Publications

Publications by the internal members of the department

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D.

Books:

 • with Lucie Česálková: The Dictator of Time: (De)contextualizing the Phenomenon of Laterna Magika. Praha: NFA – FFUK 2019.
 • with Lucie Česálková: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Praha: NFA – FFUK 2019.
 • with Kateřina Krtilová (eds.): Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného. Praha: Karolinum 2017.
 • Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (Between-the-Images: Medical Practices of Cinematographer Jaroslav Kučera). Praha: NFA – FFUK 2016. – Winner of F. X. Šalda Award for Czech art criticism
 • with Kateřina Krtilová (eds.): Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filosofie a toeorie médií (Medienwissenschaft: Background and Current Position of German Media Philosophy and Theory od Media). Praha: Academia – FFUK 2016.
 • Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (Unbinding Images: Archeology of the Czech Virtual Space). Praha: Academia 2013.
 • 2 ½ D. Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění. Praha: Casablanca, 2008.

Book chapters:

 • with Libuše Heczková: Codzienna wędrówka jako metoda badawcza: Droga na południe śladami K. H. Máchy w czasach normalizacji (Everyday walk as a scientific method. Journey south following the steps of Karel Hynek Mácha in the time of normalization). In: Alina Molisak – Danuta Sosnowska – Jagoda Wierzejska (eds.): Turystyka i politika: Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach. Warszaw: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pokusy s artisty a zpívajícím slonem aneb Možnosti vybočení v normalizační kinematografii. In: Petr A. Bílek – Josef Šebek (eds): Česká populární kultura: Transfery, transponování a delší tranzitní procesy (Czech Popular Culture: Transfers, Transposing, and Other Transitive Processes). Praha: FF UK 2017, s. 123–150.
 • with Libuše Heczková: Každodenní chůze jako vědecká metoda: Cesta na jih v čase normalizace. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita IV: Každodennost (Culture and Totality IV: Everydayness). Praha: FF UK 2015, s. 330–335.
 • with Libuše Heczková: Sentimentální cesta. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita III: Revoluce (Culture and Totality III: Revolution). Praha, FF UK 2015.
 • with Libuše Heczková and Magda Španihelová: „Kolik model se během války skácelo, kolik vnějšnosti odprýskalo“: Hledání „normality“ v nenormální době. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita II: Válka (Culture and Totality II: War). Praha, FF UK 2015, s. 89–130
 • Mediální praktiky pohyblivého obrazu. (Media Practices of Moving Image) In. Klauzury FAMU 2013. Praha: NAMU 2014.
 • Český filmový svět aneb hledání ideální podoby národního filmu. (Czech Film World or Searching of the Ideal Version of National film) In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultra a totalita I: Národ. (Culture and Totality I: Nation) Praha, FF UK 2013.
 • with Eva Bendová: Iluzivní atrakce: Modernita jako prostředí pro hru a klam. (Illusive attractions: Modernity as a Setting for Play and Deception). In: Svět chce být klamán: Fikce a mystifikace v umění 19. století. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni 2013.

PhDr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.

Studies in peer-reviewed foreign journals:

 • ‘The Good, the Bad, and the Un-American: The Czechoslovak Film Monopoly, Hollywood, and the American Independent Distributors’, Post Script 30, 2011, no. 2 (Winter/Spring), s. 9–20.
 • ‘A Merry Twinkle in Stalin’s Eye: Eric Johnston, Hollywood and the Soviet Union’, Film History 22, 2010, no. 3 (September), s. 347–359.
 • ‘No Place for Peace-Mongers: Charlie Chaplin, Monsieur Verdoux (1947), and Czechoslovak Communist Propaganda’, Historical Journal of Film, Radio and Television 29, 2009, no. 3 (September), s. 321–342.

