více zde. Koordinátorky: Tereza Czesany Dvořáková a Jana Rogoff.

ZS

 • Young Film Fest 2023 – 20.–24.9. 2023 v kině Kavalírka v Praze; Studenti KFS mají příležitost se zúčastnit odborného industry programu na festivalu Youn Film Fest, který se zaměřuje nejen na projekce filmů, ale i na rozvoj nových metodik v práci s dětským a mladým publikem. Povinná je účast na minimálně 3 částech Industry programu. Výstupem je sepsání seminární práce tematicky související s industry programem v délce 7-12 normostran, která budeodevzdána koordinátorce Tereze Czesany Dvořákové (tereza.dvorakova@ff.cuni.cz) do 30. 10. Registrace zde a veškeré informace zde a zde.
 • Lynne Sachs: Filmovat osobně i politicky (feminismus a radostná spolupráce v teorii a praxi) – workshop se uskuteční 10. a 12. 10. v Kině Petrohradská a skládá se z projekcí 2 bloků filmů americké filmařky Lynne Sachs a její přednášky. Výstupem bude analýza fimu/filmů nebo teoretická práce o délce cca 4-5 normostran. Koordinátorky Daniela Hanusová a Kateřina Svatoňová. Vše naleznete zde. Přihlašujte se do 8. 10. e-mailem Kateřině Svatoňové.
 • FIDMarseille v Praze (12.–14. října 2023) – Na základě projekcí a analýzy selekce filmů vybraných v rámci posledních ročníků festivalu FIDMarseille si tento workshop klade dva cíle: 1/ Reflektovat práci a strategii festivalů, jako je FID. Jak a podle jakých kritérií se filmy vybírají? Které kinematografie FID podporuje a proč? Ale také, jakou roli hraje festival jako FID v ekosystému kinematografie a v začátcích kariéry filmového tvůrce? 2/ Prezentovat a analyzovat škálu současné novátorské filmové scenáristiky se zaměřením na formy vznikající v průsečíku dokumentárního přístupu a postupů hraného filmu. Koordinátor: David Čeněk a Kateřina Svatoňová. Přihlašujte se Kateřině Svatoňové e-mailem do 10. 10. včetně. Kapacita je omezená. Veškeré informace naleznete zde.
 • Evropské filmové univerzitní ceny; volba nejlepšího evropského filmu v rámci projektu European University Film Award (EUFA), který vznikl ve spolupráci s Filmfest Hamburg a Evropskou filmovou akademií.V rámci modulu studenti zhlédnou vybrané evropské filmy (prostřednictvím zvláštního VOD portálu), zapojí se do diskuse a společně vyberou 3 kandidáty na vítěze spolu s delegátem (osobní setkání v prostorech katedry), který se následně zúčastní workshopu a ceremoniálu v Hamburku (4.–7. 12.). Účast na workshopu je hrazena organizátory. Koordinátor Petr Szcezpanik, přihlašujte se do 10. 10. včetně e-mailem na adresu Jana Bergla: bergl.jan@email.cz.
 • Ženy u filmu (23. 11. od 18:00 v kině Kavalírka) – program věnovaný zastoupení a postavení žen-filmařek v českém audiovizuálním průmyslu. Podrobnosti o programu nejdete zde. Detaily splnení workshopu a vše ostatní najdete zde. Hlašte se do 22. 9. do tohoto formuláře. Koordinátodka je Tereza Czesany Dvořáková.
 • Polská kinematografie na pozadí globálních a lokálních změn: Pandemie, expanze platforem, agresivní kulturní politika a jejich dopad na polskou kinematografii – přednášející Anna Wróblewska a Artur Majer; pátek 24.11. a pátek 1. 12. vždy od 13:20 do 15:50 v kinosále (č. 429); Přihlašujte se na e-mail Petr.Szczepanik@ff.cuni.cz, a to do 20.11. do půlnoci.Ukončení formou společné diskuse zaměřené na komparaci českého a polského filmového průmyslu. Veškeré informace a anotaci kurzu najdete zde.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Povinné kurzy:

 • AFV500003 – Magisterský metodologický seminář A: Teorie – Szczepanik, Svatoňová, Česálková – ZS
 • AFV500004 – Magisterský metodologický seminář B: Historie – Klimeš – LS
 • AFV500005 – Aplikovaný výzkum: Týmový projekt
 • AFV500001 – Diplomový seminář A – Klimeš, Svatoňová
 • AFV500006 – Diplomový seminář B / Diploma Seminar B – individuální konzultace se školitelem
 • Workshopy

Přednášky z dějin a teorie filmu:

 • AFV0000261 – Filmová řeč – ZS – Marek – 2/0
 • AFV0000399 – Platformizace audiovizuálního průmyslu –Szczepanik – ZS – 1/1
 • AFV0000270 – Filmová řeč 2 – LS – Marek – 2/0
 • AFV0000391 – Strategy of Image in the 21st Century – LS – Tichý – 1/1
 • AFV0000401 – Evoluce filmováho obrazu – ZS – Čeněk at al. – 2/0
 • AFV300162 – Francouzská nová vlna I.: Kritický koncept, ekonomické a technické změny – ZS – Čeněk – 4/0
 • AFV0000402 – The Master of Multi-media: Orson Welles – ZS – Paletz – 2/2
 • AFV0000427 – History of East and Central European Animated Film – LS – Rogoff – 2/0
 • AFV300163 – Francouzská nová vlna II.: Nová témata a noví autoři – LS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000404 – Německý poválečný film – LS – Czesany Dvořáková – 4/0
 • AFV0000407 – Perestrojka a poté: Český film 1985–1995 – ZS – Czesany Dvořáková – 4/0
 • AFV0000408 – Český dokumentární film – ZS – Česálková – 4/0
 • AFV0000406 – Idea státního monopolu v evropských kinematografiích 1918–1948 – LS – Klimeš – 2/0
 • AFV0000422 – Prezentace pop-music na obrazovkách ČsT do roku 1989 – Papežová – LS – 2/0
 • AFV0000425 – Španělský film v období diktatury 1950-1970 – LS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000431 – Kinematografie a společnost – LS – Hanzlík – 0/2
 • AFV0000432 – Kino jako předmět výzkumu – LS – Hanzlík – 0/2
 • ABO700637 – Zurich – Prague – Rome. Border Lines – Avant-gardes – LS – Heczková – 2/0

Semináře z dějin a teorie filmu:

 • AFV0000412 – Současné umění pohyblivého obrazu – ZS – Sirůček, Purkrábková – 0/2
 • AFV0000396 – Výzkum festivalových publik (II.) – Česálková, Szczepanik – ZS – 0/2
 • AFV0000403 – The Master of Multi-media: Orson Welles – ZS – Paletz – 2/2
 • AFV0000426 – Dějiny FAMUFESTu: Výzkumý seminář – ZS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000400 – Platformizace audiovizuálního průmyslu – Szczepanik – ZS – 1/1
 • AFV0000420 – Seminář filmové publicistiky – ZS – 0/2
 • AFV0000414 – Základy filmové technologie a praxe – ZS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000416 – Čeští spisovatelé a film: Výzkumný seminář  – LS – Klimeš – 0/2
 • AFV0000392 – Strategy of Image in the 21st Century – LS – Tichý – 1/1
 • AFV0000420 – Seminář filmové publicistiky – ZS – Česálková – 0/2
 • AFV0000424 – Akademické psaní – LS – Česálková – 0/2
 • AFV0000434 – Film a moře: Ekokritické perspektivy – LS – Rogoff – 0/4 (Bloková výuka)

Workshopy

LS

 • Výlet do praxe – 19.2.–23.2. 2024 – UTB Zlín – Workshop bude organizován ve spolupráci s UTB Zlín, konkrétně např. s katedrou režie, střihu, kamery a fotografie a bude spočívat v prohlídce výstavy o J. Kučerovi, několika cvičeních s filmovými praktiky a natáčení v terénu pod vedením profesionálů (M. Štěpánek, L. Nemeškal) a v účasti na několika společných projekcích ze studenty UTB Zlín, neformálních diskusích a přednáškách (Š. Kučera, T. Kučeová, Š. Gmiterková, J. Jindra, J. Gogola). Přihlašujte se koordinátorce Kateřině Svatoňové do 12. 1. 2024. Pro splnění workshopu je třeba pouze aktivní účast (a příprava krátké prezentace pro studenty z UTB). Ubytování ve Zlíně bude zajištěno zdarma, kapacita je omezena.
 • Jeden svět 2024 – 20. – 28. 3. 2024 – Workshop Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech. Jeden svět nabízí studentům*kám možnost zapojit se do industry programu Jednoho světa, který bude letos zaměřen na festivalové debaty. Workshop bude sestávat z účasti na setkání s dramaturgyněmi debat Terezou Reichelovou a Terezou Langrovou (v pátek 16.2. v 10:00 na adrese Šafaříkova 17), účasti na dvou masterclass (20. 3. s Agnieszkou Holland, druhá bude upřesněna) a panelové debatě (v pondělí 25. 3. v Kině 35). Výstupem bude moderace jedné pofilmové debaty v rámci festivalu nebo analýza jednoho z filmů. Studentstvo bychom poprosili, aby měli na setkání 16. 2. již rozmyšleno, zda-li budou mít zájem o moderaci, či o napsání analýzy. Účastníci*e získají zdarma akreditaci na festival. Přihlašujte se Kateřině Svatoňové e-mailem do pondělí 12. 2. včetně.
 • Počítačové hry z různých stran – 12.4.2024, Kino Kavalírka – workshop zaměřený na historii i suočasné metodologie počítačových her ve spolupráci s Herním archivem. Součástí programu bude přednáška Jaroslava Švelcha o historii videoherního průmyslu v ČR, Jana Švelcha na téma Jak psát o počítačových hrách: Metodologie výzkumu počítačových her a herní produkce, Jana Kremera o konstrukci minulosti v počítačových hrách a Vojtěcha Straky o archivačních a digitalizačních praktikách v rámci tuzemských i zahraničních nestátních institucí, stejně jako prohlídka archivu počítačových her, včetně možného hraní. Výstupem bude krátký text (2-5 stran) o libovolné počítačové hře (některé z nich si bude možné zahrát na místě, ale lze si zvolit i hru vlastní). Přihlašujte se koordinátorce Kateřině Svatoňové do 17. 3. 2024 včetně.
 • Anifilm (7.–12. května 2024 v Liberci) – účast na filmovém i odborném programu – konkrétní přednášky, prezentace, masterclass a komunitní akce věnované teorii, historii i výrobě animovaných filmů a počítačových her budou specifikovány na webu festivalu v průběhu jara 2024. Součástí festivalové nabídky je ubytování a akreditace Professional Student umožňující účast studentů na akcích industry programu i na festivalových filmových projekcích. Akreditaci Professional Student festival poskytne přihlášeným studentům za 700 Kč při zakoupení do 15. března 2024. Festival pro zájemce z řad studentů rezervuje  ubytování s cenou v rozmezí 400–700 Kč/os/noc. Studenti se do 8. 2. 2024 zapíší do registračního formuláře. O podmínkách získání atestace a dalších podrobnostech více zde. Koordinátorky: Tereza Czesany Dvořáková a Jana Rogoff.

 

ZS

 • Young Film Fest 2023 – 20.–24.9. 2023 v kině Kavalírka v Praze; Studenti KFS mají příležitost se zúčastnit odborného industry programu na festivalu Youn Film Fest, který se zaměřuje nejen na projekce filmů, ale i na rozvoj nových metodik v práci s dětským a mladým publikem. Povinná je účast na minimálně 3 částech Industry programu. Výstupem je sepsání seminární práce tematicky související s industry programem v délce 7-12 normostran, která budeodevzdána koordinátorce Tereze Czesany Dvořákové (tereza.dvorakova@ff.cuni.cz) do 30. 10. Registrace zde a veškeré informace zde a zde.
 • Lynne Sachs: Filmovat osobně i politicky (feminismus a radostná spolupráce v teorii a praxi) – workshop se uskuteční 10. a 12. 10. v Kině Petrohradská a skládá se z projekcí 2 bloků filmů americké filmařky Lynne Sachs a její přednášky. Výstupem bude analýza fimu/filmů nebo teoretická práce o délce cca 4-5 normostran. Koordinátorky Daniela Hanusová a Kateřina Svatoňová. Vše naleznete zde. Přihlašujte se do 8. 10. e-mailem Kateřině Svatoňové.
 • FIDMarseille v Praze (12.–14. října 2023) – Na základě projekcí a analýzy selekce filmů vybraných v rámci posledních ročníků festivalu FIDMarseille si tento workshop klade dva cíle: 1/ Reflektovat práci a strategii festivalů, jako je FID. Jak a podle jakých kritérií se filmy vybírají? Které kinematografie FID podporuje a proč? Ale také, jakou roli hraje festival jako FID v ekosystému kinematografie a v začátcích kariéry filmového tvůrce? 2/ Prezentovat a analyzovat škálu současné novátorské filmové scenáristiky se zaměřením na formy vznikající v průsečíku dokumentárního přístupu a postupů hraného filmu. Koordinátor: David Čeněk a Kateřina Svatoňová. Přihlašujte se Kateřině Svatoňové e-mailem do 10. 10. včetně. Kapacita je omezená. Veškeré informace naleznete zde.
 • Evropské filmové univerzitní ceny; volba nejlepšího evropského filmu v rámci projektu European University Film Award (EUFA), který vznikl ve spolupráci s Filmfest Hamburg a Evropskou filmovou akademií.V rámci modulu studenti zhlédnou vybrané evropské filmy (prostřednictvím zvláštního VOD portálu), zapojí se do diskuse a společně vyberou 3 kandidáty na vítěze spolu s delegátem (osobní setkání v prostorech katedry), který se následně zúčastní workshopu a ceremoniálu v Hamburku (4.–7. 12.). Účast na workshopu je hrazena organizátory. Koordinátor Petr Szcezpanik, přihlašujte se do 10. 10. včetně e-mailem na adresu Jana Bergla: bergl.jan@email.cz.
 • Ženy u filmu (23. 11. od 18:00 v kině Kavalírka) – program věnovaný zastoupení a postavení žen-filmařek v českém audiovizuálním průmyslu. Podrobnosti o programu nejdete zde. Detaily splnení workshopu a vše ostatní najdete zde. Hlašte se do 22. 9. do tohoto formuláře. Koordinátodka je Tereza Czesany Dvořáková.
 • Polská kinematografie na pozadí globálních a lokálních změn: Pandemie, expanze platforem, agresivní kulturní politika a jejich dopad na polskou kinematografii – přednášející Anna Wróblewska a Artur Majer; pátek 24.11. a pátek 1. 12. vždy od 13:20 do 15:50 v kinosále (č. 429); Přihlašujte se na e-mail Petr.Szczepanik@ff.cuni.cz, a to do 20.11. do půlnoci.Ukončení formou společné diskuse zaměřené na komparaci českého a polského filmového průmyslu. Veškeré informace a anotaci kurzu najdete zde.

