doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Associate Professor

e-mail: lucie.cesalkova@ff.cuni.czlucie.cesalkova@gmail.com

Academical focus

(český) nonfikční a dokumentární film, reklamní a propagační film, vzdělávací film, historie filmové distribuce a recepce, film a paměť

Education

 • 2017: doc. Filozofická fakulta MU v Brně (habilitační práce: Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let)
 • 2009: Ph. D. Filozofická fakulta MU v Brně, Teorie a dějiny filmu a AV kultury (disertační práce: Film před tabulí. Idea školního filmu v prvorepublikovém Československu)
 • 2006: Mgr. Filozofická fakulta MU v Brně, Teorie a dějiny filmu a AV kultury + Český jazyk a literatura (diplomová práce: Pan učitel televize (hra vs. disciplína v raném vysílání pro školy Československé televize 1958–1969), Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU; oborová práce: Koktejl – Kaňka – Tryska – Rtuť (poznámky k možnostem vizuálního čtení prozaického díla Richarda Weinera), Ústav české literatury a knihovnictví FF MU)

Occupation (selected)

 • 2013 – doposud šéfredaktorka časopisu Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu) v Národním filmovém archivu (NFA)
 • 2013– 2017: vedoucí oddělení výzkumu v Národním filmovém archivu (NFA)
 • 2009–2017: odborná asistentka Ústavu filmu a AV kultury FF MU v Brně

Research stays and academical internships

 • 2014: Deptartment of English Language & Literature / Film Studies Program, Faculty of Arts & Humanities, University College London, Velká Británie (3 měsíce)
 • 2012: DEFA Stiftung, Berlín, Německo (14 dní)
 • 2009: Research Institute for History and Culture, Utrecht University, Nizozemí (2 měsíce)
 • 2004: Department of Slavonic Studies, University of Glasgow, Velká Británie (4 měsíce)

Grants

 • Visual Culture of Trauma, Obliteration, and Reconstruction in Post WWII Europe; HERA (European Commission); 2019–2022 (Principal Investigator CR)
 • Spotřební imaginace komunistické diktatury; Grantová agentura ČR; GA 18-24439S; 2018 – 2020 (spolupracovnice)
 • Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění; NAKI II; 2016–2019 (vedoucí historického výzkumu)
 • Současný český dokument; Státní fond kinematografie; 2016–2019 (spolupracovnice)
 • Kinematografie a státní monopol; Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci – Postdoc I; OPVK MŠMT ČR; CZ.1.07/2.3.00/30.0009; 2012–2015
 • Vznik Krátkého filmu (1945–1949); Grantová agentura ČR; 2010–2012; GPP409/10/P156 (řešitelka)
 • Role vizuálních médií v propagaci turismu a utváření zeměpisných znalostí v meziválečném Československu; Grantový program děkana FF MU; 2010
 • spolu s Luďkem Havlem: Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců, 30.–50. léta 20. století; Grantový program rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů; 2009
 • Popularizační činnost Československé společnosti pro vědeckou kinematografii s důrazem na aktivity brněnské pobočky – odborná studie; Grantový program děkana FF MU; 2008
 • Počátky institucionalizace školní kinematografie v českém kontextu; Grantový program rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů; 2008–2009
 • členka týmu: Lokální filmová historie: Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945; Grantová agentura ČR; GA408/08/0959; 2008–2011
 • Film, věda a osvěta v brněnském kontextu; Grantový program rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů; 2007–2008

Publications (selected)

Books:

 • s Kateřinou Svatoňovou: Diktátor času. (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Praha: Národní filmový archiv – Filozofická fakulta UK 2019. + anglická mutace The Dictator of Time. (De)contextualizing the Phenomenon of Laterna Magika. Praha: Národní filmový archiv – Filozofická fakulta UK 2019.
 • editorka: Zpět k českému filmu. Politika, estetika, žánry a techniky. Praha: Národní filmový archiv 2017. + anglická mutace Czech Cinema Revisited. Politics, Aesthetics, Genres, and Techniques. Praha: Národní filmový archiv 2017.
 • spolueditorka s Pavlem Skopalem: Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv 2016.
 • editorka: Film – náš pomocník. Studie k (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. Praha – Brno: NFA – MUNI, 2015.
 • editorka: Staré pověsti české. Praha: Národní filmový archiv, 2015.
 • Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let. Praha: Národní filmový archiv, 2014. 430 stran.
 • s Petrem Ingerlem: Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy. Brno: Moravská galerie, 2014. 135 stran textu, 141 stran obrazových příloh. + anglická mutace: Brno Devětsil. Multimedia Overlaps of the Artistic Avant-Garde. Brno: Moravská galerie, 2014.
 • editorka: Generace Jihlava. Brno – Praha: Větrné mlýny – NAMU, 2014.
 • Film před tabulí. Idea školního filmu v prvorepublikovém Československu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010.