Other studies written in English:

 • National, Socialist, Global: The Changing Roles of the Karlovy Vary Film Festival, 1946-1956. In: Lars Karl, Pavel Skopal (eds.), Cinema in Service of the State Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960. New York and Oxford: Berghahn 2016, s. 245–272.
 • “If not for their Artistic Merit then their Capacity to Connect with People”: Czechoslovak Communists, Late Cold War Cultural Policy, and Youth-oriented American Films. Iluminace 26, 2015, č. 1, s. 43–61 (spolu s Richardem Nowellem)
 • A Lady Crazy About Film: Thea Červenková and Women Film Pioneers in Czechoslovak Silent Cinema. In: Jane Gaines, Radha Vatsal, and Monica Dall’Asta, eds. Women Film Pioneers Project. Center for Digital Research and Scholarship. New York, NY: Columbia University Libraries, 2013.
 • “They’ve Seen the Impossible… They Lived the Incredible”: Repackaging Czechoslovak Films for the US Market during the Cold War, Iluminace 24, 2012, č. 3, s. 134–139.

Studies (written in Czech) in peer-reviewed journals (selected):

 • Empirický výzkum festivalů je klíčový, ale téměř nemožný: rozhovor s Dinou Iordanovou. Iluminace 26, 2014, č. 1, s. 99–105.
 • „Zde není místa pro podněcovatele míru“: Charlie Chaplin, Monsieur Verdeux a československá komunistická propaganda. Iluminace 24, 2012, č. 1, s. 69–86.
 • Ven z trezoru: přehodnocování a uvolňování zakázaných československých filmů ze 60. let. Iluminace 22, 2010, č. 3, s. 83–113.
 • Hry s režimem: přehodnocování zakázaných filmů a role kulturní inteligence. Iluminace 22, 2010, č. 3, s. 114–118.
 • Praha není žádný Minsk: výběr hollywoodských filmů pro ČSR 1945-1946. Iluminace 21, 2009, č. 3, s. 5–20.
 • Generační nenávist k feminismu neexistuje, Rozhovor s profesorkou Yvonne Tasker. Iluminace 20, 2008, č. 4, s. 133–140.
 • Hollywood za železnou oponou: vyjednávání o nové smlouvě o dovoz hollywoodských filmů do Československa po II. Světové válce. Iluminace 20, 2008, č. 4, s. 16–62.
 • Politické “flirty” prezidenta MPAA Erica Johnstona se Stalinem a Chruščovem. Iluminace 20, 2008, č. 4, s. 168-169.
 • Éra blockbusteru nezačala s Čelistmi, rozhovor s filmovým historikem Richardem Nowellem, Cinepur 91, 2014, č. 93, s. 48–53.
 • Transformers jsou jako Ben Hur, Rozhovor s filmovým historikem Richardem Nowellem. Cinepur 89, 2012, č. 81, s. 56–60.
 • Víme co a víme jak, současná norská kinematografie a filmový průmysl. Cinepur, 2011, č. 77, s. 58–60.
 • Jednoduše něco pro každého, norská kina a norská distribuce. Cinepur, 2011, č. 77, s. 66–69.
 • Víš jak vím, že jsi gay: specifika mužské genderové identity ve filmech „skupiny“ Judda Apatowa. Cinepur 85, 2008, č. 61, s. 37–39.
 • Tenhle byznys si držíme od těla, Jak cenzura zachránila moderní Hollywood. Cinepur, 2007, č. 51, s. 57.

