Publikační činnost

Publikační činnost interních členů katedry

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Knihy:

 • spolu s Edith Jeřábkovou: Ester Krumbachová. Praha: UMPRUM – Are 2022.
 • spolu s Lucií Česálkovou: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Praha: NFA – FF UK 2019.
 • spolu s Kateřinou Krtilovou (eds.): Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného. Praha: Karolinum 2017.
 • Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery. Praha: NFA – FF UK – Masterfilm 2016. (Cena F. X. Šaldy; Zvláštní cena FITESu – Trilobit; nominace na cenu ARAS)
 • spolu s Kateřinou Krtilovou (eds.): Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filosofie a teorie médií. Praha: Academia 2016.
 • Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru. Praha: Academia, 2013. (Cena Iluminace; Nominace na Cenu F. X. Šaldy)
 • 2 ½ D. Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění. Praha: Casablanca, 2008. ISBN 978-80-903756-8-0 (Casablanca), 978-80-7308-264-2 (FF UK).
 • spolu s Libuší Heczkovou (eds.): Jus suffragi: Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890-1926. Praha: Ústav T. G. Masaryka 2012.

Kapitoly v knihách:

 • Hörspiel: Rádio mezi performativitou a operacionalitou. In: Alice Koubová – Eliška Kubartová (eds.): Terény Performance. Praha: AMU 2021.
 • Věra Chytilovás Bewusstsein von der Zusammenhängen: Stilisierung als Möglichkeit der Annäherung an die Wahrheit. In: Margarete Wach (ed.): Věra Chytilová. Film-Konzepte 2020, č. 58, s. 39–60.
 • spolu s Lucií Česálkovou: Na světelné křižovatce: Vzájemné zrcadlení města a filmu jako reklamní strategie. In: Lada Hubatová-Vacková (ed.): Divadlo ulice: Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu, 1918–1938 / Theatre of the Street: Advertising and Window Display within the Context of Modernism, 1918–1938. Praha: UMPRUM 2021, s. 149–184.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Without Tradition and Without Female Generation? The Case of Czech Artist Ester Krumbachová. In: Anna Artwińska – Agnieszka Mrozik (eds).: Gender, Generations, and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond. New York: Routledge 2021, s. 166–194.
 • spolu s  Libuší Heczkovou: Žena meziválečného Československa: Procitnutí, nebo pokusný králík vědy? In: Gregorz P. Babiak–Patrycjus Pajak (eds.): Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce XX wieku – Revoluce v polské a české literatuře a umění 20. století. Warszawa: Wydzialu Polonistyki Uniwerytetu Warsawskiego 2021, s. 94–119.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Most k irelevanci. In: Petr Prášek – Alena Roreitnerová (ed.): Myšlení hranice / Hranice myšlení. Praha: Karolinum 2021, s. 282–294.
 • Život v obrazech a odchylující se vidění: Úvahy nad medialitou pohyblivých obrazů v souladu s německou teorií/filosofií médií. Tělo ve videu. Praha: Studio Prototyp 2018, s. 11–18.
 • (Ne)hybné obrazy. In: Klauzury FAMU 2017. Praha: NAMU 2017, s. 59–64.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Codzienna wędrówka jako metoda badawcza: Droga na południe śladami K. H. Máchy w czasach normalizacji. In: Alina Molisak – Danuta Sosnowska – Jagoda Wierzejska (eds.): Turystyka i politika: Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach. Warszaw: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 117–137.
 • Pokusy s artisty a zpívajícím slonem aneb Možnosti vybočení v normalizační kinematografii. In: Petr A. Bílek – Josef Šebek (eds): Česká populární kultura: Transfery, transponování a delší tranzitní procesy. Praha: FF UK 2017, s. 123–150.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Každodenní chůze jako vědecká metoda: Cesta na jih v čase normalizace. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita: Každodennost. Praha: FF UK 2015, s. 330–335.
 • Velký detail, trhliny a brázdy. In: Klauzury FAMU 2013. Praha: NAMU 2014, s. 62–68.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Sentimentální cesta. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita: Revoluce. Praha: FF UK 2015, s. 183–200.
 • spolu s Libuší Heczkovou a Magdou Španihelovou: „Kolik model se během války skácelo, kolik vnějšnosti odprýskalo“: Hledání „normality“ v nenormální době. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita: Válka. Praha: FF UK 2015, s. 89–130
 • Mediální praktiky pohyblivého obrazu. In: Klauzury FAMU 2013. Praha: NAMU 2014.
 • Český filmový svět aneb hledání ideální podoby národního filmu. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultra a totalita: Národ. Praha: FF UK 2013, s. 139–153.
 • spolu s Evou Bendovou: Iluzivní atrakce: Modernita jako prostředí pro hru a klam. In: Svět chce být klamán: Fikce a mystifikace v umění 19. století. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni 2013, s. 29–46.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Nebezpečná Viková-Kunětická. In: Jus suffragi: Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890–1926. Praha: Ústav T. G. Masaryka 2012, s. 7–19.
 • Mediální variety české modernity. In: P. Machalíková – T. Petrasová (eds.): Člověk a stroj. Praha: Academia 2010, s. 270–283.
 • Umění zviditelnit neviditelné aneb subverzivní potenciál sběru prachu. In: Martina Pachmanová (ed.): Mít a být. Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Praha: VŠUP, 2008, s. 109–124.