Seznam předmětů vyučovaných v roce 2022/2023

Sylaby na jednotlivé předměty najdete v Informačním systému.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Povinné kurzy:

 • AFV100022 – Filmový proseminář – ZS – Klimeš – 0/2
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A – Klimeš – ZS – 3/3
 • AFV100021 – Dějiny české a slovenské kinematografie B – Česálková – LS – 3/3
 • AFV1000018 – Dějiny a teorie televize – Klimeš / Szczepanik – LS – 2/0
 • AFV100002 – Teorie filmu a médií A  – Svatoňová – ZS – 2/0
 • AFV100003 – Teorie filmu a médií B – Szczepanik – LS – 2/0
 • AFV100023 – Seminář filmové analýzy A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV100024 – Seminář filmové analýzy B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A – ZS – Klimeš – 3/0
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B – LS – Klimeš – 3/0
 • AFV100030 – Čtení z teorie filmu a médií A – ZS – 0/2 – Svatoňová
 • AFV100031 – Čtení z teorie filmu a médií B – LS – 0/2 – Szczepanik
 • AFV100028 – Bakalářský seminář A – ZS – Klimeš, Svatoňová
 • AFV100029 – Bakalářský seminář B – LS – individuální konzultace se školitelem

Přednášky z teorie filmu:

 • AFV0000261 – Filmová řeč – ZS – Marek – 2/0
 • AFV0000270 – Filmová řeč 2 – LS – Marek – 2/0
 • AFV0000367 – Dokumentární film: žánry a druhy – ZS – Česálková – 1/1
 • AFV0000368 – (Post)globalizace médií – ZS – Szczepanik – 2/0
 • AFV0000382 – Jak (ne)překonat retrománii: Nostalgie jako paradox mediální teorie – ZS – Anger – 2/0
 • AFV0000369 – Harvesting Contemporar Art – ZS – Jánoščík – 2/0 (UMPRUM)
 • AFV0000370 – Contemporary Philosophy – LS – Jánoščík – 2/0 (UMPRUM)
 • AFV0000371 – Teorie médií a umění – ZS – Jánoščík – 2/0 (AVU)
 • AFV0000301 – Prezervace a restaurování filmu – ZS – Frodlová – 2/0
 • AFV0000391 – Strategy of Image in the 21st Century – LS – Tichý – 1/1
 • AFV0000393 – Media a „jine poznani“ – LS – Krtilová – 1/1
 • AFV0000397 – Harvesting Contemporar Art – ZS – Jánoščík – 2/0 (UMPRUM)

Přednášky z dějin světového filmu:

 • AFV0000372 – Dokumentární film: žánry a druhy – ZS – Česálková – 1/1
 • AFV0000373 – Z dějin německého filmu – ZS – Czesany Dvořáková – 4/0
 • AFV0000383 – Jak (ne)překonat retrománii: Nostalgie jako paradox mediální teorie – ZS – Anger – 2/0
 • AFV000003 – Vývoj hudebních slohů – LS – Klimeš – 2/0
 • AFV0000384 – Direct cinéma a cinéma verité – ZS – Čeněk – 3/0
 • AFV0000385 – Dějiny rané kinematografie do roku 1918 – ZS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000386 – Dějiny světového filmu 2000–2020(?) – LS – Čeněk – 3/0
 • ABO700420 – Cities of Exile. Prague and Zürich. History, Memory, Theory – LS – Heczková a hosté – 2/0

Přednášky z dějiny českého a slovenského filmu:

 • AFV0000374 – Humor a absurdita po česku: Tragikomické aspekty v čs. filmu 60 .–90. let – ZS – Přádná – 2/0
 • AFV0000375 – Před perestrojkou: Český film 1975-1985 – LS – Czesany Dvořáková – 4/0
 • AFV0000366 – Politics, Visuality, and Experimentation: Czech and Slovak Cinema from the 1950’s to Present – ZS – Hudáč – 4/0
 • AFV0000387 – Pět odstínů detektivky: Československo, 1945/1970 – LS – Mišúr – 1/1

Semináře z dějin filmu:

 • AFV0000376 – Filmově-historický výzkum: Praktikum – ZS – Česálková – 0/2
 • AFV0000359 – Ženy ve filmovém průmyslu: Výzkumný seminář – ZS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000390 – Nevypočitatelnost: Kritické myšlení digitálních médií (pro pokročilé studenty) – ZS – Krtilová – 0/2
 • AFV0000312 – Psát o filmové hudbě – LS – Klimeš – 0/2
 • AFV0000377 – Orální historie: Teorie a praxe – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV000029 – Dramaturgie lektorských úvodů – Čeněk – ZS / LS –0/4
 • AFV0000388 – Pět odstínů detektivky: Československo, 1945/1970 – LS – Mišúr – 1/1
 • ABO700557 – Reprezentace české společnosti v českém hraném filmu od roku 1989 – LS – Čulík – 0/2
 • AFV0000398 – Analýza (nejen) dokumentárního filmu z hlediska metody – LS – Čeněk – 0/2

Semináře z teorie filmu:

 • AFV0000355 – Film na počítačové ploše – Jiří Anger – ZS – 0/2 – 1 za 14 dn
 • AES100118 – Filmová teorie (seminář) – Purkrábková, Sirůček – ZS – 0/2
 • AFV000358 – Divná místa: Případ Most (výzkumný seminář) – ZS/LS – Heczková, Svatoňová – 0/2
 • AFV0000392 – Strategy of Image in the 21st Century – LS – Tichý – 1/1
 • AFV0000394 – Media a „jine poznani“ – LS – Krtilová – 1/1
 • AFV0000395 – Kulturní techniky – LS – Krtilová, Svatoňová – 0/2
 • AFV0000396 – Výzkum festivalových publik – LS – Česálková, Szczepanik – 2/0
 • ABO700603 – Literature as Medium, Literature among Media: Shifting Paradigms of Research – LS – Šebek – 0/2
 • ABO500705 – Pražská škola v evropském kontextu – LS – Krásová – 0/2

Metodologické semináře:

 • AFV000151 – Odborné stáže I. – ZS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV000152 – Odborné stáže II. – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000268 – Paralelní kino I. – Poláková, Ožvold – ZS – 0/2
 • AFV0000321 – Paralelní kino II. – Poláková, Trsková – LS – 0/2
 • AFV0000378 – Filmově-historický výzkum: Praktikum – ZS – Česálková – 0/2
 • AFV0000379 – Více-než-lidská teorie médií – ZS – Purkrábková, Sirůček, Svatoňová – 0/2
 • AFV0000380 – Psát o filmové hudbě – LS – Klimeš – 0/2
 • AFV0000381 – Orální historie: Teorie a praxe – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV000358 – Divná místa: Případ Most (výzkumný seminář) – LS – Svatoňová – Heczková – 0/2
 • AFV0000303 – Prezervace a restaurování filmu – ZS – Frodlová – 2/0

Workshopy

LS

 • Energetické zdroje v českém filmu 30.–80. let (13.4., 17.4., 20.4., 24.4., 27.4. a 4.5. vždy v 9:00-10:45) – Workshop organizuje Lucie Česálková a bude strukturován podle klíčových zobrazovaných energetických zdrojů (uhlí, voda, jádro, ropa) – každá sekce bude sestávat z krátkého přednáškového vstupu, společného sledování filmů a ukázek a diskuse. Přihlašujte se prosím na lucie.cesalkova@ff.cuni.cz (předmět prosím Workshop Zdroje), a to do 20. února 2023, limit je 20 zúčastněných dle pořadí přihlášení. Veškeré informace zde.
 • FAMUFEST (19.–23. 4. 2023). Studenti se zúčastní odborného industry programu FAMUFESTu a budou jej písemně reflektovat (výstupem je krátká reflexe a odborný text v délce 7-12normostran). Kontaktní osoba: Tereza Czesany Dvořáková (tereza.dvorakova@ff.cuni.cz). Na weokshop se hlaste do 16. 4. koordinátorce. Veškeré informace naleznete zde.
 • Zlín film festival a filmová výchova (2.-5.6.2023). Účast na odborném industry programu na jednomu z největších světových festivalů filmů pro děti a mládež ve Zlíně a tyto aktivity písemně aktivity reflektovat. Zlín film festival promítá vedle filmů pro děti a mládež také snímky o mladých lidech a dětech určené pro dospělé publikum. Registrujte se do 15.5. 2023 na e-mail Terezy Czesany Dvořákové. Kontaktní osoba: Tereza Czesany Dvořáková (tereza.dvorakova@ff.cuni.cz). Veškeré informace naleznete zde.

ZS

 • Workshop kritického psaní a přednáška: Podoby amerického nezávislého filmu posledních 30 let a Sofia Copolla a další vyjímečné tvůrkyně amerického filmu. Workshop proběhne v neděli 4. 12. od 13:00 do 17:30 v kině Kavalírka a povede ho Jana Bebárová. Podmínky splnění atestace 100% účast na workshopu i přednášce a seminární práce v rozsahu 7–10 normostran dle zadání Jany Bébarové. Práce odevzdávejte do 31. 12. 2022 na e-mail bebarova@gmail.com a zároveň na tereza.dvorakova@ff.cuni.cz. Přihlašování do 3. 12. 2022 15:00 u Terezy Czesany Dvořákové na e-mail tereza.dvorakova@ff.cuni.cz. Více zde.
 • Týden kritiky: Festival de Cannes 2023Pro studující jsou přípravené projekce, workshop filmové kritiky pod vedením Miquela Escudera Diegueze a představení redakční linie a výběr filmů Týdne kritiky. Studující se seznámí se strategií výběrů filmů pro soutěžní festival. Workshop se bude konat 21. a 22. října v KINO 35 Institut français de Prague, Štěpánská 644/35, 110 00 Praha 1 https://kino35.ifp.cz. Garant: PhDr. David Čeněk – přihlašování do 14. 10. na adresu david.cenek@ff.cuni.cz. Více zde.
 • Média a dokument: Seminář psaní o dokumentárním filmu při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (26. a 27.10.2022). Více informací a přihlášení bude zveřejněno zde. Zájemci*kyně o seminář se přihlašují prostřednictvím žádosti o akreditaci Press: Média a Dokument na festivalové Visitor Page. Uzávěrka 18. 10. 2022. Nezapomeňte se ale pak také přihlásit do semináře prostřednictvím naší akreditace „Press: Média a dokument„. Koordinátorka Kateřina Svatoňová
 • Theory into Practice – vede Eugenie Brinkema; koordinuje Jiří Anger; kurz se odehraje 26. 9. – 1. 10. 2022 v Olomouci.Ještě než naplno začne další akademický rok, naskytne se jedinečná šance strávit intenzivní workshop s prof. Eugenií Brinkemou, autorkou průlomové knihy The Forms of the Affects a letos také podobně zásadní ikonoklastické publikace o filozofii filmového hororu Life-Destroying Diagrams. Náplní bude skupinová práce na videografickém projektu spolu se studenty z Frankfurtu a Olomouce, která bude vycházet z témat artikulovaných během přednášek. Účast na workshopu je zdarma, ubytování na koleji bohužel nikoliv, ale možností by bylo např. účelové stipendium (v řešení, nelze zaručit). Praktické info k ubytování (pokoje po 2-3 lidech) viz zde: https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/; Výstup: Skupinová audiovizuální esej Koordinátor: prof. dr. Bernd Herzogenrath (herzogenrath@em.uni-frankfurt.de), za KFS Mgr. Jiří Anger, Ph.D. (angerj@seznam.cz). Pozn. Kapacita již naplněna.
 • Turning History Online je mezinárodní sympozium pořádané platformou Fresh Eye, výzkumným projektem HERA Victor-E a Ústavem soudobých dějin Akademie věd ČR, jehož cílem je představit kreativní propojení historického výzkumu a digitálních technologií. Na konferenci věnované digitální muzeologii vystoupí přední čeští i zahraniční odborníci, kteří představí nejzajímavější projekty ze Severní Ameriky a Evropy. Kromě srovnání rozdílných přístupů k historické práci a jejich prezentaci v digitální formě, nabídne sympozium také zcela praktické nahlédnutí do produkce virtuálních výstav.
  Podmínky splnění modulu: účast na sympoziu (kino Ponrepo, 14. října 2022, 13-19:15), kritická recenze vybrané online výstavy z hlediska její uživatelské přístupnosti, funkcí a obsahu, prokazující snahu využít metodické přístupy hlavní přednášející, Stelly Sylaiou.
  Přihlašování na modul: do 10. října 2022 formou tohoto odkazu. Kontaktní osoba: Lucie Česálková, lucie.cesalkova@ff.cuni.cz 
 • Mezinárodní konference Scoping: Images between Inscriptions and Views – 4.11. od 14:00 do 19:00 na FAMU. Program a anotace zde. Koordinátorka Kateřina Svatoňová – v případě zájmu, hlašte se na mail koordinátorce do 15.10. Výstupem bude krátká reflexe konference (1 strana) a práce (5-7 normostran) odpovídajíící tématu konference. Kapacita omezena.
 • Evropské filmové univerzitní ceny. Koordinátor Petr Szcezpanik.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Povinné kurzy:

 • AFV500003 – Magisterský metodologický seminář A: Teorie – Svatoňová, Szczepanik – ZS
 • AFV500004 – Magisterský metodologický seminář B: Historie – Klimeš – LS
 • AFV500005 – Aplikovaný výzkum: Týmový projekt
 • AFV500001 – Diplomový seminář A – Klimeš, Svatoňová
 • AFV500006 – Diplomový seminář B / Diploma Seminar B – individuální konzultace se školitelem
 • Workshopy

Přednášky z dějin a teorie filmu:

 • AFV0000261 – Filmová řeč – ZS – Marek – 2/0
 • AFV0000270 – Filmová řeč 2 – LS – Marek – 2/0
 • AFV0000367 – Dokumentární film: žánry a druhy – ZS – Česálková – 1/1
 • AFV0000368 – (Post)globalizace médií – ZS – Szczepanik – 2/0
 • AFV0000369 – Ancient Philosophy – ZS – Jánoščík – 2/0 (UMPRUM)
 • AFV0000370 – Contemporary Philosophy – LS – Jánoščík – 2/0 (UMPRUM)
 • AFV0000371 – Teorie médií a umění – ZS – Jánoščík – 2/0 (AVU)
 • AFV0000301 – Prezervace a restaurování filmu – ZS – Frodlová – 2/0
 • AFV0000372 – Dokumentární film: žánry a druhy – ZS – Česálková – 1/1
 • AFV0000373 – Z dějin německého filmu – ZS – Czesany Dvořáková – 4/0
 • AFV0000374 – Humor a absurdita po česku: Tragikomické aspekty v čs. filmu 60 .–90. let – ZS – Přádná – 2/0
 • AFV0000375 – Před perestrojkou: Český film 1975-1985 – LS – Czesany Dvořáková – 4/0
 • AFV0000366 – Waves of the Future: Czech and Slovak New Wave Cinema – ZS – Hudáč – 4/0
 • AFV0000384 – Direct cinéma a cinéma verité – ZS – Čeněk – 3/0
 • AFV0000385 – Dějiny rané kinematografie do roku 1918 – ZS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000386 – Dějiny světového filmu 2000–2020(?) – LS – Čeněk – 3/0
 • AFV0000387 – Pět odstínů detektivky: Československo, 1945/1970 – LS – Mišúr – 1/1
 • AFV0000391 – Strategy of Image in the 21st Century – LS – Tichý – 1/1
 • AFV0000392 – Media a „jine poznani“ – LS – Krtilová – 1/1
 • ABO700420 – Cities of Exile. Prague and Zürich. History, Memory, Theory – LS – Heczková a hosté – 2/0

