doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Head of the Department, Associate Professor

E-mail: katerinasvatonova@gmail.com

Education and Professional Appointments:

 • 2018/2019 Senior Fellow, IKKM, Bauhaus Universität, Weimar
 • 2017: Doc. at Academy of Arts, Architecture & Design, Prague, Czech Republic
 • 2010: Ph.D. at Film Studies Department, Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • 2006: Final state examination at the Department of Czech Language and Literature and Film Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Publications (selected):

Books:

 • with Lucie Česálková: The Dictator of Time: (De)contextualizing the Phenomenon of Laterna Magika. Praha: NFA – FFUK 2019.
 • with Lucie Česálková: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Praha: NFA – FFUK 2019.
 • with Kateřina Krtilová (eds.): Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného. Praha: Karolinum 2017.
 • Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (Between-the-Images: Medical Practices of Cinematographer Jaroslav Kučera). Praha: NFA – FFUK 2016. – Winner of F. X. Šalda Award for Czech art criticism
 • with Kateřina Krtilová (eds.): Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filosofie a toeorie médií (Medienwissenschaft: Background and Current Position of German Media Philosophy and Theory od Media). Praha: Academia – FFUK 2016.
 • Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (Unbinding Images: Archeology of the Czech Virtual Space). Praha: Academia 2013.
 • 2 ½ D. Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění. Praha: Casablanca, 2008.

Book chapters:

 • with Libuše Heczková: Codzienna wędrówka jako metoda badawcza: Droga na południe śladami K. H. Máchy w czasach normalizacji (Everyday walk as a scientific method. Journey south following the steps of Karel Hynek Mácha in the time of normalization). In: Alina Molisak – Danuta Sosnowska – Jagoda Wierzejska (eds.): Turystyka i politika: Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach. Warszaw: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pokusy s artisty a zpívajícím slonem aneb Možnosti vybočení v normalizační kinematografii. In: Petr A. Bílek – Josef Šebek (eds): Česká populární kultura: Transfery, transponování a delší tranzitní procesy (Czech Popular Culture: Transfers, Transposing, and Other Transitive Processes). Praha: FF UK 2017, s. 123–150.
 • with Libuše Heczková: Každodenní chůze jako vědecká metoda: Cesta na jih v čase normalizace. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita IV: Každodennost (Culture and Totality IV: Everydayness). Praha: FF UK 2015, s. 330–335.
 • with Libuše Heczková: Sentimentální cesta. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita III: Revoluce (Culture and Totality III: Revolution). Praha, FF UK 2015.
 • with Libuše Heczková and Magda Španihelová: „Kolik model se během války skácelo, kolik vnějšnosti odprýskalo“: Hledání „normality“ v nenormální době. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita II: Válka (Culture and Totality II: War). Praha, FF UK 2015, s. 89–130
 • Mediální praktiky pohyblivého obrazu. (Media Practices of Moving Image) In. Klauzury FAMU 2013. Praha: NAMU 2014.
 • Český filmový svět aneb hledání ideální podoby národního filmu. (Czech Film World or Searching of the Ideal Version of National film) In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultra a totalita I: Národ. (Culture and Totality I: Nation) Praha, FF UK 2013.
 • with Eva Bendová: Iluzivní atrakce: Modernita jako prostředí pro hru a klam. (Illusive attractions: Modernity as a Setting for Play and Deception). In: Svět chce být klamán: Fikce a mystifikace v umění 19. století. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni 2013.

Journal articles:

 • Fehler, Tricks und Käfer: Zwei Gespräche zwischen Künstler und Technik. Internationales Jahrbuch für Medienphilosophie. 2019, 5, s. 233–243.
 • with Libuše Heczková: Most: zona off limits, in: Città strane. Sguardi insoliti sullo spazio urbano, numero monografico di Romània Orientale, 31, 2018, pp. 61–81.
 • with Libuše Heczková: Esteřiny vraždy: Zabíjení filmovosti a zrod acinematičnosti. Iluminace 30, 2018, č. 1., s. 29–44.
 • with Libuše Heczková: Difermineto, dislocazione, stratificazione: Luoghi strain nel teatro socialista (Delay, dislocation, stratification: Odd places of socialist theater). In: A. Cosentino – A. Tarantino: Luoghi strain: Dislocazioni e spostamenti dell’espressione e del significato nelle società illiberali nel Novecento, Romània Orientale 2017, č. 30, s. 93–119.
 • Život v obrazech a odchylující se vidění: Úvahy nad medialitou pohyblivých obrazů v souladu s německou teorií/filosofií médií (Life in Images and Deviating Vision: Reflections on the Mediality of Moving Images according to the German Theory / Media Philosophy). Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 2017, č. 22, s. 83–106.
 • with Libuše Heczková: O cytowaniu Bacona i Caravaggio oraz o wędrowaniu śladami Máchy jako nad/interpretacji (Quoting Francis Bacon, Caravaggio – Walking Karel Hynek Mácha). tłum. Magdalena Supeł, Tekstualia 48, 2017, nr 1, s. 105–114.
 • (Ne)profesionální experimenty s rodinou: Rodinné filmy (Jaroslava Kučery) jako příklad umělecké praxe. Iluminace 28, 2016, č. 2, s. 61–75.
 • Locating the Slavic Spirit: An Examination of the Czechoslovak Visual Synthesis and the Creation of Natinonal Representation. Czech and Slovak Journal of Humanities: Theatralia et Cinematographica vol. 5, 2015, n. 1, p. 92–103.
 • with Libuše Heczková: Ostranenie Does Not Equal Ozvláštnění: An Issue of a Term Transferred and Misunderstood, Slovo a smysl vol. 12, 2015, n. 24, p. 50–58.
 • Experimentální pohledy Jaroslava Kučery: Pokus o rozbor kameramanské mediální praktiky (Jaroslav Kučera’s Experimental Points of View: An Attempt at an Analysis of a Cinematographer’s Media Practice). Iluminace vol. 26, 2014, n. 2, s. 41–56.
 • with Libuše Heczková: Quoting Francis Bacon, Caravaggio a Mieke Balová (Quoting Francis Bacon, Caravaggio and Mieke Bal). Slovo a smysl vol. 10, 2013, n. 19, p. 116–120.
 • with Lucie Česálková: Between painting and illusion: (Im)material imagery of Czech modernity. In: Early Popular Visual Culture vol. 10, 2012, n. 4, p. 383-406.
 • with Markéta Lošťáková: Pojďte k filmu! Role zábavných periodik při formování (obrazu) českého (mezi)válečného publika (Enter Film! The Role of Popular Film Magazines in the Formation of (the Image of) Czech (Inter)War Film Audiences). lluminace vol. 24, 2012, n. 1, p. 5-23.
 • Archeologie médií v postmediální době (Archeology of Media in the era of post-mediality). Iluminace, vol. 23, 2011, n. 2, p. 25–29.
 • with Lucie Česálková, Mezi malbou a šalbou: I/materiální obrazy modernity (Between Painting and Deception: Im/material Images of Czech Modernity). Iluminace vol. 23, 2011, n. 2, p. 83–101.
Úvod > Department > Department members > doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.