doc. PhDr. Stanislava Přádná

 • Přehled tvůrčí a publikační činnosti v letech 1996-2008
 • The Genesis of Miloš Forman´s Last Czech Film and Its Original Reception. Film a doba, 55, 2009, Special English Issue, s. 8-11.
 • The Quest for Truth in Věra Chytilová´s Documentaries. Film a doba, 55, 2009, Special English Issue, s. 12-17.
 • Sestup do portrétu. Kino-ikon,13, 2009, č. 1, s. 21-40. Bratislava.
 • František Pavlíček o Marketě Lazarové. Rozhovor se scenáristou. In: Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Editor Petr Gajdošík. Sborník textů o Vláčilově filmu. Casablanca, Praha 2009, s. 345-361.
 • „Američan s českým srdcem.“ Forman o Formanovi i z jiných pohledů. In: Iluminace. 2008, roč. 20, č. 2, s. 59-75.
 • Miloš Forman. Filmař mezi dvěma kontinenty. Host, Brno 2009.
 • Reedice anotací Felliniho filmů pro přehlídku v kině Aero. Katalog, kino Aero, leden 2010.
 • Po stopách národní identity Liv Ullmannové. Revue Prostor, 2010, č. 87/88, s. 264-269.
 • Spor dvou virtuózních rétorů. Divadelní noviny 27, 2018, č. 6, s. 6. ISSN 1210-471x.
 • Manifesto. Film a doba 64, 2018, č. 2, s. 88-89. ISSN 0015 -1068.
 • Pavel Juráček a „pahýly pravdy“ v jeho denících. Doslov in „Pavel Juráček. Deník III. 1959-1974.“ Torst, Praha 2018. ss. 1091-1095. ISBN 978-80-7215-571-2.
 • Ingmar Bergman. Homo creator. Cinepur 27, 2018, č. 120, ss. 16-19. ISSN 1213 – 516x
 • Nová vlna československého filmu. Neopakovatelný fenomén. Rozhovor o čs. nové vlně. In: Forum 3/2018, sešit č. 43. Časopis Univerzity Karlovy. s. 24-27. ISSN 1211-1724.

doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Knihy:

 • s Kateřinou Svatoňovou: Diktátor času. (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Praha: Národní filmový archiv – Filozofická fakulta UK 2019. + anglická mutace The Dictator of Time. (De)contextualizing the Phenomenon of Laterna Magika. Praha: Národní filmový archiv – Filozofická fakulta UK 2019.
 • editorka: Zpět k českému filmu. Politika, estetika, žánry a techniky. Praha: Národní filmový archiv 2017. + anglická mutace Czech Cinema Revisited. Politics, Aesthetics, Genres, and Techniques. Praha: Národní filmový archiv 2017.
 • spolueditorka s Pavlem Skopalem: Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv 2016.
 • editorka: Film – náš pomocník. Studie k (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. Praha – Brno: NFA – MUNI, 2015.
 • editorka: Staré pověsti české. Praha: Národní filmový archiv, 2015.
 • Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let. Praha: Národní filmový archiv, 2014. 430 stran.
 • s Petrem Ingerlem: Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy. Brno: Moravská galerie, 2014. 135 stran textu, 141 stran obrazových příloh. + anglická mutace: Brno Devětsil. Multimedia Overlaps of the Artistic Avant-Garde. Brno: Moravská galerie, 2014.
 • editorka: Generace Jihlava. Brno – Praha: Větrné mlýny – NAMU, 2014.
 • Film před tabulí. Idea školního filmu v prvorepublikovém Československu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010.