Semináře z dějin a teorie filmu:

 • AFV0000376 – Filmově-historický výzkum: Praktikum – ZS – Česálková – 0/2
 • AFV0000359 – Ženy ve filmovém průmyslu: Výzkumný seminář – ZS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000390 – Nevypočitatelnost: Kritické myšlení digitálních médií – ZS – Krtilová – 0/2
 • AFV0000312 – Psát o filmové hudbě – LS – Klimeš – 0/2
 • AFV0000377 – Orální historie: Teorie a praxe – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000378 – Filmově-historický výzkum: Praktikum – ZS – Česálková – 0/2
 • AFV0000379 – Více-než-lidská teorie médií – ZS – Purkrábková, Sirůček, Svatoňová – 0/2
 • AFV0000380 – Psát o filmové hudbě – LS – Klimeš – 0/2
 • AFV0000381 – Orální historie: Teorie a praxe – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV000358 – Divná místa: Případ Most (výzkumný seminář) – LS – Svatoňová – Heczková – 0/2
 • AFV000029 – Dramaturgie lektorských úvodů – Čeněk – ZS / LS –0/4
 • AFV000082 – Luis Buňuel: Mexické období – LS – Čeněk – 0/2
 • AFV0000388 – Pět odstínů detektivky: Československo, 1945/1970 – LS – Mišúr – 1/1
 • AFV0000392 – Strategy of Image in the 21st Century – LS – Tichý – 1/1
 • AFV0000393 – Media a „jine poznani“ – LS – Krtilová – 1/1
 • AFV0000394 – Kulturní techniky – LS – Krtilová – Svatoňová – 0/2
 • AFV0000395 – Výzkum festivalových publik – LS – Szczepanik – 2/0
 • ABO700603 – Literature as Medium, Literature among Media: Shifting Paradigms of Research – LS – Šebek – 0/2
 • ABO500705 – Pražská škola v evropském kontextu – LS – Krásová – 0/2
 • ABO700557 – Reprezentace české společnosti v českém hraném filmu od roku 1989 – LS – Čulík – 0/2
 • AFV0000398 – Analýza (nejen) dokumentárního filmu z hlediska metody – LS – Čeněk – 0/2

Workshopy

LS

 • Energetické zdroje v českém filmu 30.–80. let (10.4., 13.4., 17.4., 20.4., 24.4., 27.4. a 4.5. vždy v 9:00-10:45) – Workshop organizuje Lucie Česálková a bude strukturován podle klíčových zobrazovaných energetických zdrojů (uhlí, voda, jádro, ropa) – každá sekce bude sestávat z krátkého přednáškového vstupu, společného sledování filmů a ukázek a diskuse. Přihlašujte se prosím na lucie.cesalkova@ff.cuni.cz (předmět prosím Workshop Zdroje), a to do 20. února 2023, limit je 20 zúčastněných dle pořadí přihlášení. Veškeré informace zde.
 • Zlín film festival a filmová výchova (2.-5.6.2023). Účast na odborném industry programu na jednomu z největších světových festivalů filmů pro děti a mládež ve Zlíně a tyto aktivity písemně aktivity reflektovat. Zlín film festival promítá vedle filmů pro děti a mládež také snímky o mladých lidech a dětech určené pro dospělé publikum. Registrujte se do 15.5. 2023 na e-mail Terezy Czesany Dvořákové. Kontaktní osoba: Tereza Czesany Dvořáková (tereza.dvorakova@ff.cuni.cz). Veškeré informace naleznete zde.

ZS

 • Týden kritiky: Festival de Cannes 2023Pro studující jsou přípravené projekce, workshop filmové kritiky pod vedením Miquela Escudera Diegueze a představení redakční linie a výběr filmů Týdne kritiky. Studující se seznámí se strategií výběrů filmů pro soutěžní festival. Workshop se bude konat 21. a 22. října v KINO 35 Institut français de Prague, Štěpánská 644/35, 110 00 Praha 1 https://kino35.ifp.cz. Garant: PhDr. David Čeněk – přihlašování do 14. 10. na adresu david.cenek@ff.cuni.cz. Více zde.
 • Média a dokument: Seminář psaní o dokumentárním filmu při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Více informací a přihlášení bude zveřejněno zde. Koordinátorka Kateřina Svatoňová
 • Theory into Practice – vede Eugenie Brinkema; koordinuje Jiří Anger; kurz se odehraje 26. 9. – 1. 10. 2022 v Olomouci.Ještě než naplno začne další akademický rok, naskytne se jedinečná šance strávit intenzivní workshop s prof. Eugenií Brinkemou, autorkou průlomové knihy The Forms of the Affects a letos také podobně zásadní ikonoklastické publikace o filozofii filmového hororu Life-Destroying Diagrams. Náplní bude skupinová práce na videografickém projektu spolu se studenty z Frankfurtu a Olomouce, která bude vycházet z témat artikulovaných během přednášek. Účast na workshopu je zdarma, ubytování na koleji bohužel nikoliv, ale možností by bylo např. účelové stipendium (v řešení, nelze zaručit). Praktické info k ubytování (pokoje po 2-3 lidech) viz zde: https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/; Výstup: Skupinová audiovizuální esej Koordinátor: prof. dr. Bernd Herzogenrath (herzogenrath@em.uni-frankfurt.de), za KFS Mgr. Jiří Anger, Ph.D. (angerj@seznam.cz). Pozn. Kapacita již naplněna.
 • Turning History Online je mezinárodní sympozium pořádané platformou Fresh Eye, výzkumným projektem HERA Victor-E a Ústavem soudobých dějin Akademie věd ČR, jehož cílem je představit kreativní propojení historického výzkumu a digitálních technologií. Na konferenci věnované digitální muzeologii vystoupí přední čeští i zahraniční odborníci, kteří představí nejzajímavější projekty ze Severní Ameriky a Evropy. Kromě srovnání rozdílných přístupů k historické práci a jejich prezentaci v digitální formě, nabídne sympozium také zcela praktické nahlédnutí do produkce virtuálních výstav.
  Podmínky splnění modulu: účast na sympoziu (kino Ponrepo, 14. října 2022, 13-19:15), kritická recenze vybrané online výstavy z hlediska její uživatelské přístupnosti, funkcí a obsahu, prokazující snahu využít metodické přístupy hlavní přednášející, Stelly Sylaiou.
  Přihlašování na modul: do 10. října 2022 formou tohoto odkazu. Kontaktní osoba: Lucie Česálková, lucie.cesalkova@ff.cuni.cz 
 • Mezinárodní konference Scoping: Images between Inscriptions and Views – 4.11. od 14:00 do 19:00 na FAMU. Program a anotace zde. Koordinátorka Kateřina Svatoňová – v případě zájmu, hlašte se na mail koordinátorce do 15.10. Výstupem bude krátká reflexe konference (1 strana) a práce (5-7 normostran) odpovídajíící tématu konference. Kapacita omezena.
 • Evropské filmové univerzitní ceny. Koordinátor Petr Szcezpanik.

 

Seznam předmětů vyučovaných v roce 2021/2022

aleznete zde zejména předměty vyučované pedagogy KFS. V rozvrhu jsou pak přidané ty, které otevíráme ve spolupráci s jinými katedrami či fakultami.

Sylaby na jednotlivé předměty najdete v Informačním systému.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Povinné kurzy:

 • AFV100022 – Filmový proseminář – ZS – Klimeš – 0/2
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A – Klimeš – ZS – 3/3
 • AFV100021 – Dějiny české a slovenské kinematografie B – Česálková – LS – 3/3
 • AFV1000018 – Dějiny a teorie televize – Klimeš / Szczepanik – LS – 2/0
 • AFV100002 – Teorie filmu a médií A  – Svatoňová – ZS – 2/0
 • AFV100003 – Teorie filmu a médií B – Szczepanik – LS – 2/0
 • AFV100023 – Seminář filmové analýzy A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV100024 – Seminář filmové analýzy B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A – ZS – Klimeš – 3/0
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B – LS – Klimeš – 3/0
 • AFV100030 – Čtení z teorie filmu a médií A – ZS – 0/2 – Svatoňová
 • AFV100031 – Čtení z teorie filmu a médií B – LS – 0/2 – Szczepanik
 • AFV100028 – Bakalářský seminář A – ZS – Klimeš et al.
 • AFV100029 – Bakalářský seminář B – LS – individuální konzultace se školitelem

Přednášky z teorie filmu:

 • AFV0000350 – Film a ideologie – František Podhajský – ZS – 2/0
 • AFSV00371 – Shocking Films: Modern Human Experience in nuce – Kettner – ZS – 2/0
 • AFV0000261 – Filmová řeč – ZS – Marek – 2/0
 • AFV0000270 – Filmová řeč 2 – LS – Marek – 2/0
 • AFV0000288 – Dějiny kinematografické techniky – LS – Frodlová – 2/0

Přednášky z dějin světového filmu:

 • AFV00209 – Estetika filmové režie – Čeněk – ZS – 3/0
 • AFV0040 – Americká filmová groteska – Čeněk – ZS – 3/0
 • AFV0000282 – Autorský film – Přádná – ZS – 4/0
 • ABO700527 – Colloquium Zurich – Prague. Arts and Politics – Heczková a kol. – LS – 2/2
 • AFV0000279 – Dějiny kinematografické techniky – LS – Frodlová – 2/0
 • AFV000135 – Sondy do španělské kinematografie – LS – Čeněk – 2/0

Přednášky z dějiny českého a slovenského filmu:

 • AFV0000352 – Wave of the Future: Czech and Slovak Cinema New Wave Cinema – Hudáč –ZS – 2/1
 • AFV0000353 – Film a paměť – Česálková – ZS – 1/1
 • AFV300121 – Historický film – Klimeš – LS – 2/0
 • AFV0000365 – Politics, Culture, and Visuality: Czech and Slovak Film 1950 to Present – Hudáč – LS – 2/1
 • ACC110010 – Česká literatura ve filmu – Hudáč – 2/0

Semináře z dějin filmu:

 • AFV0000354 – Film a paměť – Česálková – ZS – 1/1
 • AFV0000361 – Ester Krumbachová (výzkumný seminář) – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV0000362 – Velký smutek a rok 1953 (rešeršně-kreativní seminář) – Czesany Dvořáková – LS – 0/2
 • AFV0000315 – Topos města ve filmu – Přádná – LS – 0/2
 • AFV0000364 – Socialistický reklamní film jako kurátorský objekt – Česálková – LS – 0/2
 • AFV000029 – Dramaturgie lektorských úvodů – Čeněk – LS –0/2

Semináře z teorie filmu:

 • AFV0000355 – Film na počítačové ploše – Jiří Anger – ZS – 0/2 – 1 za 14 dní
 • AFV0000356 – Jak rozumět online diváctví – Szczepanik – ZS – 0/2
 • AES100118 – Filmová teorie (seminář) – Purkrábková, Sirůček – ZS – 0/2
 • AFV000358 – Divná místa: Případ Most (výzkumný seminář) – LS – Heczková, Svatoňová – 0/2

Metodologické semináře:

 • AFV000151 – Odborné stáže I. – ZS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV000152 – Odborné stáže II. – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000268 – Paralelní kino I. – Poláková, Ožvold – ZS – 0/2
 • AFV0000321 – Paralelní kino II. – Poláková, Ožvold – LS – 0/2
 • AFV0000360 – Ester Krumbachová (výzkumný seminář) – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV0000363 – Velký smutek a rok 1953 (rešeršně-kreativní seminář) – Czesany Dvořáková – LS – 0/2
 • AFV300230 – Dramaturgie lektorských úvodů – Čeněk – LS –0/2

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Povinné kurzy:

 • AFV500003 – Magisterský metodologický seminář A: Teorie – Svatoňová, Szczepanik – ZS
 • AFV500004 – Magisterský metodologický seminář B: Historie – Klimeš – LS
 • AFV500005 – Aplikovaný výzkum: Týmový projekt
 • AFV500001 – Diplomový seminář A
 • AFV500006 – Diplomový seminář B / Diploma Seminar B
 • Workshopy

Přednášky z dějin a teorie filmu:

 • AFV00209 – Estetika filmové režie – Čeněk – ZS – 3/0
 • AFV0040 – Americká filmová groteska – Čeněk – ZS – 3/0
 • AFV0000351 – Hudební slohy – Klimeš – LS – 2/0
 • AFV0000282 – Autorský film – Přádná – ZS – 4/0
 • ABO700527 – Colloquium Zurich – Prague. Arts and Politics – Heczková a kol. – LS – 2/2
 • AFV0000352 – Wave of the Future: Czech and Slovak Cinema New Wave Cinema – Hudáč –ZS – 2/1
 • AFV0000353 – Film a paměť – Česálková – ZS – 1/1
 • AFV300121 – Historický film – Klimeš – LS – 2/0
 • AFV0000350 – Film a ideologie – Podhajský – ZS – 2/0
 • AFV300131 – Hudební slohy – Klimeš – LS – 2/0
 • AFV0000261 – Filmová řeč – ZS – Marek – 2/0
 • AFV0000270 – Filmová řeč 2 – LS – Marek – 2/0
 • AFV000135 – Sondy do španělské kinematografie – LS – Čeněk – 2/0

Semináře z dějin a teorie filmu:

 • AFV0000354 – Film a paměť – Česálková – ZS – 1/1
 • AFV0000355 – Film na počítačové ploše – Anger – ZS – 0/2 – 1 za 14 dní
 • AFV0000356 – Jak rozumět online diváctví – Szczepanik – ZS – 0/2
 • AFV000357 – Queer čtení: J. Butler – E. Kosofsky Sedgwick (pro Mgr.) – Heczková – ZS – 0/2
 • AFV000358 – Divná místa: Případ Most (výzkumný seminář) – LS – Heczková, Svatoňová – 0/2
 • AFV0000361 – Ester Krumbachová (výzkumný seminář) – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV0000362 – Velký smutek a rok 1953 (rešeršně-kreativní seminář) – Czesany Dvořáková – LS – 0/2
 • AFV0000364 – Socialistický reklamní film jako kurátorský objekt – Česálková – LS – 0/2
 • AFV00315 – Topos města ve filmu – Přádná – LS – 0/2
 • Politics, Culture, and Visuality: Czech and Slovak Film 1950 to Present – Hudáč – LS – 2/1
 • ACC110010 – Česká literatura ve filmu – Hudáč – 2/0
 • AFV000029 – Dramaturgie lektorských úvodů – Čeněk – LS –0/2

Workshopy

LS

 • Digitální historiografie: Videografický přístup k nonfikčnímu filmu – workshop povede Lucie Česálková a Jiří Anger a bude se konat ve dnech 8. 4., 11. 4., 13. 5. 2022. Přihlašování: do 15. 3. na e-mail angerj@seznam.cz; Výstupem bude audiovizuální esej s explikací. Veškeré informace najdete zde.
 • Grażyna Świętochowska(Univezita v Gdaňsku) přednese blok přednášek na téma polského umění a filmu (v týdnu 2.-6.5.2022) – témata a data přednášek: 1/ 2. 5. od 17:30 do 19:00 ve 429 – Franciszka and Stefan Themersons: writer, painter, cover designer and publishing house owners and their input in Polish cinema; 2/ 3. 5. od 14:10 do 15:40 ve 429 – Wojciech Zamecznik, Jan Lenica: graphic and poster designinig, curatoring and animations dedicated to the gallery and to the world expo; 3/ 4. 5. od 15:50 do 17: 30 ve 429 – Grzegorz Królikiewicz and Warsztat Formy Filmowej (Zbigniew Rybczyński, Zbigniew Warpechowski, Bogdan Dziworski) – what does really mean design, architecture and art of photography in cinematic mise en scène  (2h); Garantem předmětu je Kateřina Svatoňová (hlaste se na mail do 17.4. 2020). Výstupem bude práce na libovolné téma související s worshopem, v délce cca 7 normostran.

