Přípravný kurz

Kurz (nejen) pro zájemce o studium Co je to film? v roce 2024/2025 proběhne takto:

Rozsah kursu:
Jednosemestrální, 11 čtyřhodinových lekcí (48 vyučovacích hodin) + jedna hodina bonusová (příprava na přijímací řízení) – přednášky, projekce, kritika.

Časový harmonogram kursu:
Vždy v pátek od 16:00 do 19:00
Zahájení na začátku listopadu 2024, poslední přednášky se uskuteční v únoru 2025.

Místo:
Hlavní budova FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, 4. patro, kinosál – místnost číslo 429.

Obsah kurzu:
Cílem kurzu je poskytnout laické obci se seriózním zájmem o kinematografii v širších historických, kulturněhistorických a filmologických souvislostech základní vhled do oboru filmová věda. Kurz má charakter zejména teoretických a metodologických přednášek s řadou ukázek z filmů. Cílem přednáškového kurzu je nabídnout posluchačům několik různých úhlů pohledu na film, představit jim některé problémové okruhy spojené s historií a teorií filmu, seznámit je se základy filmové řeči a poskytnout jim nástroje na interpretaci filmu. Na závěr kurzu bude možné konzultovat průběh přijímacího řízení. Frekventanti kurzu mají v případě zájmu možnost zpracovat písemně některé z přednášených témat, případně se pokusit o písemnou analýzu filmu. Lektoři kurzu budou připraveni s nimi zvolené téma a přístup k němu konzultovat a výslednou práci posoudit.
Lektorsky se na kurzu podílejí členové a doktorandi katedry filmových studií FF UK.

Struktura kurzu:

(pořadí jednotlivých přednášek se ještě může změnit)

 • Kateřina Svatoňová: Co je to film?
 • Ivan Klimeš: Filmové představení v němé éře
 • Miroslava Papežová: Filmový muzikál
 • Lucie Česálková: Z dějin českého reklamního filmu
 • Jana Rogoff: Animace jako médium environmentální komunikace
 • Ivan Klimeš: Zestátnění a odstátnění kinematografie v Československu
 • Tereza Dvořáková: Ženy v českém filmu
 • Lucie Česálková: Věra Chytilová – dokumentaristka
 • Kateřina Svatoňová: Kameraman Jaroslav Kučera
 • Jan Hanzlík: Kinematografie a společnost
 • Noemi Purkrábková a Jiří Sirůček: Po filmu: Chaotické obrazy a více-než-lidská audiovize
 • +
 • Kateřina Svatoňová: Příprava k přijímačkám (pouze pro zájemce o studium, bonusová hodina)

Předpoklady pro účastníky kursu:
Intenzivní zájem o dějiny a teorii české a světové kinematografie v širších společenských a kulturních souvislostech. Středoškolské vzdělání není podmínkou.

Účastnický poplatek:
určen na 3 630,- včetně DPH

Doporučená literatura:
Aumont, Jacques: Obraz. Praha: AMU 2005.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha: AMU – NLN 2007.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha  2011.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha 2004.
Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií. Praha: Albatros plus 2006.
Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové 2004.

Přihlášku do kurzu stáhněte ZDE, vyplňte a pošlete do 1. 10. 2024 na adresu: katerinasvatonova@gmail.com.

Placení kurzu: Pro účast nakurzu je potřeba uhradit účastnický poplatek 3 000 +21% DPH = 3 630 Kč a potvrzení přinést na první hodinu. Platbu je možné provést na pokladně FF UK nebo převodem na účet fakulty (85631011/0100), přičemž variabilní symbol bude doplněn. Doporučujeme platit až po 1.10. (by-li by nízký počet zájemců, vyhrazujeme si kurz zrušit), po tomto datu dosatnete mail, zda se kurz bude konat. Pokud by zájemce požadoval fakturu, nechť se obrátí na Kateřinu Svatoňovou.

Úvod > Uchazeči > Přípravný kurz