Book chapters:

 • Kino-barons and noble minds: specifics of film exhibition blond commercial entertainment. In: Daniel Biltereyst – Richard Maltby – Philippe Meers (eds.), The Routledge Companion to New Cinema History. New York: Routledge, 2019, s. 305–318.
 • Animation Across Borders: Schicht Fat Factory and Its Transmedia and Transnational Advertising Strategies. In: Malcolm Cook – Kirsten Moana Thompson (eds.), Animation and Advertising. Palgrave Macmillan, 2019, s. 163–179.
 • Silence under the Linden Tree: Rural Cinema-Going in Czechoslovakia in the 1950s and 1960s. In: Daniela Treveri Gennari – Danielle Hipkins – Catharine O’Rawe (eds.), Rural Cinema Exhibition and Audiences in a Global Context. Palgrave Macmillan, 2018, s. 261–280.
 • Ticho pod lipami. Venkovské publikum padesátých a šedesátých let. In: Jan Wiendl – Ivan Klimeš (eds.), Kultura a totalita – Každodennost. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 2017, s. 291–312.
 • Sousedská kina. Socio-kulturní rozměr provozu brněnských sokoloven ve 20. a 30. letech 20. století. In: Lucie Česálková – Pavel Skopal (eds.), Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016, s. 161–179.
 • Nesmrtelné filmy. Protektorátní premiéry, reprízy a temporalita uvádění filmů v brněnských kinech na přelomu 30. a 40. let 20. století. In: Lucie Česálková – Pavel Skopal (eds.), Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016, s. 201–217.
 • The Five Year Plan on Display: Czechoslovakian Film Advertising. In: Bo Florin – Nico de Klerk – Patrick Vonderau (eds.), Films That Sell: Moving Pictures and Advertising. London: British Film Institute, 2016, s. 145–162.
 • Socialism for Sale. Czechoslovakia’s Krátký film, Custom-Made Film Production and the Promotion of Consumer Culture in the 1950s. In: Lars Karl – Pavel Skopal (eds.), Cinema in Service of the State. Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960. New York – Oxford: Berghahn, 2015, s. 166–185.
 • Jednej správně socialisticky! Český satirickovýchovný dokument 50. let. In: Mária Ferenčuhová (ed.), Dokumentárny film v krajinách V4. Bratislava: Vysoká škola múzických umení Bratislava, 2014, s. 10–23.
 • Nedostižné tempo růstu a zbrzděná avantgarda. Kompatibilita krátkometrážní filmové produkce s plánovaným hospodářstvím ČSR (1945–1960). In: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia, 2012, s. 192–231.
 • Noví noví lidé. Budovatelská tematika v produkci Krátkého filmu v letech 1945 až 1954. In: Pavel Kopal (ed.): Film a dějiny 3 : politická kamera – film a stalinismus. Praha: Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 449–460.
 • Satira je satira, ale požárník je úctyhodný člověk. In: Anna Batistová (ed.), Hoří, má penenko. Praha: Národní filmový archiv, 2012, s. 80–91.
 • Libretista baťovského mýtu. In: Jan Lukeš (ed.), Černobílý snář Elmara Klose. Praha: Národní filmový archiv, 2011, s. 29–46.
 • Filmuji sny. Sny rostliny Amicie! Téma vědecké kinematografie v nerealizovaném scénáři fikčního filmu Vladimíra Úlehly Amicia: zločin a věda. In: Pavel Skopal (ed.), Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 179–190.

Journal studies:

 • Umírněná diverzita. Český dokumentární film mezi platformami. Iluminace 31, 2019, č. 2, s. 45–65.
 • Pohyblivý obraz a socialistický žák. Výzkumy filmové recepce v pedagogickém dispozitivu v 50. a 60. letech. Iluminace 30, 2018, č. 1, s. 43–60.
 •  ‘Feel the film’: Film projectionists and professional memory. Memory Studies 10, 2017, č. 1, s. 49–62.
 • Film as Diplomat. The Politics of Postwar Screenings at Czechoslovak Foreign Embassies. Film History 27, 2015, č. 1, s. 85–110.
 • Česálková, L.: Film Documentation of the Destruction of Lidice: Political and Ethical Dimensions of the Use of War Footage. The Moving Image 15, 2015, č. 2, s. 28–49.
 • A School of Opportunism. Short Filmmakers Caught in a Web of Commissions and Dealings. Iluminace 26, 2014, č. 3, s. 37–48.
 • Filmmakers to Themselves? Czech Documentary Cinema After 2000. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 15, 2014, č. 24, s. 41–50.
 • The Discreet Charm of Cartoon Education. State-Sponsorship of Czechoslovak Short Films in the late 1940s and early 1950s. zeitgeschichte 41, 2014, č. 2, s. 89–101.
 • s Kateřinou Svatoňovou: Between painting and illusion: [Im]material imagery of Czech modernity. Early Popular Visual Culture 10, 2012, č. 4, s. 383–406.
 • Cinema outside cinema: Czech educational cinema of the 1930s under the control of pedagogues, scientists and humanitarian groups. Studies in Eastern European Cinema 3, 2012, č. 2, s. 175–192.
 • Koktejl – tryska – kaňka – rtuť. Poznámky k možnostem vizuálního čtení prozaického díla Richarda Weinera. Slovo a smysl 9, 2012, č. 17, s. 21–40.
 • Cvičení žákovského vidění: didaktický obraz, diapozitiv a film v mediálním kontextu konce 19. století. Teorie vědy 33, 2011, č. 2, s. 251–269.
 • s Kateřinou Svatoňovou: Mezi malbou a šalbou. I/materiální obrazy české modernity. Iluminace. 23, 2011, č. 2, s. 83–101.
 • Zeměměřič s kinoaparátem. Role vizuálních médií v utváření povědomí o zeměpisných poměrech v Československu. Iluminace 22, 2010, č. 4, s. 7–21.
 • Meze hvězdnosti. Mediální obraz Tomáše G. Masaryka jako výzva teoriím filmové hvězdy. Iluminace 21, 2009, č. 2, s. 214–226.
 • Oběť ve státním zájmu. Kulturně-propagační dodatek a filmová politika 30. let. Iluminace 21, 2009, č. 2, s. 135–155.
 • Kinematograf z fyzikálního ústavu. Československá společnost pro vědeckou kinematografii vs. popularizace vědy kinematografií a kinematografie vědou. Iluminace 20, 2008, č. 3, s. 123–147.
 • Kino na vícero použití. Koncepce a reflexe kinokaváren jako tzv. kombinovaného typu provozu. Iluminace 20, 2008, č. 1, s. 127–145.
 • Simulátor moderní percepční zkušenosti: petřínské zrcadlové bludiště. Iluminace 19, 2007, č. 2, s. 89–95.
 • Estetika dezinfekce. Film, sport a hygiena v české kultuře 20. let 20. století. Iluminace 18, 2006, č. 1, s. 85–98.
 • Pan učitel televize. TVŠ: televizní vysílání pro školní třídy i domácnosti. Iluminace 17, 2005, č. 4, s. 39–56.
 • Zahrada na skleněném vršku. Česká modernita a hybridní vztah k novým médiím. Iluminace 16, 2004, č. 4, s. 71–88.

Academical awards:

 • 2016: Cena Iluminace České společnosti pro filmová studia za nejlepší vědeckou práci let 2014 a 2015 (Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let)
 • 2014: Cena Extase roku České společnosti pro filmová studia za nejvýznamnější počin v oblasti filmu a audiovizuálních médií: organizace přednáškového a výzkumného pobytu Davida Bordwella v Praze
 • 2004: Cena Vladimíra Macury za nejinspirativnější příspěvek na Celostátní studentské literárněvědné konferenci 2004

Other:

 • od 2007: členka mezinárodní společnosti NECS (Network of European Cinema Studies)
 • od 2007: členka redakční rady Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu)
 • od 2010: členka výboru společnosti CEFS (Česká společnost pro filmová studia)
 • od 2010: členka mezinárodní společnosti SCMS (Society for Cinema and Media Studies)
 • od 2014: vedoucí ediční rady Národního filmového archivu
 • od 2014: členka Sdružení českých filmových kritiků
 • od 2016: členka Grantové komise FAMU
 • podíl na organizaci mezinárodní konference NECS v Praze (červen 2013) – samostatné vedení sekce History of Moviegoing, Exhibition, and Reception (konference výzkumné skupiny HoMER)
 • organizace přednáškového cyklu Iluminace odjinud (k výročí čtvrtstoletí existence recenzovaného časopisu Iluminace, jaro 2014)
 • dramaturgická spolupráce s filmovými festivaly, účast v porotách – Academia Film Olomouc, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Jeden svět
 • posudky pro recenzované časopisy, odborné publikace; posudky filmů pro Institut dokumentárního filmu (East Silver)
 • s Petrem Ingerlem: spoluautorka výstavy Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy – Moravská galerie v Brně (11/2014–4/2015); odborná a koncepční práce na výstavě, komentované prohlídky, koncepce a organizace odborného kolokvia
 • s Kateřinou Svatoňovou: spoluautorka výstav Laterna magika: dekonstrukce a aktualizace – Dům umění města Brna (5 – 7/2019); Laterna magika: Paměť experimentu Meetfactory (9 – 11/2019); odborná a koncepční práce na výstavě, komentované prohlídky, koncepce a organizace odborného kolokvia
 • editorka 4-DVD krátkých filmů Film – náš pomocník. Český krátký film 50. let
 • pravidelná aktivní účast na klíčových mezinárodních konferencích oboru (SCMS, NECS, Visible Evidence, SIECE)
 • odborná redaktorka publikací Lukáš Skupa: Vadí – nevadí. Česká filmová cenzura v 60. letech; Kateřina Svatoňová: Mezi-obrazy Jaroslava Kučery. Mediální praktiky kameramana; 2013–2017 vedoucí ediční činnosti (nakladatelství) NFA
 • pravidelné články a kritiky zejm. v časopise Cinepur
 • od 2014 účast v hlasování Cen české filmové kritiky
Úvod > Department > Department members > doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.