ZS

 • Média a dokument: Seminář psaní o dokumentárním filmu – seminář proběhne během Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (27. 10. – 31. 10. 2021.) – již druhým rokem bude seminář mezinárodní! Více zde. Vybraní studenti budou své texty publikovat online na portálu dokrevue.cz a nadto naváží spolupráci s mezinárodním periodikem Modern Times Review, do kterého budou moci v průběhu roku přispívat svými texty pod individuálním vedením jeho redaktorů. Jak se přihlásit? Všichni zájemci o seminář (včetně těch, kteří se semináře účastní v rámci své univerzitní výuky) se přihlašují prostřednictvím formuláře Press – Média a Dokument přes festivalovou Visitor Page – bude spuštěno 1. 7. 2021
  S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail mediaadokument@ji-hlava.cz.
 • Evropské filmové univerzitní ceny: FF UK  se letos popáté zúčastní výběru nejlepšího evropského filmu v rámci projektu European University Film Award (EUFA), který vznikl ve spolupráci s Filmfest Hamburg a Evropskou filmovou akademií. V modulu se podíváte na nové nominované filmy, vyzkoušíte si práci filmové poroty, vyberete společně nejlepší film a jeden z vás se jako český reprezentant zúčastní finálního setkání poroty a vyhlášení studentské ceny v Hamburku (letos pravděpodobně online). Máte-li zájem, nahlaste se prosím na e-mail Petru Szczepanikovi: Petr.Szczepanik@ff.cuni.cz,
  Počet studentů bude omezen na cca 15 lidí.
  Podmínkou ke splnění modulu bude absolvovat všechny projekce, které proběhnou online (filmy jsou opatřeny anglickými titulky), a zúčastnit se diskusí a hlasování.
  Cílem modulu je simulace jednání filmové poroty a zvýšení povědomí o současné evropské produkci.

Seznam předmětů vyučovaných v roce 2020/2021

 

Naleznete zde zejména předměty vyučované pedagogy KFS. V rozvrhu jsou pak přidané ty, které otevíráme ve spolupráci s jinými katedrami či fakultami.

Sylaby na jednotlivé předměty najdete v Informačním systému.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Povinné kurzy:

 • AFV100022 – Filmový proseminář – LS – Klimeš – 0/2
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A – Klimeš – ZS – 3/3
 • AFV100021 – Dějiny české a slovenské kinematografie B / Czech and Slovak Film History B – Přádná, Česálková – LS – 3/3
 • AFV1000018 – Dějiny a teorie televize – Klimeš / Szczepanik – LS – 2/0
 • AFV100002 – Teorie filmu a médií A  – Svatoňová – ZS – 2/0
 • AFV100003 – Teorie filmu a médií B – Szczepanik – LS – 2/0
 • AFV100023 – Seminář filmové analýzy A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV100024 – Seminář filmové analýzy B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A – ZS – Klimeš – 3/0
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B – LS – Klimeš – 3/0
 • AFV100019 – Analýza a interpretace: Seminář k dějinám filmu A – ZS – 0/2 – Svatoňová, Klimeš
 • AFV100020 – Analýza a interpretace: Seminář k dějinám filmu B – LS – 0/2 – Svatoňová, Klimeš
 • AFV100028 – Bakalářský seminář A – ZS – Klimeš et al.
 • AFV100029 – Bakalářský seminář B – LS – individuální konzultace se školitelem

Přednášky z teorie filmu:

 • AFV0000322 – Found footage: Praktická teorie filmu – ZS –  Anger – 4/0
 • AFV0000324 – Média veřejné služby v éře internetu II – LS – Szczepanik – 2/0
 • AFV0000325 – Analýza herního průmyslu – ZS– Švelch – 2/0
 • AFV0000261 – Filmová řeč – ZS – Marek – 2/0
 • AFV0000311 – Festivalová dramaturgie – ZS – Bláhová / Čeněk – 2/0
 • AFV0000270 – Filmová řeč 2 – LS – Marek – 2/0
 • AFV0000347 – Produkce transformativního obsahu v herní kultuře – LS – Švelch – 2/0
 • ABO700375 – Epifanie, extáze, zděšení: Dionýsos a moderna – LS – Vojvodík – 2/0

Přednášky z dějin světového filmu:

 • AFV0000323 – Found footage: Praktická teorie filmu – ZS –  Anger – 4/0
 • AFV0000326 – Trendy v poválečné americké kinematografii – Bláhová – ZS – 0/4
 • AFV0000327 – Analýza herního průmyslu – ZS – Švelch – 2/0
 • AFV0000328 – Italský film (nejen) 60.-70. let – ZS – Přádná – 4/0
 • AFV0000329 – Vybraná témata z dějin filmu do nástupu zvuku – ZS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000261 – Filmová řeč – ZS – Marek – 2/0
 • AFV0000306 – Festivalová dramaturgie – ZS – Bláhová / Čeněk – 2/0
 • AFV0000330 – Vybraná témata z vývoje současné kinematografie – LS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000339 – Godard/Truffaut/Resnais – LS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000270 – Filmová řeč 2 – LS – Marek – 2/0
 • AFV00173 – Klasický Hollywood – LS – Bláhová – 4/0
 • AFV0000345 – Political actions in culture, cultural events in politics – LS – hostující přednášející – 2/0
 • AFV0000343 – Jak zkoumat filmové festivaly – Bláhová – LS – 1/1

Přednášky z dějiny českého a slovenského filmu:

 • AFV0000332 – Spotřební imaginace a reklamní film – Česálková – ZS – 2/1
 • AFV0000268 – Paralelní kino I. – Poláková, Ožvold – ZS – 2/0
 • AFV0000336 – Historie televizní písničkové produkce v Československu – Papežová – LS – 2/0
 • AFV0000331 – Klasici (a outsideři) v poválečném čs. filmu – Přádná – LS – 4/0

Semináře z dějin filmu:

 • AFV0000334 – Curating the Past. Public Space and Post WW II European Non-fiction Cinema – Česálková – ZS – 2/2
 • AFV0000333 – Spotřební imaginace a reklamní film – Česálková – ZS – 1/2
 • AFV0000321 – Paralelní kino II. (pro pokročilé studenty) – Poláková, Ožvold – LS – 0/2
 • AFV0000344 – Jak zkoumat filmové festivaly – Bláhová – LS – 1/1

Semináře z teorie filmu:

 • AFV000011 – Čtení z dějin filmových teorií A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV0000335 – Curating the Past: Public Space and Post WW II European Non-fiction Cinema – Česálková – ZS – 2/2
 • AFV000089 – Čtení z dějin filmových teorií B  – Szczepanik – LS – 0/2
 • AFV00094 – Divná místa – Svatoňová, Heczková – LS – 0/4
 • AFV0000342 – Film a digital humanities – Podhajský – LS – 0/2

Metodologické semináře:

 • AFV000151 – Odborné stáže I. – ZS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000293 – Paralelní kino II. – Poláková, Ožvold – LS – 0/2
 • AFV000152 – Odborné stáže II. – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • ABO700381 – Kritická dílna: psaní, redakce, diskuse – Malá – LS – 0/2

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Povinné kurzy:

 • AFV500003 – Magisterský metodologický seminář A: Teorie – Svatoňová, Szczepanik – ZS
 • AFV500004 – Magisterský metodologický seminář B: Historie – Klimeš – LS
 • AFV500005 – Aplikovaný výzkum: Týmový projekt
 • AFV500001 – Diplomový seminář A
 • AFV500006 – Diplomový seminář B / Diploma Seminar B
 • Workshopy

Přednášky z dějin a teorie filmu:

 • AFV0000322 – Found footage: Praktická teorie filmu – ZS –  Anger – 4/0
 • AFV0000324 – Média veřejné služby v éře internetu II – LS – Szczepanik – 2/0
 • AFV0000325 – Analýza herního průmyslu – ZS – Švelch – 2/0
 • AFV0000261 – Filmová řeč – ZS – Marek – 2/0
 • AFV0000270 – Filmová řeč 2 – LS – Marek – 2/0
 • AFV0000323 – Found footage: Praktická teorie filmu – ZS –  Anger – 4/0
 • AFV0000326 – Trendy v poválečné americké kinematografii – Bláhová – ZS – 0/4
 • AFV0000328 – Italský film (nejen) 60.-70. let – ZS – Přádná – 4/0
 • AFV0000329 – Vybraná témata z dějin filmu do nástupu zvuku – ZS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000330 – Vybraná témata z vývoje současné kinematografie – LS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000339 – Godard/Truffaut/Resnais – LS – Čeněk – 2/0
 • AFV0000331 – Klasici (a outsideři) v poválečném čs. filmu – Přádná – LS – 4/0
 • AFV0000268 – Paralelní kino I. – Poláková, Ožvold – ZS – 2/0
 • AFV0000336 – Historie televizní písničkové produkce v Československu – Papežová – LS – 2/0
 • AFV0000332 – Spotřební imaginace a reklamní film – Česálková – ZS – 2/1
 • AFV00173 – Klasický Hollywood – LS – Bláhová – 4/0
 • AFV0000306 – Festivalová dramaturgie – ZS– Bláhová / Čeněk – 2/0
 • AFV0000345 – Political actions in culture, cultural events in politics – LS – hostující přednášející – 2/0
 • AFV0000347 – Produkce transformativního obsahu v herní kultuře – LS – Švelch – 2/0
 • ABO700375 – Epifanie, extáze, zděšení: Dionýsos a moderna – LS – Vojvodík – 2/0

Semináře z dějin a teorie filmu:

 • ABO700366 – Jurij Lotman: Culture and Explosion (pro NMgr.) – Heczková – LS – 0/2
 • ABO700372 – Autorita, inspirace, mizení, sebeprezentace: Vybrané koncepce autorství (pro NMgr.) – Šebek – LS – 0/2
 • AFV0000321 – Paralelní kino II. – Poláková, Ožvold – LS – 0/2
 • AFV0000334 – Curating the Past. Public Space and Post WW II European Non-fiction Cinema – Česálková – ZS – 2/2
 • AFV0000333 – Spotřební imaginace a reklamní film – Česálková – ZS – 1/2
 • AFV000011 – Čtení z dějin filmových teorií A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV000089 – Čtení z dějin filmových teorií B  – Szczepanik – LS – 0/2
 • AFV00094 – Divná místa – Svatoňová, Heczková – LS – 0/4
 • AFV0000335 – Curating the Past: Public Space and Post WW II European Non-fiction Cinema – Česálková – ZS – 2/2
 • AFV000151 – Odborné stáže I. – ZS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV000152 – Odborné stáže II. – LS – Czesany Dvořáková – 0/2
 • AFV0000342 – Film a digital humanities – Podhajský – LS – 0/2
 • AFV0000343 – Jak zkoumat filmové festivaly – Bláhová – LS – 1/1
 • ABO700381 – Kritická dílna: psaní, redakce, diskuse – Malá – LS – 0/2

Workshopy

ZS

 • WORKSHOP/MODUL: EVROPSKÉ FILMOVÉ UNIVERZITNÍ CENY FF UK se letos počtvrté zúčastní výběru nejlepšího evropského filmu v rámci projektu European University Film Award (EUFA), který vznikl ve spolupráci s Filmfest Hamburg a Evropskou filmovou akademií. V modulu se podíváte na nové nominované filmy, vyzkoušíte si práci filmové poroty, vyberete společně nejlepší film a jeden z vás se jako český reprezentant zúčastní finálního setkání poroty a vyhlášení studentské ceny v Hamburku (letos pravděpodobně online). Máte-li zájem, nahlaste se prosím na e-mail Petru Szczepanikovi: Petr.Szczepanik@ff.cuni.cz, a to do 30.10. 2020.
  Počet studentů bude omezen na cca 15 lidí.
  Podmínkou ke splnění modulu bude absolvovat všechny projekce, které proběhnou online (filmy jsou opatřeny anglickými titulky), a zúčastnit se diskusí a hlasování.
  Cílem modulu je simulace jednání filmové poroty a zvýšení povědomí o současné evropské produkci.
 • Seminář ruského filmu. Veškeré informace naleznete zde nebo na FB události semináře. Termín se přesouvá na 4.-6.12. Hlašte se na adresu kamila.dolotina@gmail.com.
 • Média a dokument: Seminář psaní o dokumentárním filmu– seminář proběhne během online Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Více zde. Studenti se budou přihlašovat do jednotlivých zoomových „místností“, kde se budou konat přednášky – před začátkem přednášek vám vždy na email přijde link s připojením (zoomovým linkem). Výstupy se budou hodnotit stejně jako na offline  ročnících, přičemž vypracování bude pravděpodobně do  konce festivalu 8.11.2020. Součástí workshopu bude také „návštěva“ alespoň jednoho panelu online konference Fascinace.
  Jak se přihlásit?
  Všichni zájemci o seminář (včetně těch, kteří se semináře účastní v rámci své univerzitní výuky) se přihlašují prostřednictvím formuláře Press – Média a Dokument přes festivalovou Visitor Page: https://vp.eventival.com/jidff/2020
  S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail mediaadokument@ji-hlava.cz.
 • Video Essay Workshop: Minor Instances, Major Consequences (25.11 – 2.12. 2021) – Video Essay Workshop on Audiovisual Materiality vedený Johannesem Binottem. více zde

LS

 • Migrating Archives of Reality. Programming, Curating, and Appropriation of Non-fiction Film; (6.-7.května 2021); online konference; Anotace: The digital turn, which has created new modes of access and circulation for films, underscores and amplifies what has been the fate of non-fiction film since the beginning of its existence – it has always been, and continues to be, a migrating archive of reality. As they increasingly appear in (but also often disappear again from) online archives, channels, virtual exhibitions, social media, YouTube etc., non-fiction films can be easily appropriated by artists, fans, and memory communities. The push towards mass digitization and public access to historical materials offers new avenues for decanonization and decolonization. As the established power differentials between official and private collections change, works and topics which were hitherto barred from view or even forbidden can now become visible. However, practices of  digitization, online programming, digital curation, appropriation (including colorization of black and white archival footage), and sharing, open up new spaces and layers of meaning.The conference strives to address these challenges, taking into account the diverse views of (media and film) historians, archivists, (digital) curators, and artists, who could comment on issues of programming, curation and appropriation (especially archival) of non-fiction film in history and today. Garant: Lucie Česálková; výstup recenze konference/zpráva o konferenci (bude upřesněno). Přihlašujte se do 25. 4. 2021 na adresu lucie.cesalkova@ff.cuni.cz.
 • FLOW konference 03: Kurikurální pasti mediálních studií (1. a 2. července, Olomouc); Konference se zaměřuje na aktuální výzkum v oblasti radio a TV studies. Letos budou diskutována témata: metodika výuky médií a nekonvenční výukové platformy, uplatnitelnost studentů v praxi, aplikovaný výzkum mediálních studií, aktuální výzkumné a projektové výzvy, doktorské studium médií. Více naleznete zde. Výstupem bude report z konference aaktivní účast na konferenčních panelech. Přihlašujte se do 15. června 2021 zde a do stejného data se nahlašte garantovi Petrovi Szczepanikovi (petr.szczepanik@ff.cuni.cz).