Kapitoly v knihách:

 • Kino-barons and noble minds: specifics of film exhibition blond commercial entertainment. In: Daniel Biltereyst – Richard Maltby – Philippe Meers (eds.), The Routledge Companion to New Cinema History. New York: Routledge, 2019, s. 305–318.
 • Animation Across Borders: Schicht Fat Factory and Its Transmedia and Transnational Advertising Strategies. In: Malcolm Cook – Kirsten Moana Thompson (eds.), Animation and Advertising. Palgrave Macmillan, 2019, s. 163–179.
 • Silence under the Linden Tree: Rural Cinema-Going in Czechoslovakia in the 1950s and 1960s. In: Daniela Treveri Gennari – Danielle Hipkins – Catharine O’Rawe (eds.), Rural Cinema Exhibition and Audiences in a Global Context. Palgrave Macmillan, 2018, s. 261–280.
 • Ticho pod lipami. Venkovské publikum padesátých a šedesátých let. In: Jan Wiendl – Ivan Klimeš (eds.), Kultura a totalita – Každodennost. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 2017, s. 291–312.
 • Sousedská kina. Socio-kulturní rozměr provozu brněnských sokoloven ve 20. a 30. letech 20. století. In: Lucie Česálková – Pavel Skopal (eds.), Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016, s. 161–179.
 • Nesmrtelné filmy. Protektorátní premiéry, reprízy a temporalita uvádění filmů v brněnských kinech na přelomu 30. a 40. let 20. století. In: Lucie Česálková – Pavel Skopal (eds.), Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016, s. 201–217.
 • The Five Year Plan on Display: Czechoslovakian Film Advertising. In: Bo Florin – Nico de Klerk – Patrick Vonderau (eds.), Films That Sell: Moving Pictures and Advertising. London: British Film Institute, 2016, s. 145–162.
 • Socialism for Sale. Czechoslovakia’s Krátký film, Custom-Made Film Production and the Promotion of Consumer Culture in the 1950s. In: Lars Karl – Pavel Skopal (eds.), Cinema in Service of the State. Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960. New York – Oxford: Berghahn, 2015, s. 166–185.
 • Jednej správně socialisticky! Český satirickovýchovný dokument 50. let. In: Mária Ferenčuhová (ed.), Dokumentárny film v krajinách V4. Bratislava: Vysoká škola múzických umení Bratislava, 2014, s. 10–23.
 • Nedostižné tempo růstu a zbrzděná avantgarda. Kompatibilita krátkometrážní filmové produkce s plánovaným hospodářstvím ČSR (1945–1960). In: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia, 2012, s. 192–231.
 • Noví noví lidé. Budovatelská tematika v produkci Krátkého filmu v letech 1945 až 1954. In: Pavel Kopal (ed.): Film a dějiny 3 : politická kamera – film a stalinismus. Praha: Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 449–460.
 • Satira je satira, ale požárník je úctyhodný člověk. In: Anna Batistová (ed.), Hoří, má penenko. Praha: Národní filmový archiv, 2012, s. 80–91.
 • Libretista baťovského mýtu. In: Jan Lukeš (ed.), Černobílý snář Elmara Klose. Praha: Národní filmový archiv, 2011, s. 29–46.
 • Filmuji sny. Sny rostliny Amicie! Téma vědecké kinematografie v nerealizovaném scénáři fikčního filmu Vladimíra Úlehly Amicia: zločin a věda. In: Pavel Skopal (ed.), Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 179–190.

Studie v časopisech:

 • Umírněná diverzita. Český dokumentární film mezi platformami. Iluminace 31, 2019, č. 2, s. 45–65.
 • Pohyblivý obraz a socialistický žák. Výzkumy filmové recepce v pedagogickém dispozitivu v 50. a 60. letech. Iluminace 30, 2018, č. 1, s. 43–60.
 •  ‘Feel the film’: Film projectionists and professional memory. Memory Studies 10, 2017, č. 1, s. 49–62.
 • Film as Diplomat. The Politics of Postwar Screenings at Czechoslovak Foreign Embassies. Film History 27, 2015, č. 1, s. 85–110.
 • Česálková, L.: Film Documentation of the Destruction of Lidice: Political and Ethical Dimensions of the Use of War Footage. The Moving Image 15, 2015, č. 2, s. 28–49.
 • A School of Opportunism. Short Filmmakers Caught in a Web of Commissions and Dealings. Iluminace 26, 2014, č. 3, s. 37–48.
 • Filmmakers to Themselves? Czech Documentary Cinema After 2000. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 15, 2014, č. 24, s. 41–50.
 • The Discreet Charm of Cartoon Education. State-Sponsorship of Czechoslovak Short Films in the late 1940s and early 1950s. zeitgeschichte 41, 2014, č. 2, s. 89–101.
 • s Kateřinou Svatoňovou: Between painting and illusion: [Im]material imagery of Czech modernity. Early Popular Visual Culture 10, 2012, č. 4, s. 383–406.
 • Cinema outside cinema: Czech educational cinema of the 1930s under the control of pedagogues, scientists and humanitarian groups. Studies in Eastern European Cinema 3, 2012, č. 2, s. 175–192.
 • Koktejl – tryska – kaňka – rtuť. Poznámky k možnostem vizuálního čtení prozaického díla Richarda Weinera. Slovo a smysl 9, 2012, č. 17, s. 21–40.
 • Cvičení žákovského vidění: didaktický obraz, diapozitiv a film v mediálním kontextu konce 19. století. Teorie vědy 33, 2011, č. 2, s. 251–269.
 • s Kateřinou Svatoňovou: Mezi malbou a šalbou. I/materiální obrazy české modernity. Iluminace. 23, 2011, č. 2, s. 83–101.
 • Zeměměřič s kinoaparátem. Role vizuálních médií v utváření povědomí o zeměpisných poměrech v Československu. Iluminace 22, 2010, č. 4, s. 7–21.
 • Meze hvězdnosti. Mediální obraz Tomáše G. Masaryka jako výzva teoriím filmové hvězdy. Iluminace 21, 2009, č. 2, s. 214–226.
 • Oběť ve státním zájmu. Kulturně-propagační dodatek a filmová politika 30. let. Iluminace 21, 2009, č. 2, s. 135–155.
 • Kinematograf z fyzikálního ústavu. Československá společnost pro vědeckou kinematografii vs. popularizace vědy kinematografií a kinematografie vědou. Iluminace 20, 2008, č. 3, s. 123–147.
 • Kino na vícero použití. Koncepce a reflexe kinokaváren jako tzv. kombinovaného typu provozu. Iluminace 20, 2008, č. 1, s. 127–145.
 • Simulátor moderní percepční zkušenosti: petřínské zrcadlové bludiště. Iluminace 19, 2007, č. 2, s. 89–95.
 • Estetika dezinfekce. Film, sport a hygiena v české kultuře 20. let 20. století. Iluminace 18, 2006, č. 1, s. 85–98.
 • Pan učitel televize. TVŠ: televizní vysílání pro školní třídy i domácnosti. Iluminace 17, 2005, č. 4, s. 39–56.
 • Zahrada na skleněném vršku. Česká modernita a hybridní vztah k novým médiím. Iluminace 16, 2004, č. 4, s. 71–88.

prof. doc. PhDr. Ivan Klimeš

 • Přehled publikační činnosti v letech 1996-2008
 • „Oživování“ homunkula. Golem ve filmu a na divadle. In: Alexandr Putík (ed.), Cesta života. Rabi Jehuda Leda Ben Becalel. Kol. 1525….1609. Praha: Academia, Židovské muzeum v Praze 2009, s. 387-399.
 • Národní stát a filmový průmysl. Dvě cesty středoevropské kinematografie. In: Stefan Karner – Michal Stehlík (eds.): Česko. Rakousko. Rozdělení – odloučení – spojení. Schallaburg: Kulturges. m. b. H. 2009, s. 374-379.
 • Kinematografie ve službách antikapitalistické propagandy. Politické drama Únos (1952) Jána Kadára a Elmara Klose. In: Dušan Kováč … [et al.] (eds.), Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti. Ústí nad Labem: Česko-německá a slovensko-německá komise historiků v nakladatelství albis international 2009.
 • Camera obscura. Dějiny a současnost 31, 2009, č. 12, s. 50.
 • „Das Bild eines Filmstars als Geburt der Vergangenheit eines Mediums”. In: Eric de Kuyper – Karola Gramann – Sabine Nessel – Heide Schlüpmann – Michael Wedel (eds.). Asta Nielsen. Volume 1: Unmögliche Liebe. Asta Nielsen, ihr Kino. Wien: Filmarchiv Austria 2010. (s Petrou Hanákovou)
 • Řádění kinematografu. In: Martin Hrdina, Eva Bendová, Kateřina Piorecká (eds.), Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha: Academia 2017, s. 333–340.
 • Czech historical film and historical traditions: The Merry Vives (1938). In: Dorota Ostrowska, Francesco Pitassio, Zsuzsanna Varga, Popular Cinemas in East Central Europe: Film Cultures and Histories. London – New York: I. B. Tauris 2017, s. 31–46.
 • Scenáristika a zrození filmové dramaturgie. In: Lucie Antošíková (ed.), Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. Praha: Academia 2017, s. 277–285.
 • The Motive of Vyšehrad as a Wireless Signature Tune on the Waves of Praha Radio Station and in Feature Films. In: Jan Blüml, Jiří Kopecký, Marta Ottlová (eds.): Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 51 – 2018. Musicologica Olomucensia Vol. 27 (June 2018). Olomouc: Universitatis Palackiana Olomucensis 2018, 195–217.

doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Knihy:

 • Petr Szczepanik a kol., Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie 2015. Dostupné v pdf formátu.
 • Petr Szczepanik, Patrick Vonderau (eds.), Behind the Screen: Inside European Production Cultures. London ‒ New York: Palgrave MacMillan 2013.
 • Petr Szczepanik, Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Brno: Host 2009.
 • Jaroslav Anděl, Petr Szczepanik (eds.), Cinema All the Time. An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908‒1939. Praha: Národní filmový archiv; Ann Arbor: Michigan Slavic Publications 2008.
 • Petr Szczepanik, Jaroslav Anděl (eds.), Stále kinema. Antologie českého myšlení o filmu 1904‒1950. Praha: Národní filmový archiv 2008.
 • Andrzej Gwóźdź, Petr Szczepanik a Jaroslav Anděl (eds.), Reguły gry. Czeska myśl filmowa. Tom II. Gdańsk: Słowo obraz terytoria 2007.
 • Andrzej Gwóźdź, Petr Szczepanik a Jaroslav Anděl (eds.), Obrazy, obrazki, obrazeczki. Czeska myśl filmowa. Tom I. Gdańsk: Słowo obraz terytoria 2005.
 • Petr Mareš, Petr Szczepanik (eds.), Tvořivé zrady. Antologie současného polského myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Praha: Národní filmový archiv 2005.
 • Petr Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové 2004.

Studie (výběr):

