Filmovědný kurz

Kurz (nejen) pro zájemce o studium Co je to film? v roce 2023/2024 proběhne takto:

Rozsah kursu:
Jednosemestrální, 12 čtyřhodinových lekcí (48 vyučovacích hodin) + jedna hodina bonusová (příprava na přijímací řízení) – přednášky, projekce, kritika.

Časový harmonogram kursu:
Vždy v pátek od 16:00 do 19:00
Zahájení na začátku listopadu 2023, poslední přednášky se uskuteční v únoru 2024.

Místo:
Hlavní budova FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, 4. patro, kinosál – místnost číslo 429.

Obsah kurzu:
Cílem kurzu je poskytnout laické obci se seriózním zájmem o kinematografii v širších historických, kulturněhistorických a filmologických souvislostech základní vhled do oboru filmová věda. Kurz má charakter zejména teoretických a metodologických přednášek s řadou ukázek z filmů. Cílem přednáškového kurzu je nabídnout posluchačům několik různých úhlů pohledu na film, představit jim některé problémové okruhy spojené s historií a teorií filmu, seznámit je se základy filmové řeči a poskytnout jim nástroje na interpretaci filmu. Na závěr kurzu bude možné konzultovat průběh přijímacího řízení. Frekventanti kurzu mají v případě zájmu možnost zpracovat písemně některé z přednášených témat, případně se pokusit o písemnou analýzu filmu. Lektoři kurzu budou připraveni s nimi zvolené téma a přístup k němu konzultovat a výslednou práci posoudit.
Lektorsky se na kurzu podílejí členové a doktorandi katedry filmových studií FF UK.

Struktura kurzu:

(pořadí jednotlivých přednášek se ještě může změnit)

 • 3. 11. 2023 – Ivan Klimeš: Film a kulturní paměť
 • 10. 11. 2023 – Ivan Klimeš: Film a hudba
 • 24. 11. 2023 – Petr Szczepanik: Zvuk ve filmu
 • 1. 12. 2023 – Lucie Česálková: Dokument a fikce v českém filmu 50. let
 • 8. 12. 2023 – Miroslava Papežová: Ladislav Rychman a žánrová kinematografie (nejen) v 60. letech
 • 15. 12. 2023 – Tereza Czesany Dvořáková: Jiří Trnka a zlatý věk české animace
 • 5. 1. 2024 – Miroslava Papežová: Pop-music na obrazovkách Československé televize do roku 1989
 • 12. 1. 2024 – Lucie Česálková: Rodinný film: formát, kontext, paměť
 • 19. 1. 2024 – Kateřina Svatoňová: (Ne)hybnost: Film a fotografie (nebo Modernita a filmvé médium)
 • 26. 1. 2024 – Tereza Czesany Dvořáková: Dějiny jedné filmové školy. FAMU před rokem 1989
 • 2. 2. 2024 – Noemi Purkrábková a Jiří Sirůček: Po filmu: Tekuté obrazy a více-než-lidská audiovize
 • + 9.2. 2024 – Kateřina Svatoňová: Příprava k přijímacímu řízení (pouze pro zájemce o studium, bonusová hodina)

Předpoklady pro účastníky kursu:
Intenzivní zájem o dějiny a teorii české a světové kinematografie v širších společenských a kulturních souvislostech. Středoškolské vzdělání není podmínkou.

Účastnický poplatek:
určen na 3 025,- včetně DPH

Doporučená literatura:
Aumont, Jacques: Obraz. Praha: AMU 2005.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha: AMU – NLN 2007.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha  2011.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha 2004.
Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií. Praha: Albatros plus 2006.
Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové 2004.

Přihlášku do kurzu stáhněte ZDE, vyplňte a pošlete do 1. 10. 2023 na adresu: katerinasvatonova@gmail.com.

Placení kurzu: Pro účast nakurzu je potřeba uhradit účastnický poplatek 2 500 +21% DPH = 3 025 Kč a potvrzení přinést na první hodinu. Platbu je možné provést na pokladně FF UK nebo převodem na účet fakulty (85631011/0100), přičemž variabilní symbol je 960 220. Doporučujeme platit až po 1.10. (by-li by nízký počet zájemců, vyhrazujeme si kurz zrušit), po tomto datu dosatnete mail, zda se kurz bude konat. Pokud by zájemce požadoval fakturu, nechť se obrátí na Kateřinu Svatoňovou.

Úvod > Veřejnost > Filmovědný kurz