Seznam předmětů vyučovaných v roce 2019/2020

Naleznete zde zejména předměty vyučované pedagogy KFS, v rozvrhu jsou pak přidané ty, které otevíráme ve spolupráci s jinými katedrami či fakultami.

Sylaby na jednotlivé předměty najdete v Informačním systému.

Povinné kurzy:

 • AAFV100007 – Filmový proseminář – ZS – Klimeš – 0/2
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A – Klimeš, Přádná – LS – 3/3
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie B – Dvořáková, Španihelová, Přádná, – ZS – 3/3
 • AFV000042 – Dějiny filmových teorií A – Svatoňová – ZS – 2/0
 • AFV000025 – Dějiny filmových teorií B – Szczepanik – LS – 2/0
 • AFV000011 – Čtení z dějin filmových teorií A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV000089 – Čtení z dějin filmových teorií B – Szczepanik – LS – 0/2
 • AFV100008 – Seminář filmové analýzy A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV100009 – Seminář filmové analýzy B / Film Analysis: Seminar A – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A– ZS – Čeněk, Bláhová, Dvořáková, Přádná – 3/0
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B – LS – Čeněk, Bláhová, Dvořáková, Přádná – 3/0
 • AFV100014 – Dějiny světového filmu C – ZS – Čeněk, Bláhová, Dvořáková, Přádná – 3/0
 • AFV0000213 – Dějiny českého a světového filmu A: Analýza a interpretace (1x za 14 dní) – ZS – 0/2 – Čeněk, Bláhová, Dvořáková, Přádná
 • AFV0000214 – Dějiny českého a světového filmu B: Analýza a interpretace (1x za 14 dní) – LS – 0/2 – Čeněk, Bláhová, Dvořáková, Přádná
 • AFV100016 – Bakalářský seminář A – ZS – Klimeš et al.
 • AFV100017 – Bakalářský seminář B – LS – individ.

Povinně volitelné kurzy:

Kapitoly z dějin čs. filmu

 • Český historický film – ZS – Klimeš – 4/0
 • Fenomén národní kinematografie – LS – Klimeš – 2/0
 • Český dokument 90. let – Španihelová – LS – 2/0
 • FAMU: Z nedopsaných dějin jedné umělecké školy – Dvořáková – ZS – 2/0
 • Red Planets: Science Fiction in the Central and Eastern European Cinema and Literature – ZS – Hudáč – 4/0

Kapitoly z dějin světového filmu

 • Mýtus a ikona: Hvězdný systém ve filmovém herectví – ZS – Přádná – 4/0
 • Kinematografie Hong Kongu  – LS – Bláhová, Flígl – 4/0
 • Estetika filmové režie – LS – Čeněk – 3/0
 • Festivalová dramaturgie – LS – Čeněk, Bláhová – 2/0 (1x za 14 dní)
 • Red Planets: Science Fiction in the Central and Eastern European Cinema and Literature – ZS – Hudáč – 4/0

Seminář z dějin filmu

 • Topos města a krajiny v hraném filmu – LS – Přádná – 0/2
 • Paralelní kino – ZS – Poláková, Švarcová – 0/2
 • Jak na dějiny filmu? – LS – Čeněk – 0/2
 • Psát o filmové hudbě (pro NMgr.) – LS – Klimeš – 2/0 (1x za 14 dní)

Kapitoly z dějin filmových teorií

 • Fenomén národní kinematografie – LS – Klimeš – 2/0
 • Filmová politika pro digitální éru – ZS – Szczepanik – 2/0
 • Média veřejné služby v éře internetu – LS – Szczepanik – 2/0
 • Festivalová dramaturgie – LS – Čeněk, Bláhová – 2/0 (1 za 14 dní)
 • Prezervace a restaurování filmu – ZS – Frodlová – 0/2
 • Vizuální studia – LS – Svatoňová – 1/1
 • Překlad literatury do filmu – LS – Kalivodová – 2/0

Seminář z filmových teorií

 • Dialogy o filmových řemeslech: Scenáristé a dramaturgové – LS – Szczepanik – 3/0
 • Základy publicistiky: Žánry a styl – ZS – Bláhová – 0/4 (1x za 14 dní)
 • Současné myšlení o dokumentárním filmu – ZS – Španihelová – 0/2
 • Vizuální studia – LS – Svatoňová – 1/1

Metodologické semináře

 • Odborná praxe I. – Dvořáková – ZS
 • Odborná praxe II. – Dvořáková – LS
 • AFV0000243 – Seminář kritického psaní – Bláhová – LS – 0/4 (1x za 14 dní)
 • Paralelní kino – Poláková, Švarcová – 0/2
 • Základy publicistiky: Žánry a styl – ZS – Bláhová – 0/4 (1 za 14 dní)
 • Prezervace a restaurování filmu – ZS – Frodlová – 0/2 (nechat rezervu v rozvrhu na přejezdy)

Moduly/Workshopy:

LS

 • Festival ELBE DOCK (2.-6.9. 2020, Ústí nad Labem + Drážďany. Veškeré podmínky najdete zde (Garantky: Tereza Czesany Dvořáková, Kateřina Svatoňová. Zájemci – hlašte se Kateřině Svatoňové mailem do 15.8. 2020)
 • CINED/Filmová výchova: Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6-19 let. Specifikem projektu CinEd je jeho zaměření na umělecké filmy a jejich přiblížení divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně ceněné metodiky vyvinuté v rámci Cinemathéque française. V rámci modulu kromě samotné projekce snímku „Muž bez minulosti“ přístupíme právě k metodickým materiálům, a jejich implementaci (nejen) do školní výuky. Seminář filmové výchovy proběhne 27. 1. Veškeré informace naleznete zde. Hlašte se garantovi kurzu Davidovi Čeňkovi (david.cenek@ff.cuni.cz) do 22. 1. 2020. Podmínky k získání atestace:
  1) prezence a aktivní účast během celého dne konání – tj. 27.1. od 9:00 do 15:30, adresa: Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1, kinosál
  2) student si vytvoří vlastní účet na cined.eu (postup bude vysvětlen během semináře)
  3) do 30.5. 2020 je student povinen nechat si schválit od garanta kurzu téma seminární práce, jejímž obsahem bude návrh 1-2 vyučovacích hodin filmového výchovy pro ZŠ nebo SŠ, k čemuž využije některý z filmů a pedagogických materiálů z nabídky CINEDu (odevzdání práce lze řešit individuálně)
  4) do 30.5. 2020 si student musí nechat nechat schválit oponenta ke své práci, jehož povinností bude napsat oponentský posudek (podrobnosti bude vysvětleny na školení)

ZS

 • Média a dokument: Seminář psaní o dokumentárním filmu -– seminář proběhne na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě; základní informace naleznete zdezde. Od září je zde také dostupné přihlašování přes festivalovou Visitor Page, která umožní studentům vyřídit si Press akreditaci na ji.hlavský festival (deadline je 18.10.).
 • Seminář ruských filmů – seminář ruských filmů (11.-13.10. 2019, kino Ponrepo) se zaměří na výrazné autory ruského filmu. Program naleznete zde. Třídenní přehlídka je rozdělena do stejného počtu tematických celků doplněných přednáškou rusisty doc. Hanuše Nykla o emancipaci ruské společnosti jako zastřešujícím motivu. Všech dvanáct snímků předchází úvody filmových historiků, které osvětlí širší produkční kontext daných filmů. Modul je doporučen jako vhodný doplněk k páteřní přednášce Světový film. Více o workshopu naleznete zde. Přihlašujte se do 10. 10. 2019 na mail kamila.dolotina@gmail.com.
 • Evropské filmové univerzitní ceny: FF UK se letos potřetí zúčastní výběru nejlepšího evropského filmu v rámci projektu European University Film Award (EUFA), který vznikl ve spolupráci s Filmfest Hamburg a Evropskou filmovou akademií. V modulu se podíváte na nové nominované filmy, vyzkoušíte si práci filmové poroty, vyberete společně nejlepší film a jeden z vás se jako český reprezentant zúčastní finálního setkání poroty a vyhlášení studentské ceny v Hamburku (dostane plně hrazený pobyt ve dnech 3.–5. 12. 2019). Zájemci ať se urychleně zapisují do stejnojmenného modulu, a to do pátku 25.10. 2019 garantovi Petrovi Szczepanikovi. Více informací naleznete zde.
 • Mezinárodní konference SIECE (22–23. 11., Ponrepo) na téma Public Service Media`s Oline Strategies: Industry Concepts and Citical Investigations. Výstupem bude report o 3 vybraných panelech nebo keynotech na 3 normostrany, v češtině nebo angličtině, s krátkou charakteristikou hlavního tématu v úvodu a celkovým zhodnocením konference v závěru.Více naleznete zde, předběžný program konference zde. Přihlašujte se mailem do konce října garantovi Petrovi Szczepanikovi.
 • Přednáškový cyklus prof. Dr. Josepha Garncarze nazvaný On the film preferences of cinema-goers in the GDR, 1950-1989, který se uskuteční ve dnech 10.–12. 12.). Více o workshopu naleznete zde. Přihlašujte se mailem do konce listopadu garantovi Petrovi Szczepanikovi.

Seznam předmětů vyučovaných v roce 2018/2019

Naleznete zde zejména předměty vyučované pedagogy KFS, v rozvrhu jsou pak přidané ty, které otevíráme ve spolupráci s jinými katedrami či fakultami.

Sylaby na jednotlivé předměty najdete v Informačním systému.

Povinné kurzy:

 • AFV100007 – Filmový proseminář – ZS – Klimeš – 0/2
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A – Klimeš – LS – 3/3
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie B – Klimeš, Dvořáková, Španihelová, Přádná – ZS – 3/3
 • AFV000042 – Dějiny filmových teorií A – Svatoňová – ZS – 2/0
 • AFV000025 – Dějiny filmových teorií B – Szczcepanik – LS – 2/0
 • AFV000011 – Čtení z dějin filmových teorií A  – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV000089 – Čtení z dějin filmových teorií B – Szczcepanik – LS – 0/2
 • AFV100008 – Seminář filmové analýzy A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV100009 – Seminář filmové analýzy B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 3/0
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B –Čeněk, Bláhová, Přádná – LS – 3/0
 • AFV100014 – Dějiny světového filmu C – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 3/0
 • AFV0000213 – Dějiny českého a  světového filmu A: Analýza a interpretace – ZS – Čeněk, Bláhová, Dvořáková, Přádná
 • AFV0000214 – Dějiny českého a světového filmu B: Analýza a interpretace – LS – Čeněk, Bláhová, Dvořáková, Přádná
 • AFV100016 – Bakalářský seminář A / Diplomový seminář A – Klimeš et al. – ZS
 • AFV100017 – Bakalářský seminář B / Diplomový seminář B – individ. – LS

Povinně volitelné kurzy:

Kapitoly z dějin čs filmu

 • Kapitoly z dějin (filmu) – ve spolupráci z NFA – ZS
 • Czech Cinema after Revolution – ZS – Bláhová 4/0 (1x za 14 dní)
 • Národní film – ZS – Španihelová – 2/0
 • Socialistický realismus – LS – Klimeš – 2/0
 • Československá nova vlna – LS – Přádná – 2/2
 • Politikum v německém filmu – ZS – Dvořáková – 1/1
 • From High Brow to No-Brow: Genre in Central European and Socialist Cinema – ZS – Hudáč – 3/0

Kapitoly z dějin světového filmu

 • Drama a prostor – ZS – Klimeš – 2/0
 • Sondy do španělské kinematografie – ZS – 4/0
 • Internetová TV – ZS – Szczepanik – 1/1
 • Dějiny filmové techniky – ZS – Frodlová – 2/0
 • Mediální průmysl: Problémy, trendy, metody – LS – Szczepanik – 1/1
 • Estetika krve, zla a násilí – LS – Čeněk – 4/0 1×14
 • Klasický Hollywood – LS – Bláhová – 4/0

Seminář z dějin filmu

 • Paralelní kino – Poláková, Švarcová – 0/2
 • Autorský film: proměny stylu – ZS – Přádná – 2/2
 • Současný český dokument: Tvůrci, producenti, instituce – ZS – Španihelová – 0/2 (1x za 14 dní)
 • Jak na dějiny filmu? – LS – Čeněk – 0/2

Kapitoly z dějin filmových teorií

 • Drama a prostor – ZS – Klimeš – 2/0
 • Internetová TV – ZS – Szczepanik – 1/1
 • Národní film – ZS – Španihelová – 2/0
 • Formalismus – strukturalismus – marxismus: Různé způsoby čtení filmového díla – ZS – Podhajský – 1/1
 • Dějiny filmové techniky – ZS – Frodlová – 2/0
 • Mediální průmysl: Problémy, trendy, metody – LS – Szczepanik – 1/1
 • Audiovizuální esej – LS – Anger, Svatoňová – 1/1