 • Breaking through the East-European Ceiling: Minority Co-production and the New Symbolic Economy of Small-Market Cinemas. In: Hammett-Jamart Julia, Mitric Petar, Novrup Redvall Eva (eds.), European Film and Television Co-production. Palgrave European Film and Media Studies. London: Palgrave Macmillan 2018, s. 153–173.
 • Post-socialist Producer: Production Culture of a Small-Nation Media Industry. Critical Studies in Television, Vol. 13, no. 2 (Summer 2018), s. 207–226.
 • Dorota Vašíčková – Petr Szczepanik, Web TV as a Public Service. The Case of Stream.cz, the East Central European Answer to YouTube. Media Industries, Vol. 5, no. 2 (2018), s. 69–91.
 • „Veterans“ and „Dilettantes“. Film Production Culture vis-à-vis Top-Down Political Changes, 1945–1962. In: Lars Karl, Pavel Skopal (eds.), Cinema in Service of the State Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960. New York and Oxford: Berghahn 2016, s. 71–88.
 • Transnational Crews and the Post-socialist Precarity: Globalizing Screen Media Labor in Prague. In: Michael Curtin and Kevin Sanson (eds), Precarious Creativity: Global Media, Local Labor. Oakland, CA: University of California Press 2015, s. 88–103.
 • Eva Pjajčíková, Petr Szczepanik, Group Writing for Post-socialist Television. In: Vicki Mayer, Miranda Banks, and Bridget Conor (eds.), Production Studies, The Sequel!: Cultural Studies of Global Media Industries. New York ‒ London: Routledge 2015, s. 105‒120.
 • Eva Pjajčíková, Petr Szczepanik: „Nejsme HBO, jsme televize.“ Etnografická analýza skupinového psaní seriálu „První republika“. Iluminace 26, 2014, č. 4, s. 31‒55.
 • Průmyslové autorství a skupinový styl v českém filmu 50. a 60. let. Iluminace 26, 2014, č. 2, s. 5‒40.
 • How Many Steps to the Shooting Script? A Political History of Screenwriting. Iluminace 25, 2013, č. 3, s. 73‒98.
 • The State-Socialist Mode of Production and the Political History of Production Culture. In: P. Szczepanik, PatrickVonderau (eds.), Behind the Screen: Inside European Production Cultures. New York: Palgrave Macmillan 2013, s. 113‒134.
 • Wie viele Schritte bis zur Drehfassung? Eine Politische Historiographie des Drehbuchs. Montage AV 22, č. 1 (2013), s. 99‒13.
 • Globalization through the Eyes of Runners: Student Interns as Ethnographers on Runaway Productions in Prague Media Industries Journal 1, 2013, č. 1. Online: <www.mediaindustriesjournal.org/index.php/mij/article/view/23/67>.
 • Between Units and Producers: Organization of Creative Work in Czechoslovak State Cinema 1945‒1990. In: Marcin Adamczak, Piotr Marecki, Marcin Malatyński (eds.), Film Units: Restart. Ha!art: Kraków 2012, s. 271‒312.
 • „Machři“ a „diletanti“. Základní jednotky filmové praxe v době reorganizací a politických zvratů 1945–1962. In: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia 2011, s. 27‒101.
 • Film a kinematografie jako součást dějin médií. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie 56, 2011, č. 3‒4, s. 23‒26.
 • Piosenka jako przykład synergii między filmem, przemysłem płytowym a radiem w latach trzydziestych XX wieku. In:  Andrzej Gwóźdź (ed.), Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Kraków: Universitas 2010, s. 187‒208.
 • The Aesthetics of Rationalization: The Media Network in the Baťa Company and the Town of Zlín. In: Katrin Klingan (ed.), A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa’s Functional City. Berlin: Jovis Verlag 2009, s. 203‒215.
 • Hollywood in Disguise: Practices of Exhibition and Reception of Foreign Films in Czechoslovakia in the 1930s. In: Daniel Biltereyst, Richard Maltby, Philippe Meers (eds.), Cinema, Audiences and Modernity. New Perspectives on European Cinema History. London – New York: Routledge 2011, s. 166–186.
 • Modernism, Industry, Film: A Network of Media in the Baťa Corporation and the Town of Zlín in the 1930s. In: Vinzenz Hediger and Patrick Vonderau (eds.),  Films that Work. Industrial Film and the Productivity of Media. Amsterdam: Amsterdam University Press 2008, s. 349‒376.
 • Krieg der Patente. Die deutschen Elektrokonzerne und die tschechoslowakische Filmindustrie in den 1930er Jahren. In: Johannes Roschlau (ed.), Zwischen Barrandov und Babelsberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. München: Edition text+kritik 2008, s. 43‒56.
 • Sonic Imagination; or, Film Sound as a Discursive Construct in Czech Culture of the Transitional Period. In: Jay Beck and Tony Grajeda (eds.), Lowering the Boom: Critical Studies in Film Sound. Urbana and Chicago: University of Illinois Press 2008, s. 87‒104.
 • The Film Avant-garde in the Service of Industry and Trade. In: Do. Revue pro dokumentární film, 2008, č. 6, s. 199–204.
 • Film a nahrávací průmysl. Případ Ultraphonu. Iluminace 19, 2007, č. 3, s. 95‒149.
 • Speech and noise as the elements of intermedia history of the early Czech sound cinema. In: Innocenti, Veronica (ed.), MLVs: Cinema and other Media / Versioni multiple: Cinema e altri media. Pasian di Prato: Campanotto 2006, s. 175–190.
 • The „Birth“ of Cinema History: Coming of Film Sound and Media Inventing their Own Past. In: Innocenti, Veronica (ed.), MLVs: Cinema and other Media / Versioni multiple: Cinema e altri media. Pasian di Prato: Campanotto 2006, s. 29–52.
 • „Tief in einem deutschen Einflussbereich“. Aufführungs- und Rezeptionspraktiken deutschsprachiger Filme in der Tschechoslowakei in den frühen 1930er Jahren. In: Jan Distelmeyer (ed.), Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachen-Versionen der 1930er Jahre. München: Edition Text + Kritik 2006.
 • Modernität, Industrie, Film: Der Verbund der Medien in der Firma Bat’a und in der Stadt Zlin in den 1930er Jahren. In: Vinzenz Hediger, Patrick Vonderau (eds.), Filmische Mittel, industrielle Zwecke: Das Werk des Industriefilms. Berlin: Vorwerk 8 2006, s. 250‒281.
 • Poněmčený Hollywood v Praze. Recepce „německých verzí“ a popularita zahraničních filmů v pražských kinech počátkem třicátých let. Iluminace 18, 2006, č. 1, s. 59‒84.
 • Mediální výstavba „Ideálního průmyslového města“. Síť médií v Baťově Zlíně 30. let. In: Pavel Skopal (ed.), Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity O2. Brno: Masarykova Univerzita 2005, s. 18–60.
 • Wyobraźnia dźwiękowa albo dźwięk w czeskiej kulturze filmowej przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. In: Andrzej Gwóźdź (ed.), Obrazy, obrazki, obrazeczki. Antologia czeskiej myśli filmowej. Tom I. Gdańsk: Słowo obraz terytoria 2005, s. 287–312.
 • „Zrození“ filmové historie. Nástup zvuku a média objevující vlastní minulost. Iluminace, 2005, roč. 17, č. 3, s. 47–82.
 • Jak rozumět minulosti médií? Dějiny a současnost, 2005, č. 12, s. 37–39.
 • Undoing the National: Representing International Space in 1930s Czechoslovak MLVs. Cinéma&Cie. International Film Studies Journal, 2004, č. 4, s. 55‒65.
 • Konstrukce mezinárodního prostoru v jazykových verzích české výroby. Iluminace 16, 2004, č. 2, s. 77‒92.
 • „Konservy se slovy“, nebo „Sny, které z dálky šeptají“? Raný zvukový film jako diskursivní konstrukt v české kultuře let 1928‒1935. KINO-IKON. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 7, 2003, č. 2, s. 149‒172.
 • Od skalpelu k vibracím. Úvod do intermediální poetiky videoesejů Jeana-Luca Godarda. KINO-IKON. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 6, 2002, č. 2, s. 74–94.
 • Vidět scénář, psát v obrazech. Poznámky k intermedialitě Godardova „Scénáře k filmu Vášeň“ a „Vášně“. Iluminace 14, 2002, č. 4, s. 41–56. ISSN 0862-397X.
 • Intermedialita a (inter)mediální reflexivita v současném filmu. In: Otázky filmu a audiovizuální kultury. Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – O1. Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 7–17.
 • Intermediality a (Inter)media Reflexivity in Contemporary Cinema. Convergence. The Journal of Research into New Media Technologies. Special Issue: „What Is Intermedia?“, vol. 8, 2002, č. 4 (Winter), s. 29‒36.
 • Jsem obrazovka, jsem ticho mezi dvěma zvuky. Poznámky k reflexivnímu stylu Gerta de Graaffa. KINO-IKON. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 5, 2001, č. 2, s. 41–48.
 • Mezi tělem diváka a tělem filmu. Vivian Sobchacková a fenomenologická výzva filmové teorii. Iluminace 13, 2001, č. 3, s. 101–107.
 • „Podívej, jak se měním!“ Morfing a fenomenologie speciálních efektů. Iluminace 13, 2001, č. 4, s. 27–36.
 • Paradoxní časovost v intermediálních obrazech Petera Greenawaye. KINO-IKON. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 2001, č. 2, s. 185–193.
 • Fotogram jako diferenciální prvek kinematografického pohybu. Iluminace 13, 2001, č. 3, s. 51–61.
 • Filmy, které vidí vlastní vidění. Iluminace 12, 2000, č. 3, s. 41‒63.
 • Prostory a těla „Matrixu“. In: Priestor vo filme / Space in Film. Bratislava: SCCA 2000, s. 233‒241.
 • Technické obrazy v každodenním použití. In: Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ‒ Theatralia et cinematographica ‒ Q3. Brno: Masarykova univerzita 2000, s. 131‒145.
 • Digitální narativita aneb Píšící čtenář. Tvar, 1999, č. 16, s. 1, 4.
 • Divák ‒ rozkoš ‒ žánr. Za pragmatickou teorii populárního umění. In: Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ‒ Theatralia et cinematographica ‒ Q2. Brno: Masarykova univerzita 1999, s. 173‒191.