Book chapters:

 • Pár správných esenbáků, pár správných filmařů: hledání modelu socialistické kinematografie a produkce filmu Král Šumavy, 1957–1959. In: Petr Kopal (ed.), Král Šumavy: socialistický thriller. Praha: Casablanca a NFA (v tisku).
 • Počátky a cíle, 1946 – 1959. In: Eva Zaoralová, Příběh festivalu: 50 ročníků filmového festivalu Karlovy Vary. Praha: Film Service Festival, 2015, s. 7–34.
 • Hubičky na vývoz, distribuce a recepce Ostře sledovaných vlaků v západní Evropě a v USA. In: Lukáš Skupa (ed.), Ostře sledované vlaky. Praha: NFA, 2014, s. 64–90.
 • Stalinovy klony v Hollywoodu a Sověti na Barrandově: československý tisk, Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti (1947–48) a filmová kulturní politika KSČ. In: Petr Kopal (ed.), Film a dějiny III: Politická kamera – film a stalinismus, Praha: Casablanca, 2012, s. 347–376.
 • Národní, mezinárodní, globální. Proměny rolí filmového festivalu v Karlových Varech, 1945–1956. In: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945-1960, Praha: Academia, 2012, s. 174–211.

doc. PhDr. Stanislava Přádná

 • Publications from 1996 to 2008
 • The Genesis of Miloš Forman´s Last Czech Film and Its Original Reception. Film a doba, 55, 2009, Special English Issue, s. 8-11.
 • The Quest for Truth in Věra Chytilová´s Documentaries. Film a doba, 55, 2009, Special English Issue, s. 12-17.
 • Sestup do portrétu. Kino-ikon,13, 2009, č. 1, s. 21-40. Bratislava.
 • František Pavlíček o Marketě Lazarové. Rozhovor se scenáristou. In: Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Editor Petr Gajdošík. Sborník textů o Vláčilově filmu. Casablanca, Praha 2009, s. 345-361.
 • „Američan s českým srdcem.“ Forman o Formanovi i z jiných pohledů. In: Iluminace. 2008, roč. 20, č. 2, s. 59-75.
 • Miloš Forman. Filmař mezi dvěma kontinenty. Host, Brno 2009.
 • Reedice anotací Felliniho filmů pro přehlídku v kině Aero. Katalog, kino Aero, leden 2010.
 • Po stopách národní identity Liv Ullmannové. Revue Prostor, 2010, č. 87/88, s. 264-269.
 • Spor dvou virtuózních rétorů. Divadelní noviny 27, 2018, č. 6, s. 6. ISSN 1210-471x.
 • Manifesto. Film a doba 64, 2018, č. 2, s. 88-89. ISSN 0015 -1068.
 • Pavel Juráček a „pahýly pravdy“ v jeho denících. Doslov in „Pavel Juráček. Deník III. 1959-1974.“ Torst, Praha 2018. ss. 1091-1095. ISBN 978-80-7215-571-2.
 • Ingmar Bergman. Homo creator. Cinepur 27, 2018, č. 120, ss. 16-19. ISSN 1213 – 516x
 • Nová vlna československého filmu. Neopakovatelný fenomén. Rozhovor o čs. nové vlně. In: Forum 3/2018, sešit č. 43. Časopis Univerzity Karlovy. s. 24-27. ISSN 1211-1724.

doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Books:

 • with Kateřina Svatoňová: Diktátor času. (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Praha: Národní filmový archiv – Filozofická fakulta UK 2019. + anglická mutace The Dictator of Time. (De)contextualizing the Phenomenon of Laternaagika. Praha: Národní filmový archiv – Filozofická fakulta UK 2019.
 • editor: Zpět k českému filmu. Politika, estetika, žánry a techniky. Praha: Národní filmový archiv 2017. + anglická mutace Czech Cinema Revisited. Politics, Aesthetics, Genres, and Techniques. Praha: Národní filmový archiv 2017.
 • co-editor with Pavel Skopal: Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv 2016.
 • editor: Film – náš pomocník. Studie k (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. Praha – Brno: NFA – MUNI, 2015.
 • editor: Staré pověsti české. Praha: Národní filmový archiv, 2015.
 • Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let. Praha: Národní filmový archiv, 2014. 430 stran.
 • with Petr Ingerle: Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy. Brno: Moravská galerie, 2014. 135 stran textu, 141 stran obrazových příloh. + anglická mutace: Brno Devětsil. Multimedia Overlaps of the Artistic Avant-Garde. Brno: Moravská galerie, 2014.
 • editor: Generace Jihlava. Brno – Praha: Větrné mlýny – NAMU, 2014.
 • Film před tabulí. Idea školního filmu v prvorepublikovém Československu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010.