Seminář z filmových teorií

 • Formalismus – strukturalismus – marxismus: Různé způsoby čtení filmového díla – ZS – Podhajský – 1/1
 • Seminář kritického psaní  (1 x za 14 dní) – LS – 0/4 – Bláhová
 • Jak na dějiny filmu?  – LS – Čeněk – 0/2
 • Divná místa – LS – Svatoňová, Heczková – 0/4
 • Audiovizuální esej  – LS – Anger, Svatoňová – 1/1

Metodologický seminář

 • Odborné stáže I. – Czesany Dvořáková – ZS
 • Odborné stáže II. – Czesany Dvořáková – LS
 • Seminář kritického psaní – LS – Bláhová – 0/4
 • Paralelní kino – ZS – Švarcová, Poláková – 0/2

POUZE PRO NMGR:

Magisterský metodologický seminář (nutné absolvovat obě části)

 • Čtení teoretických textů – ZS – Svatoňová, Szczepanik
 • Historické myšlení o filmu – LS – Bláhová, Klimeš

Kapitoly z dějin filmu

 • Dokumentární film – LS – Čeněk – 4/0

Moduly/Workshopy:

LS

 • 15. 4. – 17. 4.: Thinking Audiovisually: The Video Essay, který povede jeden z nejslavnějších světových video-esejistů Kevin B. Lee. V rámci modulu budou studenti obeznámeni se základními principy tvorby audiovizuálních esejí: vyzkoušejí si jak technické postupy, tak práci s obrazovou (střih a vizuální juxtapozice) i zvukovou (hudba a komentář) složkou vybraného filmového materiálu. Kurz proběhne v těchto hodinách: 15. 4. od 9:10 do 14: 00; 16. 4. od 14:10 do 19:00; 17. 4. od 9:10 do 14:00  Koordinátoři Kateřina Svatoňová, Jiří Anger. Přihlašujte se do 5. 4. na mail Jiřího Angera (AngerJ@seznam.cz). Veškeré informace naleznete zde.
 • Intenzivní modul nazvaný Post-Theory: Reflexe médií mezi vědou, uměním a filosofií vedený Dr. Kateřinou Krtilovou (25. 4. od 17:30; 26. 4. v čase 14:15–18:00, 27. 4. v čase 11:00–14:00; místnost č. 429); koordinátorka Kateřina Svatoňová
 • Studentský program festivalu ELBE DOCK (30.5.–1.6.2019, Ústí nad Labem); koordinátor Tereza Cz Dvořáková; více informací zde. NUTNÁ REGISTRACE do 31. 3. 2019 na http://bit.ly/2GCM0cj
 • Studentský program mezinárodního festivalu Kino na hranici (27. 4. – 3. 5. 2019, česko-polská hranice v Těšíně); koordinátoři Kateřina Svatoňová, Jakub Jiřiště. Více zde. Přihlášky posílejte do 31. 3. na email Jakuba Jiřiště: jjiriste@gmail.com.

ZS

 • Média a dokument: Seminář psaní o dokumentárním filmu -– seminář proběhne na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě; základní informace naleznete zdezde. Od září je zde také dostupné přihlašování přes festivalovou Visitor Page, která umožní studentům vyřídit si Press akreditaci na ji.hlavský festival (deadline je 17.10.). Studenti se přes formulář také mohou hlásit na nové workshopy zaměřené na online videoreportáž a audiodokument.
 • Evropské filmové univerzitní ceny: Máte-li zájem, nahlaste se prosím na e-mail Petru Szczepanikovi: szczepap@ff.cuni.cz, a to do 10.10. 2018. FF UK se letos podruhé zúčastní výběru nejlepšího evropského filmu v rámci projektu European University Film Award (EUFA), který vznikl ve spolupráci s Filmfest Hamburg a Evropskou filmovou akademií. V modulu se podíváte na nové nominované filmy, vyzkoušíte si práci filmové poroty, vyberete společně nejlepší film a jeden z vás se jako český reprezentant zúčastní finálního setkání poroty a vyhlášení studentské ceny v Hamburku (dostane plně hrazený pobyt ve dnech 4.–7. 12. 2018). Podmínka splnění modulu zde. Více informací o Evropských cenách zde.
 • Workshop “Informal Distribution of Audiovisual Content: Data and Methods”, 25.-26.10. 2018 (vždy 10:00-18:00), Campus Hybernská. Pracovní setkání pro vážné zájemce o výzkum neformální a nelegální online distribuce v ČR a Evropě s důrazem na úložiště. Cílem je vyvinout metodu sběru dat v situaci, kdy klíčoví hráči neformální distribuce žádná data nesdělují, a následně vypracovat analýzu tohoto “trhu” svého druhu (to již mimo rámec samotného workshopu). Zahraniční experti budou mluvit o svých zkušenostech s výzkumem neformální distribuce a pirátství. Od studentů se bude očekávat především vážný zájem o problematiku a ochota podílet se na výzkumu jako pomocné vědecké síly. Přihlášky posílejte na adresu: Petr.Szczepanik@ff.cuni.cz.
  Zahraniční hosté:
  – Joe Karaganis (autor prací jako Notice and Takedown in Everyday Practice (2016), Copy Culture in the US and Germany (2013), and Media Piracy in Emerging Economies (2011))
  – Ramon Lobato (expert na informal media economy)
  – Mirek Filiciak (viz např. https://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl/)
 • Modul INTERAKTIVNÍ DOKUMENTY A JEJICH INTERNETOVÁ DISTRIBUCE se bude konat 20.12. od 11:40 do 14:05 v místnosti č. 429. Fimová teoretička a historička Nieves Limón z Universidad Carlos III de Madrid přednese přednášku o produkci a distribuci interaktivních dokumentárních filmů ve Španělsku a Latinské Americe. Vřele doporučejeme všem studentům a především studentům magisterského studia. Požadavky k uznání modulu budou oznámeny během přednášky. Prosíme studenty, aby předem nahlásili svůj zájem na mail david.cenek@ff.cuni.cz. Další informace naleznete zde a zde.

Seznam předmětů vyučovaných v roce 2017/2018

Sylaby na jednotlivé předměty najdete v Infromačním systému.

Povinné kurzy:

 • AFV100007 – Filmový proseminář – ZS – Klimeš – 0/2
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A – Klimeš – LS – 3/3
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie B – Klimeš, Dvořáková, Španihelová – ZS – 3/3
 • AFV000042 – Dějiny filmových teorií A – Svatoňová – ZS – 2/0
 • AFV000025 – Dějiny filmových teorií B – Svatoňová – LS – 2/0
 • AFV000011 – Čtení z dějin filmových teorií A  – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV000089 – Čtení z dějin filmových teorií B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100008 – Seminář filmové analýzy A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV100009 – Seminář filmové analýzy B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 3/0
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B –Čeněk, Bláhová, Přádná – LS – 3/0
 • AFV100014 – Dějiny světového filmu C – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 3/0
 • AFV100016 – Bakalářský seminář A / Diplomový seminář A – Klimeš et al. – ZS
 • AFV100017 – Bakalářský seminář B / Diplomový seminář B – individ. – LS

Povinně volitelné kurzy:

Kapitoly z dějin čs filmu

 • Český film a popkultura 60. let  – ZS – Přádná – 4/0
 • Český film 70. –90. let – Czesany Dvořáková – ZS – 4/0
 • Kapitoly z dějin (filmu) – ZS – ve spolupráci s NFA – 2/0
 • Outsideři českého filmu  – LS – Přádná – 4/0
 • České filmové hvězdy – LS – Gmiterková – bloková výuka

Kapitoly z dějin světového filmu

 • Trendy poválečné americké kinematografie – ZS – Bláhová – 4/0
 • Coming Attractions: Marketing a distribuce – ZS – Bláhová – 4/0
 • Filmové festivaly: historie a teorie (přednáška) – LS – Bláhová, Čeněk – 2/0
 • Reklamní estetika francouzského filmu 80. let – LS – Čeněk – 4/0
 • Kamera – Svatoňová – LS – 2/0

Seminář z dějin filmu

 • Dějiny světového filmu A + C: Analýza a interpretace – ZS – Čeněk, Bláhová, Přádná, Dvořáková – 0/2
 • Dějiny světového filmu B: Analýza a interpretace – LS – Čeněk, Bláhová, Přádná, Dvořáková – 0/2
 • Filmové festivaly: praxe (výzkumný seminář) – LS – Bláhová, Čeněk – 0/2
 • Současný český dokument (výzkumný seminář) – LS – Španihelová – 0/2
 • České filmové hvězdy – LS – Gmiterková – bloková výuka
 • Courage ve filmu: Mapování sbírek kulturní opozice o české kinematografii (výzkumný seminář) – LS – 0/2  – LS – Dvořáková (1x za 14 dní)
 • Paralelní kino: Experimentální a studentské filmy – LS – 0/2 – Švarcová, Poláková (nepravidelná výuka)

Kapitoly z dějin filmových teorií

 • Kamera – Svatoňová – LS – 2/0
 • Filmový a televizní producent – LS – 2/0 – Szczepanik (1 za 14 dní)
 • Dějiny a teorie fotografie II – LS – 2/2– Dvořák
 • Výtvarné umění 20. století – LS – 1/1 – Pospiszyl

Seminář z filmových teorií

 • Video on Demand – ZS – Szczepanik – 0/2
 • Vlnění: materialita, performativita, medialita (praktický seminář)  – LS Heczková, Svatoňová
 • Seminář kritického psaní: žánry (a novinářská praxe) – LS – Bláhová – 0/4
 • Filmové festivaly: praxe (výzkumný seminář) – LS – 0/2
 • Filosofie médií a digitální kultura – Krtilová – LS – (bloková výuka)
 • Současná fotografie a umění II – LS – 1/1 – Janoščík
 • Filmová řeč – ZS – Marek – 0/2
 • Filmová řeč 2 – LS – Marek – 0/2

Metodologický seminář

 • Odborné stáže I. – Czesany Dvořáková – ZS
 • Odborné stáže II. – Czesany Dvořáková – LS
 • Seminář kritického psaní: žánry (a novinářská praxe) – LS – Bláhová – 0/4
 • Filmová řeč – ZS – Marek – 0/2
 • Filmová řeč 2 – LS – Marek – 0/2

POUZE PRO NMGR:

Magisterský metodologický seminář (nutné absolvovat obě části)

 • Čtení teoretických textů – ZS – Svatoňová, Szczepanik
 • Historické myšlení o filmu – LS – Bláhová, Klimeš

Kapitoly z dějin filmu

 • Autor a autorský film – LS – Čeněk – 4/0
 • Kolik kdy stál český film: ekonomické dějiny filmu v mikrohistorické perspektivě – LS – Dvořáková – 3/0

Moduly/Workshopy

LS

 • konference SIECE (22–23. 5. 2018); 7. konference SIECE bdue na téma Online Distribua a internetová TV; garantem je Petr Szczepanik. Informace budou postupně zveřejňovány zde. Výstupem bude report z konference (s reflexí poloviny z celkového počtu příspěvků, dle vlastního výběru, celkem na 3-5 stran); nejlepší texty budou zveřejněny v časopisu Iluminace. Program konference naleznete zde.
 • Finále Plzeň (19. – 24. duben 2018); Workshop je určen pro max. 5 studentů. Veškeré informace naleznete zde. Garantem je Jana Čížkovská (jcizkovska@gmail.com); garantovi se hlašte mailem do neděle 25. 3. 2018.
 • Praktická cvičení z filmové výchovy (26. 4. 2018). Cílem modulu je seznámit českou veřejnost s unikátní metodikou mezinárodního filmově-vzdělávacího programu CINED, jehož českým partnerem je Asociace českých filmových klubů. Z metodického hlediska jde o přístup, kdy film je hlavním předmětem zájmu a pedagogické aktivity s ním spojené vedou ke tříbení estetického cítění a schopnosti vnímat film jako umělecké dílo. Více zde. Garantem je David Čeněk – zájemci nechť se garantovi přihlásí mailem (david.cenek@ff.cuni.cz) a to do 3. 4. 2018.

ZS

 • Média a dokument: Seminář psaní o dokumentárním filmu -– seminář proběhne na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě; veškeré informace naleznete zde (na workshop je nutné se předem registrovat, a to do 18. 10. podle pokynů od festivalu; na adrese: https://vp.eventival.eu/jidff/2017, kde v sekci Akreditace vyberete typ Press – Média a dokument); garant Kateřina Svatoňová.
 • Na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě je rovněž možné být součástí vysokoškolské poroty sekce první světla, za což je rovněž možné splnit workshop. Více informací naleznete zde. Přihlašování pouze do pátku 6. října do 12:00 na adresu porota@c-d-f.cz (garant Šimon Bauer).
 • Approaches to Classical Hollywood History – přednášející Prof. Richard Maltby; garant Jindřiška Bláhová – workshop proběhne ve dnech 14., 15., a 16. 11. (máte-li zájem modul absolvovat, přihlašte se garantovi na jindriska.blahova@ff.cuni.cz do 8. 11. 2017). Veškeré informace naleznete zde. Literaturu ke kurzu naleznete na moodle (heslo „Maltby“).
 • Evropské filmové univerzitní ceny; V modulu se podíváte na nové nominované filmy, vyzkoušíte si práci filmové poroty, vyberete společně nejlepší film a jeden z vás se jako český reprezentant zúčastní finálního setkání poroty a vyhlášení studentské ceny v Hamburku (dostane plně hrazený pobyt ve dnech 5.–8. 12. 2017). Máte-li zájem, nahlaste se prosím na e-mail Petru Szczepanikovi: szczepap@ff.cuni.cz, a to do 2. 11. 2017. Více naleznete zde.
 • Jak uvést film; Druhý ročník modulu, který pořádá Free cinema o.p.s. Workshop proběhne ve dnech 1.12. a 8.12. na FAMU. Pro splnění modulu je potřeba absolvovat Kolokvium na téma výchova 1.12. a posléze připravit a ústně odprezentovat úvod/komentář/analýzu/aj. formy k filmu (popř. ke scéně z filmu) na workshopu 8.12. Počet účastníků je omezen. Zájemci nechť se přihlašují u Natálie Něudačiny na mailu: natneud@gmail.com. Garant David Čeněk.

Seznam předmětů vyučovaných v roce 2016/2017

Sylaby na jednotlivé předměty najdete v Infromačním systému.

