Mgr. Magda Španihelová, Ph.D.

Assistent Professor

e-mail: magda.spanihel@gmail.com

Education

 • 2017 – Ph.D., obor filmová studia, FF UK Praha (disertační práce: Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu)
 • 2009  – Mgr., obor filmová věda, FF UK Praha (diplomová práce: Od genetické paměti k elektronickému obvodu: zobrazování těla a tělesnosti ve filmové formě screen dance)

Teaching activity

 • koordinátorka kurzu Dějiny českého filmu C; přednášky a semináře o středoevropském a východoevropském dokumentárním filmu, kurz Sport ve filmu, Screen Dance: Extenze těla a limity experimentu
 • dílčí přednášky v rámci kurzu doc. Libuše Heczkové Zdraví a síla v meziválečné kultuře a filmu
 • přednášky pro U3V (FF UK, Celoživotní vzdělávání) v rámci kurzu Filmové žánry (Film a tanec, Hudební film, 2012)
 • přednáška pro Dopravní fakultu ČVUT: Film a vizuální kultura (2013)
 • přednáška v rámci přípravného kurzu pro zájemce o studium filmové vědy
 • koordinátor kurzů pro zahraniční studenty (Screen Industries in East – Central Europe Conference, East Doc Platform)

Research grants

 • členka výzkumného projektu NAKI II – Laterna magika
 • vedoucí výzkumného projektu Současný český dokument (Fond kinematografie)
 • členka výzkumného týmu: Kultura a totalita. Program rozvoje vědních oblastí 09. Vnitřní výzkumný záměr FF UK

Non-departmental academical activites

 • Expert Státního fondu kinematografie – obsahový expert pro okruh propagace českého kinematografického díla a okruh vzdělávání v oblasti kinematografie
 • Spolupráce s filmovými festivaly a organizátory kulturních a vzdělávacích akcí
 • Dramaturgie, lektorské úvody, moderátor diskuzí, autorka anotace filmů a profilů režisérů ve festivalových publikacích (FAMUfest, Letní filmová škola Uherské Hradiště, Festival nad řekou Písek, Febiofest, iShorts, Brněnská šestnáctka, Festival Litoměřice, Slovenský kulturní institut, ČVUT, Fakulta dopravní, Fresh Eye, aj.)

Publications (selected):

Book:

 • Screen Dance: Tělo pro kameru. Casablanca, KFS FF UK: Praha 2010.

Book chapters:

 • spolu s Libuší Heczkovou a Kateřinou Svatoňovou: „Kolik model se během války skácelo, kolik vnějšnosti odprýskalo“: Hledání „normality“ v nenormální době. In: Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.), Kultura a totalita. Válka. Praha: FF UK 2014.
 • Tam se svět hne, kam se síla napře! Sokolské tělo v kontextu utváření obrazu národního těla. In: Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.): Kultura a totalita – Národ. Filozofická fakulta UK: Praha 2013.
 • Tělocvičný spolek Sokol v kontextu utváření české národní identity. In: Identita – konstrukce, subverze a absence. Filozofická fakulta UK, Praha 2016.
 • Ženské tělo v pohybu. In: Rostislav ŠVÁCHA (ed.), StArt. Sport jako symbol ve výtvarném umění. Řevnice – Praha: Arbor vitae – Český olympijský výbor 2016.
 • Hry prachu/ Techniky pozorovatele M. M. In: Lucie ČESÁLKOVÁ (ed.), Generace Jihlava. Brno – Praha: Větrné mlýny, AMU 2014.

Articles:

 • Naše (krásné a zdravé a moderní) národní tělo. Iluminace, roč. 27 (2015), č. 2., s. 124–129.
 • K mytologii sokolského kroje. Dějiny a současnost, roč. 35 (2013), č. 6, s. 27.
 • (Mejercholdova) Biomechanika. Dějiny a současnost, roč. 35 (2013), č. 2, s. 27.
 • Sokolové, legionáři v Rusku. Dějiny a současnost, roč. 36 (2014), č. 9, s. 25.
 • Zdena + Josephine. Dějiny a současnost, roč. 36 (2014), č. 5. s. 25.
 • A Journey to Utopia, Industry Reel vol. 3, Institute of Documentary Film, Prague 2012, s. 17.
 • To Make a Long Story Longer: Czech Film Laws 1989 – 2011, Industry Reel vol. 3, Institute of Documentary Film, Prague 2012, s. 12 –15.
 • Tvář jako živý (elektronický) obraz, Cinepur, roč. 19, č. 83 (2012), s. 18.
 • Mizející tělo. Taneční zóna, roč. 13, zima 2009, s. 32 – 35.
Úvod > Department > Department members > Mgr. Magda Španihelová, Ph.D.