prof. doc. PhDr. Ivan Klimeš

since 2014:

 • Ej, bogatýre Makoviči obrazotvorče… Z korespondence Martina Friče a Jaroslava Žáka 1938–1948. Praha: NFA 2014.
 • Rakouská kinematografie ve Velké válce. Tři příběhy. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl, Kultura a totalita II. Válka. Praha: FF UK 2014, pp. 159–175.
 • Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945. Praha: Filozofická fakulta UK 2016, 575 pp.
 • Řádění kinematografu. In: Martin Hrdina, Eva Bendová, Kateřina Piorecká (eds.), Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha: Academia 2017, pp. 333–340.
 • Czech historical film and historical traditions: The Merry Vives (1938). In: Dorota Ostrowska, Francesco Pitassio, Zsuzsanna Varga, Popular Cinemas in East-Central Europe: Film Cultures and Histories. London – New York: I. B. Tauris 2017, pp. 31–46.
 • Scenáristika a zrození filmové dramaturgie. In: Lucie Antošíková (ed.), Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. Praha: Academia 2017, pp. 277–285.
 • The Motive of Vyšehrad as a Wireless Signature Tune on the Waves of Praha Radio Station and in Feature Films. In: Jan Blüml, Jiří Kopecký, Marta Ottlová (eds.): Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 51 – 2018. Musicologica Olomucensia Vol. 27 (June 2018). Olomouc: Universitatis Palackiana Olomucensis 2018, pp. 195–217.
 • Kdy vlastně Jeník prodal svou Mařenku? In: Martin Hrdina, Kateřina Piorecká, Eva Bendová (eds.), Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia 2019, pp. 265-274.
 • Minulost na obzoru. Doslov k edici. Iluminace 32, 2020, č. 2, pp. 132–136.

doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Books (selected):

 • Szczepanik P., Zahrádka P., Macek J. and Stepan P. (eds.), Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer 2020.
 • Szczepanik P., Továrna Barrandov. Svět filmařů a politická moc 1945–1970. Praha: NFA 2016.
 • Szczepanik P., Kotišová J., Macek J., Motal J., Pjajčíková E., Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie 2015. Online: http://fondkinematografie.cz/assets/media/studie%20komplet.pdf.
 • Szczepanik P., Vonderau P. (eds.), Behind the Screen: Inside European Production Cultures. London ‒ New York: Palgrave MacMillan 2013.
 • Szczepanik P., Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Brno: Host 2009.
 • Anděl J., Szczepanik P., (eds.), Cinema All the Time. An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908‒1939. Praha: Národní filmový archiv; Ann Arbor: Michigan Slavic Publications 2008.
 • Szczepanik P., Anděl J. (eds.), Stále kinema. Antologie českého myšlení o filmu 1904‒1950. Praha: Národní filmový archiv 2008.
 • Mareš, P., Szczepanik P. (eds.), Tvořivé zrady. Antologie současného polského myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Praha: Národní filmový archiv 2005.
 • Szczepanik P. (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové 2004.