Povinné kurzy:

 • AFV100007 – Filmový proseminář – ZS – Klimeš – 0/2
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A – Klimeš – LS – 3/3
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie B – Klimeš, Česálková, Skupa – ZS – 3/3
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie C – Přádná, Španihelová – LS – 3/0
 • AFV000042 – Dějiny filmových teorií A – Svatoňová – ZS – 2/0
 • AFV000025 – Dějiny filmových teorií B – Svatoňová – LS – 2/0
 • AFV000011 – Čtení z dějin filmových teorií A  – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV000089 – Čtení z dějin filmových teorií B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100008 – Seminář filmové analýzy A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV100009 – Seminář filmové analýzy B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 3/0
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B –Čeněk, Bláhová, Přádná – LS – 3/0
 • AFV100014 – Dějiny světového filmu C – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 3/0
 • AFV100016 – Bakalářský seminář A / Diplomový seminář A – Klimeš et al. – ZS
 • AFV100017 – Bakalářský seminář B / Diplomový seminář B – individ. – LS

Povinně volitelné kurzy:

Kapitoly z dějin čs filmu

 • Komedie a politika smíchu (přednáška) – ZS – Szczepanik – 2/0
 • Czechoslovak Popular Cinema – Bláhová – ZS – 4/0
 • Dokumentární film – Španihelová – LS – 4/0
 • Český historický film – LS – Klimeš – 4/0
 • Praktická teorie: Dialog o filmových řemeslech  – LS – Svatoňová, Szczepanik –  2/0
 • Český film 40. let – Czesany Dvořáková – ZS – 4/0

Kapitoly z dějin světového filmu

 • Tendence iberoamerického filmu 1990–2010 – Čeněk – ZS – 4/0
 • Hollywood a svět – Bláhová – ZS – 2/2
 • Figurace v autorském filmu – Přádná – ZS – 4/0
 • Trendy poválečné americké kinematografie  – LS – 2/2
 • Estetika filmové režie: Vybrané problémy – Čeněk – LS – 4/0
 • Direct cinema/Cinéma vérité – Čeněk – LS – 4/0

Seminář z dějin filmu

 • Dějiny světového filmu A + C: Analýza a interpretace – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 0/2
 • Jak na dějiny filmu – Čeněk – ZS – 0/2
 • Komedie a politika smíchu (seminář) – Szczepanik – ZS – 0/2
 • Dějiny světového filmu B: Analýza a interpretace – Čeněk, Bláhová, Přádná – LS – 0/2
 • Fenomén fotografie ve filmu – Přádná – LS – 0/4

Kapitoly z dějin filmových teorií

 • Film a sport – Španihelová – ZS – 4/0
 • Komedie a politika smíchu (přednáška) – ZS – Szczepanik – 2/0
 • Praktická teorie: Dialog o filmových řemeslech  – LS – Svatoňová, Szczepanik –  2/0

Seminář z filmových teorií

 • Jak na dějiny filmu – Čeněk – ZS – 0/2
 • Divná místa – Heczková, Svatoňová – LS – 0/4
 • Současný český seriál – Szczepanik – LS – 0/2
 • Komedie a politika smíchu (seminář) – Szczepanik – ZS – 0/2

Metodologický seminář

 • Jak tvořit doprovodné materiály k filmům? – Czesany Dvořáková – ZS
 • Odborné stáže I. – Czesany Dvořáková – ZS
 • Odborné stáže II. – Czesany Dvořáková – LS
 • Seminář filmové kritiky – Bláhová – LS – 0/4

Magisterský metodologický seminář (nutné absolvovat obě části)

 • Čtení teoretických textů – ZS – Svatoňová, Szczepanik
 • Historické myšlení o filmu – LS – Bláhová, Klimeš

Moduly/Workshopy

ZS

 • Východiska a přístupy německé filosofie médií – 24. a 25. 10. 2016; (přednášející: Josef Vojvodík, Johannes Benke, Kateřina Svatoňová, Kateřina Krtilová, Martin Ritter); garant Kateřina Svatoňová. Program modulu najdete zde.
 • Média a dokument: Seminář psaní o dokumentárním filmu -– seminář proběhne na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, 26. 10. – 30. 10. 2016; veškeré informace naleznete zde (na modul je nutné se předem registrovat, podle pokynů od festivalu). garant Kateřina Svatoňová.
 • Jak uvést film? / Jak úvést film dětem? Vzdělávání profesionálů v oblasti práce s publikem. Veškeré informace zde – kapacita omezena. Na modul je nutné se předem přihlásit, a to na první z nich do 15.10., na druhý do 19. 11., na adresu Natálije Něudačiny (natneud@gmail.com), do kopie Davida Čeňka. Garant David Čeněk.
 • Konference SIECE: The Long 1990s (4.-5.11., kino Ponrepo); garanti Kateřina Svatoňová a Petr Szczepanik. Informace o konferenci najdete zde, program zde. Výstupem je report z konference v délce cca 7 normostran.
 • Jak prodat film? (7. 11. 14:30 – 18:00, Tranzitdisplay). Veškeré informace naleznete zde. Pro více informací o podmínkách absolvování workshopu kontaktujte do 30. 10. 2016 garanta Jindřišku Bláhovou (jindriska.blahova@ff.cuni.cz).
 • Evropské filmové univerzitní ceny: Podmínky najdete zde. Všichni zájemci se musí nahlásit koordinátorovi Davidu Čeňkovi na mail david.cenek@ff.cuni.cz a to do 16.10. 2016. Počet studentů bude omezen na cca 15 lidí – seznam přihlášených studentů najdete zde. Přílohy: Nominace, Welcome Letter.
  • Projekce k tomuto modulu se uskuteční takto:
  • 17.10. – 19:30-21:30 – I, DANIEL BLAKE by Ken Loach (United Kingdom, France) (97 min.)
  • 3.11. – 19:00-21:15 – FIRE AT SEA (FUOCOAMMARE) by Gianfranco Rosi (Italy, France) (106 min.)
  • 7.11. – 18:00-20:45 – GRADUATION (BACALAUREAT) by Cristian Mungiu (Romania, France, Belgium) (128 min.)
  • 10.11. – 19:00-21:00 – THE HAPPIEST DAY IN THE LIFE OF OLLI MÄKI (HYMYILEVÄ MIES) by Juho Kuosmanen (Finland, Germany, Sweden) (94 min.)
  • 21.11. – 17:30-20:30 – TONI ERDMANN by Maren Ade (Germany, Austria) (162 min.)
  • 24.11. – 19:00-20:30 – DISKUZE A NOMINACE

LS

 • Contemporary European Cinema and Television Drama
Přednášející: Professor Andrew Higson (University of York, UK)
Termín konání: 27.3. 12.30 – 15.45 / 28.3. 15.50 – 19.05 / 29.3. 12.30 – 15.45
Místnost: 429
Garant a kontakt: Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D, jindriska.blahova@ff.cuni.cz
This module will explore current trends in cinema and television drama in Europe, focusing on the last ten years. It will build on the work of the MeCETES research project led by Andrew Higson (www.mecetes.co.uk). We will examine what sorts of films and television drama programmes get made in different countries across Europe, and their production circumstances; we will consider which films and television drama programmes actually travel beyond their national boundaries, and why; and will study how different European audiences engage with and make sense of the European films and television drama programmes available to them.
Registrace na jindriska.blahova@ff.cuni.cz do 24. 3. 2017
Více informací včetně požadavků na splnění modulu zde.
 • East Doc Platform
Organizováno Institutem dokumentárního filmu (www.dokweb.net).
6. – 11. 3. 2017
Místo konání: většina akcí v Institutu Cervantes (Na Rybníčku 6, Praha 2)
Modul nabízí možnost vhledu na formální i technologické tendence v současné dokumentární tvorbě. Seznámení se s produkčními a distribučními strategiemi na poli evropského dokumentu, dále s aspekty nových médií, virtuální reality a transmédií. Kromě sdílení poznatků z řad filmových profesionálů je program doplněn např. přednáškou prof. Williama Uricchia (Profesor of Comparative Media Studies, MIT) nebo Sandry Gaudenzi (University of Westminster, Digital Cultures Research Centre).
Registrace na modul na email: magda.spanihel@gmail.com do 5. 3. 2017. Program a možnosti atestace zde.

Seznam předmětů vyučovaných v roce 2015/2016

Sylaby na jednotlivé předměty najdete v Infromačním systému.

V seznamu kurzů na letní semestr dojde ke změnám, proto je považujte spíše za orientační.

Povinné kurzy:

 • AFV100007 – Filmový proseminář – LS – Klimeš – 0/2
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A – Klimeš – LS – 3/3
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie B – Klimeš, Česálková, Skupa – ZS – 3/3
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie C – Přádná, Španihelová – LS – 3/0
 • AFV000042 – Dějiny filmových teorií A – Svatoňová – ZS – 2/0
 • AFV000025 – Dějiny filmových teorií B – Svatoňová – LS – 2/0
 • AFV000011 – Čtení z dějin filmových teorií A  – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV000089 – Čtení z dějin filmových teorií B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100008 – Seminář filmové analýzy A – Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV100009 – Seminář filmové analýzy B – Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 3/0, okruhy ke zkoušce
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B –Čeněk, Bláhová, Přádná – LS – 3/0
 • AFV100014 – Dějiny světového filmu C – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 3/0
 • AFV100016 – Bakalářský seminář A – Klimeš et al. – ZS
 • AFV100017 – Bakalářský seminář B – individ. – LS

Povinně volitelné kurzy:

Kapitoly z dějin čs filmu

 • Žánr (tragi)komedie v českém filmu – Přádná – ZS – 2/2
 • Současný středoevropský dokument – Španihelová – ZS – 4/0
 • Opera a film – LS – Klimeš – 4/0
 • Dějiny animovaného filmu – LS – Dvořáková –  4/0
 • Filmy a klid: Audiovizuální kultura v Československu – Bláhová – ZS – 4/0

Kapitoly z dějin světového filmu

 • Francouzská nová vlna – Čeněk – ZS – 4/0
 • US kinematografie v klasické éře – Bláhová – ZS – 4/0
 • Německý film: Vybrané kapitoly – Dvořáková – ZS – 4/0
 • Šaty/kostým/móda a film – Gmiterková – ZS – 4/0 (1 za 14 dní)
 • Současný středoevropský dokument – Španihelová – ZS – 4/0
 • Mladý francouzský film 90. let – Čeněk – LS – 4/0
 • Film a multikulturalita – Čeněk – LS – 4/0

Seminář z dějin filmu

 • Herecká typologie a hvězdný systém – Přádná – LS – 4/0
 • Jak na dějiny filmu – Čeněk – ZS – 0/2
 • Systém – Autor – Obrazy: ČT a dokumentární film po roce 1993 – LS – 0/3

Kapitoly z dějin filmových teorií

 • Komunikace obrazem – Kršňák – 2/0
 • Zvukokrajina – LS – Heczková, Svatoňová – 2/0
 • Film a multikulturalita – Čeněk – LS – 4/0
 • Audiovizuální průmysl: Problémy, trendy, metody – Szczepanik – LS – 2/0

Seminář z filmových teorií

 • Jak na dějiny filmu – Čeněk – ZS – 0/2
 • Zvukokrajina – LS – Heczková, Svatoňová – 0/2

Metodologický seminář

 • Seminář filmové kritiky – Bláhová – ZS – 0/4 (1x za 14 dní)
 • Výlety do praxe: dokumentární vidění – Kršňák – ZS – 0/2
 • Ženy ve vědě (výzkumný seminář) – Heczková – Kalivodová – Svatoňová – LS – 0/2
 • Systém – Autor – Obrazy: ČT a dokumentární film po roce 1993 – LS – 0/3

Magisterský seminář

 • Rethinking Genre – Nowell – LS – 0/3

Moduly/Workshopy

LS

 • Female Stars in Contemporary Hollywood, přednášející prof. Peter Krämer. Modul proběhne 1. 4. 2016, č. 429. Více zde. Výstupem bude písemná práce na 7-10 nstr. Koordinátorky: Kateřina Svatoňová – Stanislava Přádná.
 • ANIFILM – modul proběhne 3.-8. května v Třeboni. Koordinátorka Tereza Czesany Dvořáková. Program festivalu najdete zde.
 • Mikroskopický realismus. Studie o rané tvorbě Carlose Saury (1953-1965). Přednášející: Prof. Dr. Asier Aranzubia Cob, Univerzita Carlose III. v Madridu, Koordinátor David Čeněk. Modul proběhne v pátek 6. 5. 2016 v 9:30-16:00, v č. 429. Více o modulu najdete zde.

ZS

 • Média a dokument: Seminář psaní o dokumentárním filmu – seminář proběhne na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, 27. 10-1.11. 2015. Více informací naleznete zde. Podmínkou k tomu, abyste se mohli modulu zúčastnit je registrace, a to do 15. října. Podmínky pro získání atestace jsou následující: registrace, účast na všech 3 přednáškových blocích, napsání textu ve vybraném žánru, absolvování kritického semináře s lektorem, odevzdání přepracované verze textu lektorovi i svému odpovědnému pedagogovi (Kateřině Svatoňové – emailem).
 • Dne 5. 11. 2015 se ve studiu Béla uskuteční mezinárodní workshop Cinepuru: Filmové dědictví: Současnost a budoucnost. Program a další informace naleznete zde, FB událost zde. Možnosti atestace jsou 2: a) Seminární práce v rozsahu 10 NS na libovolné téma spojené s filmovým dědictvím + účast na workshopu b) Kritická reflexe 2 příspěvků na workshopu + účast. Studenti, kteří chtějí workshop absolvovat jako modul, se zaregistrují do 30. 10. 2015 na https://docs.google.com/…/1XMUhVjISIrUU3Wg0fmb…/viewform
 • Seminář 10.11. 2015, Světozor: Prameny k dějinám kinematografie: Specifika písemných archiválií a soudobé dokumentace. Podmínky k registraci na seminář naleznete zde. Podmínky atestace budou sděleny v průběhu října, koordinátorm kurzu je Tereza Czesany Dvořáková.

Sylaby 2014/2015

V seznamu kurzů na letní semestr může dojít ke změnám, proto je považujte spíše za orientační.