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Monografie:

 • Císařův slavík. Výukový materiál k filmu. Praha: AČFK – CinEd, 2019. Dostupný v české, anglické a francouzské verzi na: cined.eu.
 • Modrý tygr. Výukový materiál k filmu. Praha: AČFK – CinEd – Institut francais, 2018. Dostupný v české, anglické, francouzské, italské, španělské a finské verzi na: cined.eu.
 • Generace normalizace. Ztracená generace českého filmu? Praha: NFA 2017 (spoluautorka Marie Barešová).
 • Mapování realizace vzdělávacího oboru filmová/ audiovizuální výchova na českých základních školách a gymnáziích. Praha: FF UK pro MK ČR 2016 (spoluautoři Šimon Bauer a Benjamin Petružela). Dostupné na: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/studie_mapovani_fav_na_ceskych_skolach-7806.pdf.
 • Prag-Film AG 1941 Im Spannungsfeld zwiscen Protektorats- und Reichs-Kinematografie. Muenchen: edition text + kritik 2008 (úvodní kapitola Ivan Klimeš).
 • Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin. Závěrečná zpráva o řešení projektu. Praha: CEMES FSV UK 2009 (výzkumná studie pro MK ČR, spoluautor Jan Jirák).
 • 40 let filmových klubů. Uherské Hradiště: AČFK 2005 (spoluautor Jan Kastner).