Articles and book chapters (selected):

(since 2015)

 • Szczepanik P., HBO Europe’s Original Programming in the Era of Streaming Wars. In: A European Television Fiction Renaissance: Premium Production Models and Transnational Circulation, eds. L. Barra and M. Scaglioni. New York and London: Routledge 2020.
 • Szczepanik P., „Dear Netflix…“: Informal Local Intermediaries on the Periphery of the Global VOD Market. Journal of Popular Television, Vol. 8, 2020, No. 3, pp. 321–326.
 • Szczepanik P., Channels and Barriers of Cross-Border Online Circulation: Central and Eastern Europe as a Digital Periphery. In: Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective, eds. P. Szczepanik, P. Zahrádka, J. Macek and P. Stepan. Cham: Springer 2020, pp. 159–80.
 • Szczepanik P., Macek J, Zahrádka P., Introduction: Theorizing Digital Peripheries. In: Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective, eds. P. Szczepanik, P. Zahrádka, J. Macek and P. Stepan. Cham: Springer 2020, pp. 1–31.
 • Jedličková, J., Korda, J., Szczepanik P., An Academic Study of Research Literature on Czech Television: the Dawn of Taking TV Seriously. Critical Studies in Television, Vol. 15, 2020, No. 4, pp. 409–423.
 • Zahrádka P. and Szczepanik P., The White Elephant in the Room: Implications of the Digital Single Market Strategy for Film and Television Distribution in the Czech Republic. In: Sundara Rajan M. (ed.), Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. Cambridge: Cambridge University Press 2019, pp. 238–258.
 • Szczepanik P., Post-socialist Producer: The Production Culture of a Small-Nation Media Industry. Critical Studies in Television, Vol. 13, 2018, No. 2, pp. 207–226.
 • Szczepanik P., Breaking Through the East-European Ceiling: Minority Co-Production and the New Symbolic Economy of Small-Market Cinemas. In: Julia Hammett-Jamart, Petar Mitric, a Eva Novrup Redvall (eds.), European Film and Television Co-production: Policy and Practice. Cham: Palgrave Macmillan 2018, pp. 153–173.
 • Vašíčková, D. and Szczepanik P., Web TV as a Public Service. The Case of Stream.cz, the East Central European Answer to YouTube. Media Industries, Vol. 5, 2018, No. 2, pp. 69–91.
 • Szczepanik P., Localize or Die: Intermediaries in a small East-Central European on-demand market. Cinéma&Cie. International Film Studies Journal, Vol. 17, 2017, No. 29, pp. 33–49.
 • Szczepanik P., Postwar Czechoslovak Comedy, the Autonomization of Parody, and Lemonade Joe (1964). In: Popular Cinemas in East Central Europe: Film Cultures and Histories, eds. Dorota Ostrowska, Francesco Pitassio, Zsuzsanna Varga. London: I.B.Tauris 2017, pp. 102-119.
 • Szczepanik P., Transnational Crews and the Post-socialist Precarity: Globalizing Screen Media Labor in Prague. In: Precarious Creativity: Global Media, Local Labor, eds. M. Curtin, K. Sanson. Oakland, CA: University of California Press 2016, pp. 88-103.
 • Szczepanik P., „Veterans“ and „Dilettantes“. Film Production Culture vis-à-vis Top-Down Political Changes, 1945–1962. In: Cinema in Service of the State Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960, eds. L. Karl, P. Skopal. New York and Oxford: Berghahn 2016, pp. 71–88.
 • Pjajčíková E., Szczepanik P., Group Writing for Post-socialist Television. In: Production Studies, The Sequel!: Cultural Studies of Global Media Industries, eds. V. Mayer, M. Banks, B. Conor. New York ‒ London: Routledge 2015, 105‒120.

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Books:

 • The Emperor’s Nightingale. A pedagogical Material to the Film. Praha: AČFK – CinEd, 2019. Available in Czech, English anf French version on WWW: cined.eu.
 • The Blue Tiger. An educational material. Praha: AČFK – CinEd – Institut francais, 2018. Available in Czech, English, French, Italian, Spanish anf Finnisch version on WWW: cined.eu.
 • Marie Barešová – Tereza Cz Dvořáková, Generace normalizace. Ztracená generace českého filmu? Praha: NFA 2017.
 • Tereza Czesany Dvořáková – Šimon Bauer – Benjamin Petružela, Mapování realizace vzdělávacího oboru filmová/ audiovizuální výchova na českých základních školách a gymnáziích. Praha: FFUK pro MK ČR 2016. WWW: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/studie_mapovani_fav_na_ceskych_skolach-7806.pdf.
 • Tereza Dvořáková, Prag-Film AG 1941-1945. Im Spannungsfeld zwischen Protektorats- und Reichs-Kinematografie. Muenchen: edition text + kritik 2008 (introduction Ivan Klimeš).
 • Tereza Dvořáková – Jan Jirák, Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin. Závěrečná zpráva o řešení projektu. Praha: CEMES FSV UK 2009 (Research study for Ministry of culture).
 • Tereza Dvořáková – Jan Kastner, 40 let filmových klubů. Uherské Hradiště: AČFK 2005.

Chapters in Books:

 • Tereza Czesany Dvořáková. Český film v německých rukou. In: Andrea Poláčková – Václav Kaška (eds). Protektorát 19391945. Brno: Extra Publishing, 2017, pp. 104–107.
 • Elmar Klos a zestátnění československé kinematografie. In: Jan Lukeš (ed.): Černobílý snář Elmara Klose. Praha: Národní filmový archiv 2011, pp. 51–67.
 • Česká kinematografie v průniku totalit. Dis-/kontinuita vývoje českého poválečného filmu. In: Od svobody k nesvobodě 19451956. Praha: Vojenský historický ústav 2011, pp. 38–47.
 • Marriages (not only) of convenience: history in Czech Television & television in Czech history. In: Pierre Sorlin et al: History on television in seven Eastern European countries. La Storia in televisione in sette paesi dell´Europa dell´Est. Bologna: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna 2010, pp. 65–92 /71–100.
 • Českomoravské filmové ústředí jako ambivalentní pilíř protektorátní kinematografie. In: Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové: Univerzita HK 2009, pp. 43–67.
 • Marketa Lazarová v zrcadle produkčních dokumentů Filmového studia Barrandov. In: Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha: CASABLANCA – Václav Žák 2009, pp. 51–75.
 • Třináct minut protektorátní idyly. Reportáž z Filmových žní 1941 a co v ní není. In: Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Praha: Casablanca – ÚSTR 2009, pp. 174–1845.
 • Im Prager Spannungsfeld. Machtstrukturen der Kinematografie im Protektorat Böhmen und Mähren. In: Johannes Roschlau (ed.): Zwischen Barrandov und Babelberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. Muenchen: edition text + kritik 2008, pp. 84–93.
 • Prager Barock – Barokní Praha. Karel Plickas Kulturfilm der 1940er Jahre als Grenzfall der Sprachversionen. Hans-Michael Bock – Wolfgang Jacobsen – Juergen Schoening (eds): Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachen-Versionen der 1930er Jahre. Muenchen: edition text + kritik 2006, pp. 103–106.
 • Kinematografie v rámci Protektorátu Čechy a Morava. In: Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2005, pp. 65–84 (co-author Jiří Horníček).
 • Kinematografie ve třicátých letech. In: Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2005, pp. 33–63.
 • Daleká cesta. In: Lexikon světového filmu, Praha: Orpheus 2005 (co-author Jiří Horníček)..
 • Nástup Otakara Vávry jako příklad nacionalistických tendencí v českém filmu padesátých let. In: Luboš Ptáček (ed.): Nacionalismus a film, Morava ve filmuSborník příspěvků z konference Nacionalismus a film. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci 2005; pp. 97–101.