Povinné kurzy:

 • AFV100007 – Filmový proseminář – ZS – Klimeš – 0/2
 • AFV100004 – Úvod do studia filmu – ZS – Klimeš (spojeno s proseminářem) – 0/2
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A – Klimeš – LS – 3/3
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie B – Klimeš – ZS – 3/3
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie C – Španihelová – LS – 3/0
 • AFV000042 – Dějiny filmových teorií A– Hanáková, Svatoňová – ZS – 2/0
 • AFV000025 – Dějiny filmových teorií B – Hanáková, Svatoňová – LS – 2/0
 • AFV000011 – Čtení z dějin filmových teorií A – Hanáková, Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV000089 – Čtení z dějin filmových teorií B – Hanáková, Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100008 – Seminář filmové analýzy A – Hanáková, Svatoňová – ZS – 0/2
 • AFV100009 – Seminář filmové analýzy B – Hanáková, Svatoňová – LS – 0/2
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 3/0, okruhy ke zkoušce A
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B –Čeněk, Bláhová, Přádná – LS – 3/0
 • AFV100014 – Dějiny světového filmu C – Čeněk, Bláhová, Přádná – ZS – 3/0
 • AFV100016 – Bakalářský seminář A – Klimeš et al. – ZS
 • AFV100017 – Bakalářský seminář B – individ. – LS

Kapitoly z dějin čs filmu

Kapitoly z dějin světového filmu

Seminář z dějin filmu

 • AFV00119 – Seminář k dějinám čs filmu do r. 1945 – Klimeš – LS – 0/2
 • AFV00120 – Fenomén hry a hravosti – Přádná – LS – 0/2
 • AFV00121 – Jak psát dějiny filmu – Čeněk – LS – 0/2 (max. 10 studentů)

Kapitoly z dějin filmových teorií

 • AFV00113 – Padesát odstínů černi: Film noir – Hanáková – ZS – 2/2
 • AFV00103 – Teorie médií – 1/1 – LS – Svatoňová
 • AFV300131 – Hudba ve filmu – LS – Klimeš – 0/2
 • AFV00122 – (Ne)hybnost: Film a fotografie – Svatoňová – ZS – 1/1 – 1x za 14 dní
 • AFV00133 – Screen dance: Extenze těla a limity experimentu – LS – Španihelová – 2/0

Seminář z filmových teorií

 • AFV00104 – Teorie médií – LS – 1/1 – Svatoňová
 • AFV00123 – (Ne)hybnost: Film a fotografie – Svatoňová – ZS – 1/1 – 1x za 14 dní
 • AFV00124 – Jak psát dějiny filmu – Čeněk – LS – 0/2 (max. 10 studentů)
 • AFV00094 – Divná místa: Vycházky jinou Prahou s knihami a aparátem – LS – 2/2 – Heczková, Svatoňová

Metodologický seminář

 • AFV000117 – Festivalová dramaturgie – Čeněk – LS – 0/2 (max. 8 studentů)
 • AFV00125 – Akademické psaní, prezentace a publikace pro nmgr. studenty – Hanáková – LS – 2/0
 • AFV00126 – Kritické psaní: teorie a praxe I.  – Bláhová – ZS – 2/0
 • AFV00127 – Kritické psaní: teorie a praxe II. – Bláhová – LS – 2/0
 • AFV000151 – Odborné stáže I. – Dvořáková – ZS – 0/2 – 1x za 14 dnů
 • AFV000152 – Odborné stáže II. – Dvořáková – LS – 0/2 – 1x za 14 dnů

Moduly

 • Modul I. – IV. – AFV000026, AFV000037, AFV000038, AFV000039
 • Modul: Média a dokument: Seminář psaní o dokumentárním filmu – seminář proběhne 24.října – 28. října v Jihlavě. Více naleznete zde.
 • Modul ANIFILM – se uskuteční 5.-10.5. 2015. Katederním koordinátorem je David Čeněk (davce73@yahoo.fr). Zde naleznete nabídku ubytování a další pokyny.
 • další moduly budou upřesněny v průběhu roku

Navazující magisterské studium:

 • AFV000033 – Magisterský seminář I. (Teaching assistant) – ZS – 0/2
 • AFV000034 – Magisterský seminář II.  (Teaching assistant )– LS – 0/2
 • AFV000036 – Diplomový seminář A
 • AFV000099 – Diplomový seminář B

Doktorandské studium:

 • AFV00129 – Doktorandský seminář I. – Hanáková, Svatoňová, Klimeš – ZS – 0/2
 • AFV00130 – Doktorandský seminář II. – Hanáková, Svatoňová, Klimeš – LS – 0/2

Sylaby 2013/2014

V seznamu kurzů na letní semestr jistě ještě dojde ke změnám, proto je považujte spíše za orientační.

Povinné kurzy:

 • AFV100007 – Filmový proseminář – I. Klimeš – 2/0 – ZS
 • AFV100004 – Úvod do studia filmu – I. Klimeš, K. Svatoňová – 0/2- ZS
 • AFV000100 – Dějiny české a slovenské kinematografie A – I. Klimeš – 3/3 – LS
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie B – I. Klimeš – 3/3 – ZS
 • AFV00084 – Dějiny české a slovenské kinematografie C – M. Španihelová – 3/3 – LS
 • AFV000042 – Dějiny filmových teorií A – P. Hanáková, K. Svatoňová – 2/0 – ZS
 • AFV000025 – Dějiny filmových teorií B – P. Hanáková, K. Svatoňová – 2/0 – LS
 • AFV000011 – Čtení z dějin filmových teorií A  – P. Hanáková, K. Svatoňová – 0/2 – ZS
 • AFV000089 – Čtení z dějin filmových teorií B – P. Hanáková, K. Svatoňová – 0/2 – LS
 • AFV100008 – Seminář filmové analýzy A  – P. Hanáková, K. Svatoňová – 0/2 – ZS
 • AFV100009 – Seminář filmové analýzy B – Hanáková, Svatoňová – 0/2 – LS
 • AFV100005 – Dějiny světového filmu A – D. Čeněk, S. Přádná – 3/0 – ZS; pokyny ke zkoušce zde.
 • AFV100006 – Dějiny světového filmu B – D.Čeněk, S. Přádná – 3/0 – LS
 • AFV100014 – Dějiny světového filmu C – D. Čeněk, S. Přádná – 3/0 – ZS; pokyny ke zkoušce zde.
 • AFV100016 – Bakalářský seminář A – I. Klimeš et al. – ZS – 2/0; podmínkou ke splnění semináře je návštěva semináře a veřejná prezentace konceptu bakalářské práce na fórech pořádaných KFS.
 • AFV100017 – Bakalářský seminář B – individ. – LS; podmínkou ke splnění semináře je konzultace se školitelem a odevzdání a scvhálení alespoň jedné kapitoly z bakalářské práce.

Kapitoly z dějin čs filmu

Kapitoly z dějin světového filmu

 • AFV000040 –  Americká filmová groteska – D. Čeněk – 2/2 – ZS
 • AFV00091 – Ikony, hvězdy, fetiše (v kontextu amerického filmu 30.-60.let) – P. Hanáková – 2/2 – ZS
 • AFV00089 – Drama a prostor – I. Klimeš – 2/0 – LS
 • AFV00090 – Italský film 60. – 70. let – S. Přádná – 2/2 – LS
 • AFV00093 – Poetický realismus v kontextu filmu 30. a 40. let – D. Čeněk – 2/2 – LS
 • AFV0000172 – The Camera Eye Never Lies? The Avant-garde and Documentary Film Making – Nick Hudáč  – 2/2 – LS

Seminář z dějin filmu

 • AFV000004 – Divadlo ve filmu – S. Přádná – 2/2 – ZS
 • AFV00100 – Seminář produkčních dějin filmu – 0/2 – T. Dvořáková – ZS
 • AFV00094 – Divná místa (vycházkový seminář) – K. Svatoňová, L. Heczková – 0/3 – LS
 • AFV00096 – Ideologie žánru a autorský film – 2/2 – D. Čeněk – LS
 • AFV00101 – Základy klasické filmové technologie – 0/2 – T. Dvořáková – LS

Kapitoly z dějin filmových teorií

Seminář z filmových teorií

Metodologický seminář

 • AFV00099  – Výlety do praxe: Základy střihové modelace – 0/3 – J. Kršnák – ZS
 • AFV000151 – Odborné stáže I. – T. Dvořáková – ZS
 • AFV000152 – Odborné stáže II. – T. Dvořáková – LS
 • AFV00098 – Vizualita filmu (projekt muzea českého kinematografie) – 0/2 – K. Svatoňová, L. Hubatová-Vacková – LS
 • AFV000012 – Překlad odborných textů – LS – 0/2  – P. Hanáková

Volitelný kurz

 • AFV0000171 – Ženy ve vědě – LS – 2/0  – E. Kalivodová, L. Heczková, K. Svatoňová

Moduly (Modul I. – IV. – AFV000026, AFV000037, AFV000038, AFV000039)

 • Modul: Média a dokument (v rámci dokumentárního festivalu Jihlava):

Všichni zájemci o modul Média a dokument v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava se musí registrovat na stránkách festivalu. O podmínkách, programu a registraci lze nalézt informace zde:

http://www.dokument-festival.cz/press/media-and-doc

http://www.dokument-festival.cz/press/media-and-doc/details

Katederním koordinátorem je David Čeněk (davce73@yahoo.fr). Ohledně uznání atestace či jiných dotazů se tedy obracejte na něj. Modulu se lze zúčastnit pouze dvakrát během studia. O úspěšném absolvování rozhodují organizátoři festivalu, kteří pak pouze tuto skutečnost nahlásí katedře. Proto je třeba držet se jejich pokynů a splnit docházku i zadané úkoly!

 • Modul: Mezinárodní konference CEFS:

Third Annual Screen Industries in East-Central Europe, Industrial Autorship
29. 11.  – 1 . 12. 2013, Univerzita Palackého, Olomouc

Výstupem z modulu je účast na celé konferenci, sepsání dvanácti anotací zde slyšených příspěvků, nebo zpracování seminární práce v rozsahu minimálně deseti normostran na libovolné téma související se zaměřením konference.
Garantem modulu je Dr. Kateřina Svatoňová.

 • Modul: ANIFILM

Podmínky ke splnění modulu naleznete zde a odborný program festivalu zde.
Katederním koordinátorem je David Čeněk (davce73@yahoo.fr) – zájemci o modul nechť se přihlásí mailem na adresu D. Čeňka do 30. 3. 2014.

NMGR

 • AFV000033 – Magisterský seminář I. – Klimeš et al. – ZS – 2/0; podmínkou ke splnění semináře je návštěva semináře (magisterský bakalář je spojený s bakalářským) a veřejná prezentace konceptu magisterské práce na fórech pořádaných KFS.
 • AFV000034 – Magisterský seminář II. – individ. – LS; podmínkou ke splnění semináře je konzultace se školitelem a odevzdání a scvhálení alespoň jedné kapitoly z magisterské práce.

Sylaby LS 2012/2013

Povinné kurzy:

Přednášky:

Semináře:

 • Expresionismus v mezioborovém kontextu II., Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D., Boris Blahak, M. A., PhDr. Jiří Starý, Ph. D.
 • Kurz dívání (looking at things), prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
 • Odborné stáže II, Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D.
 • Dějiny kurátorství současného umění, Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
 • Kurz dívání (looking at things), prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
 • Výlety do filmové praxe: Střihy, Mgr. Jan Kršňák
 • Festivalová dramaturgie, PhDr. David Čeněk

Moduly:

 • Adaptační studia: Modul týkající se adaptačních studií vedený Thomasem Leitchem a Petrem Bubeníčkem proběhne 23. 4. od 12:30 ve 429. Více naleznete zde. Výstupem z kurzu bude seminární práce o minimálním rozsahu 10 normostran související s tématem přednášky, tedy s teoriemi adaptace.
 • Italské filmové hvězdy, Francesco Pitassio (1. květnový týden)
 • Konference NECS
 • Anifest (26. 4. – 1. 5.)
 • Výlety do žurnalistické praxe, Alena Prokopová

Volné přednášky

Sylaby – ZS 2012/2013

Povinné kurzy:

Přednášky:

Semináře:

Moduly:

 • Jihlava: Seminář psaní o dokumentárním filmu Média a dokument (23. -28. 10. 2012). Více informací o semináři naleznete na těchto stránkách: http://www.dokument-festival.cz/press/media-and-doc a http://www.dokument-festival.cz/press/media-and-doc/details. Vyhodnocení modulu bude probíhat na základě informací od organizace festivalu, který poskytne údaje o docházce a odevzdané práci. Je tedy nutné, abyste respektovali pokyny organizátorů!!! Prosím zasílat schválené práce také na davce73@yahoo.fr.
 • CEFS konference: Screen industries in East-central Europe: Cultural policies and  political culture
 • hostující přednáška: K. Feigelson: Chris Marker: Russia/USSR and memories of the past (26. listopad 2012, 10:00-17:25, místnost. č. 429). Více zde.
 • hostující přednáška: Franceco Pitassio: Italský film (jaro 2013)
 • hostujícíc seminář: Výlety do praxe: Alena Prokopová

Volné přednášky

Sylaby – LS 2011/2012

Povinné kurzy:

Přednášky:

Semináře:

Moduly:

 • AniFest. Studenti, kteří si chtějí účast na festivalu zapsat jako modul, ať se nahlásí nejpozději do 19. 3. 2012 mailem garantovi kurzu, Davidu Čeňkovi. Pro všechny zapsané účastníky bude povinná účast na vybraných přednáškách. Podmínky atestace budou domlouvány individuálně s garantem.
 • 3. 5., 9: 10 – 12: 25 – španělský dvojblok: Workshop Machinima a přednáška na téma Pedro Almodovar a společenská provokace v jeho raných filmech. Více informací najdete zde. Koordinátor modulu David Čeněk.
 • 18. 5., od 14: 10. Audiovizuální média a utváření sociální paměti. Přednášející a průvodce audiovizuálním archivem bude Martin Šmok, koordinátoři kurzu PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.; PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D. Další informace zde.

Volné přednášky

 • 30. 4. od 17: 30 v místnosti 429 pronese PhDr. Aleksander Väljamäe, Ph. D. přednášku Neurocinema doprovozenou multimediální prezentací. Plakátek a další informace naleznete zde.

Výzkum korelace mezi neurologickými reakcemi mozku a strukturou pohyblivého obrazu, filmu, je přirozeně v ohnisku zájmu velkých filmových produkcí, které poněkud těžkopádně aplikují výsledky sledování kognitivních procesů aemočních a rozhodovacích procesů v reakci na filmové scény – v rámci neuromarketingu. “Neurocinematics” (Uri Hasson) má samozřejmě i daleko serióznější a zajímavější uplatnění: nové podněty přináší například pro analýzu narativních struktur a postupů ve filmovém vyprávění, pro chápání senzuálních reakcí na audio-vizuální podněty apod. Výzkum je nesmírně cenný i při pohledu z opačné perspektivy – pro psychoterapii. Průlomový je pak rozvoj možností v oblasti BCI (Brain-Computer Interfaces), tedy v oblasti propojování vědomé a softwarové kontroly audio-vizuálního média: odtud je jen krok k nevědomé interakci s děním filmu a vlastně i ke vstupu lidského vědomí do virtuální reality obrazu.

Sylaby – ZS 2011/2012

Povinné kurzy:

Přednášky:

Semináře:

Moduly:

 • Mezinárodní konference Screen industries in Central Europe (11.-13. 11. 2011, Brno). Podmínkou splnění modulu je účast na konferenci a přijetí seminární práce na libovolné téma vztahující se ke konferenci (v rozsahu min. 10 normostran).
 • Roman Kašparovský: Hollywood and the Czech Republic: Comprehension of the Production System. Modul proběhne 2. 12. a 9. 12., a to v anglickém jazyce. Více informací naleznete zde. Podmínkou splnění modulu je účast na konferenci a přijetí seminární práce na libovolné téma vztahující se ke konferenci (v rozsahu min. 10 normostran).

Kurzy v cizím jazyce:

Sylaby – LS 2010/2011

Sylaby – ZS 2010/2011

Úvod > Studium > Vyučované předměty