Filmovědný kurz

Kurz (nejen) pro zájemce o studium Co je to film? se v ZS 2020/2021 kvůli pandemické situaci konat bohužel nebude – v zimním semestru 2021/2022 ho však plánujeme znovu otevřít.

V akademickém roce 2019/2020 KFS pořádala kurz Co je to film? 

Rozsah kursu:
Jednosemestrální, 12 čtyřhodinových lekcí (48 vyučovacích hodin) – přednášky, projekce, kritika.

Časový harmonogram kursu:
Vždy v pátek od 16:00 do 19:00
Zahájení 8. listopadu 2019, poslední přednášky se uskuteční 14. února 2020.

Místo:
Hlavní budova FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, 4. patro, kinosál – místnost číslo 429.

Obsah kurzu:
Cílem kurzu je poskytnout laické obci se seriózním zájmem o kinematografii v širších historických, kulturněhistorických a filmologických souvislostech základní vhled do oboru filmová věda. Kurz má charakter zejména teoretických a metodologických přednášek s řadou ukázek z filmů. Cílem přednáškového kurzu je nabídnout posluchačům několik různých úhlů pohledu na film, představit jim některé problémové okruhy spojené s historií a teorií filmu, seznámit je se základy filmové řeči a poskytnout jim nástroje na interpretaci filmu. Na závěr kurzu bude možné konzultovat průběh přijímacího řízení. Frekventanti kurzu mají v případě zájmu možnost zpracovat písemně některé z přednášených témat, případně se pokusit o písemnou analýzu filmu. Lektoři kurzu budou připraveni s nimi zvolené téma a přístup k němu konzultovat a výslednou práci posoudit.
Lektorsky se na kurzu podílejí členové katedry filmových studií FF UK. Kurzy se konají v hlavní budově FF UK v posluchárně, jejíž technické vybavení umožňuje jak klasickou projekci filmových kopií z projektorů na 35mm i 16mm filmový pás, tak díky instalovanému videodataprojektoru projekci z VHS a DVD.

Struktura kurzu:
1/ 8. 11. Kateřina Svatoňová: Film a fotografie
2/ 15. 11. Ivan Klimeš: Filmové představení v němé éře
3/ 22. 11. Ivan Klimeš: Česká kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava
4/ 29. 11. Petr Szczepanik: Zvuk ve filmu
5/ 6. 12. Magda Španihelová: Středoevropský dokument
6/ 13. 12. Stanislava Přádná: Československá nová vlna
7/ 10. 1. Tereza Czesany Dvořáková: Jiří Trnka a tzv. zlatý věk české animace
8/ 17. 1. David Čeněk: Dějiny filmu: Různé přístupy, různé metody
9/ 24. 1. Magda Španihelová: Film a sport
10/ 31. 1. Stanislava Přádná: Herectví ve filmu
11/ 7. 2. David Čeněk: Základy filmové analýzy
12/14. 2.  Kateřina Svatoňová: Konzultace přijímacích zkoušek

Předpoklady pro účastníky kursu:
Intenzivní zájem o dějiny a teorii české a světové kinematografie v širších společenských a kulturních souvislostech. Středoškolské vzdělání není podmínkou.

Účastnický poplatek:
určen na 3 025,- včetně DPH

Doporučená literatura:
Aumont, Jacques: Obraz. Praha: AMU 2005.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha: AMU – NLN 2007.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha 2011.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha 2004.
Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií. Praha: Albatros plus 2006.
Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové 2004.

Přihlášku do kurzu stáhněte ZDE, vyplňte a pošlete do 1. 10. 2019 na adresu: katerinasvatonova@gmail.com.

Po odeslání přihlášky dostane zájemce fakturu na uhrazení účastnického poplatku 2 500 +21% DPH = 3 025 Kč, kterou je povinnen zaplatit do začátku kursu a potvrzení přinést na první hodinu.

Úvod > Veřejnost > Filmovědný kurz