Essays & Reviews:

(since 2007)

 • Historie československého /českého filmu v zrcadle jeho ekonomických dat. Iluminace 32: 1, 2020, 5–39. (co-authors Antonie Doležalová & Hana Moravcová).
 • Říše, Evropa, protektorát a film. Prag-Film v kontextu krystalizace a realizace nacistické filmové expanse. Iluminace 30: 4, 2018, 31–49.
 • Peripetie jedné umělecké školy a jednoho výzkumného projektu. Iluminace 30, 2018, č.2, s. 135–138.
 • Amatérský film jako kulturní dědictví. Iluminace 29: 4, 2017, 96–99.
 • Českomoravské ústředí na cestě k centralizaci českého filmovnictví. Iluminace 29:2, 2017, 114–119.
 • Filmové právo jako důvod k oslavám. Cinepur 21: 100, 2015, p. 32.
 • Babička, Cimbura, Paklíč… Protektorát a stříbrné plátno. Dějiny a současnost 35: 10, 2013, 21–24.
 • Raný zvukový film nejen v českém internediálním prostoru. Iluminace 22: 1, 2010, 147–150.
 • Český hraný film a filmaři za protektorátu. Dějiny a současnost 29: 10, 2007, p. 45.
 • Film jako předmět výchovy dětí a mládeže před rokem 1989. Cinepur 14: 49, 2007, 20–21.

Popularization – books for children on film and television:

 • Tereza Cz Dvořáková – Lucie Záhorová – René Melkus, Co byla a je televize. Argo 2020.
 • Tereza Cz Dvořáková – Ondřej Beránek, Jak se dělá film. Cesta za filmovým řemeslem pro malé i velké. Praha: Argo 2019.
 • Tereza Cz Dvořáková, Jak vznikl film. Napínavá cesta světem archeologie filmu. Praha: Argo 2017.

Mgr. Magda Španihelová, Ph.D.

Book:

 • Screen Dance: Tělo pro kameru. Casablanca, KFS FF UK: Praha 2010.

 

 

 

 

 

Book chapters:

 • with Libuše Heczková and Kateřina Svatoňová: „Kolik model se během války skácelo, kolik vnějšnosti odprýskalo“: Hledání „normality“ v nenormální době. In: Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.), Kultura a totalita. Válka. Praha: FF UK 2014.
 • Tam se svět hne, kam se síla napře! Sokolské tělo v kontextu utváření obrazu národního těla. In: Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.): Kultura a totalita – Národ. Filozofická fakulta UK: Praha 2013.
 • Tělocvičný spolek Sokol v kontextu utváření české národní identity. In: Identita – konstrukce, subverze a absence. Filozofická fakulta UK, Praha 2016.
 • Ženské tělo v pohybu. In: Rostislav ŠVÁCHA (ed.), StArt. Sport jako symbol ve výtvarném umění. Řevnice – Praha: Arbor vitae – Český olympijský výbor 2016.
 • Hry prachu/ Techniky pozorovatele M. M. In: Lucie ČESÁLKOVÁ (ed.), Generace Jihlava. Brno – Praha: Větrné mlýny, AMU 2014.

Articles:

 • Naše (krásné a zdravé a moderní) národní tělo. Iluminace, roč. 27 (2015), č. 2., s. 124–129.
 • K mytologii sokolského kroje. Dějiny a současnost, roč. 35 (2013), č. 6, s. 27.
 • (Mejercholdova) Biomechanika. Dějiny a současnost, roč. 35 (2013), č. 2, s. 27.
 • Sokolové, legionáři v Rusku. Dějiny a současnost, roč. 36 (2014), č. 9, s. 25.
 • Zdena + Josephine. Dějiny a současnost, roč. 36 (2014), č. 5. s. 25.
 • A Journey to Utopia, Industry Reel vol. 3, Institute of Documentary Film, Prague 2012, s. 17.
 • To Make a Long Story Longer: Czech Film Laws 1989 – 2011, Industry Reel vol. 3, Institute of Documentary Film, Prague 2012, s. 12 –15.
 • Tvář jako živý (elektronický) obraz, Cinepur, roč. 19, č. 83 (2012), s. 18.
 • Mizející tělo. Taneční zóna, roč. 13, zima 2009, s. 32 – 35.

PhDr. David Čeněk

Publications from 2005 to 2006

Úvod > Research > Publications