Kapitoly v knize:

 • Tereza Czesany Dvořáková. Český film v německých rukou. In: Andrea Poláčková – Václav Kaška (eds). Protektorát 19391945. Brno: Extra Publishing, 2017, s. 104–107.
 • Elmar Klos a zestátnění československé kinematografie. In: Jan Lukeš (ed.): Černobílý snář Elmara Klose. Praha: Národní filmový archiv 2011, s. 51–67.
 • Česká kinematografie v průniku totalit. Dis-/kontinuita vývoje českého poválečného filmu. In: Od svobody k nesvobodě 19451956. Praha: Vojenský historický ústav 2011, s. 38–47.
 • Marriages (not only) of convenience: history in Czech Television & television in Czech history. In: Pierre Sorlin et al: History on television in seven Eastern European countries. La Storia in televisione in sette paesi dell´Europa dell´Est. Bologna: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna 2010, s. 65–92 /71–100.
 • Českomoravské filmové ústředí jako ambivalentní pilíř protektorátní kinematografie. In: Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové: Univerzita HK 2009, s. 43–67.
 • Marketa Lazarová v zrcadle produkčních dokumentů Filmového studia Barrandov. In: Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha: CASABLANCA – Václav Žák 2009, s. 51–75.
 • Třináct minut protektorátní idyly. Reportáž z Filmových žní 1941 a co v ní není. In: Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Praha: Casablanca – ÚSTR 2009, s. 174–1845.
 • Im Prager Spannungsfeld. Machtstrukturen der Kinematografie im Protektorat Böhmen und Mähren. In: Johannes Roschlau (ed.): Zwischen Barrandov und Babelberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. Muenchen: edition text + kritik 2008, s. 84–93.
 • Prager Barock – Barokní Praha. Karel Plickas Kulturfilm der 1940er Jahre als Grenzfall der Sprachversionen. Hans-Michael Bock – Wolfgang Jacobsen – Juergen Schoening (eds.): Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachen-Versionen der 1930er Jahre. Muenchen: edition text + kritik 2006, s. 103–106.
 • Kinematografie v rámci Protektorátu Čechy a Morava. In: Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2005, s. 65–84 (spoluautor Jiří Horníček).
 • Kinematografie ve třicátých letech. In: Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2005, s. 33–63 (spoluautor Jiří Horníček).
 • Daleká cesta. In: Lexikon světového filmu, Praha: Orpheus 2005.
 • Nástup Otakara Vávry jako příklad nacionalistických tendencí v českém filmu padesátých let. In: Luboš Ptáček (ed.): Nacionalismus a film, Morava ve filmuSborník příspěvků z konference Nacionalismus a film. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci 2005; s. 97–101.

Články:

 • Historie československého /českého filmu v zrcadle jeho ekonomických dat. Iluminace 32, 2020, č. 1, s. 5–39. (spoluautorky Antonie Doležalová a Hana Moravcová).
 • Říše, Evropa, protektorát a film. Prag-Film v kontextu krystalizace a realizace nacistické filmové expanse. Iluminace 30, 2018, č. 4, s. 31–49.
 • Peripetie jedné umělecké školy a jednoho výzkumného projektu. Iluminace 30, 2018, č.2, s. 135–138.
 • Amatérský film jako kulturní dědictví. Iluminace 29, 2017, č. 4, s. 96–99.
 • Českomoravské ústředí na cestě k centralizaci českého filmovnictví. Iluminace 29, 2017 č. 2, s. 114–119.
 • Tereza Czesany Dvořáková, Filmové právo jako důvod k oslavám. Cinepur 21, 2015, č. 100, s. 32.
 • Babička, Cimbura, Paklíč… Protektorát a stříbrné plátno. Dějiny a současnost 35, 2013, č. 10, s. 21–24.
 • Raný zvukový film nejen v českém internediálním prostoru. Iluminace 22, 2010, č. 1, s. 147–150.
 • Český hraný film a filmaři za protektorátu. Dějiny a současnost 29, 2007, č. 10, s. 45.
 • Film jako předmět výchovy dětí a mládeže před rokem 1989. Cinepur 14, 2007, č. 49, s. 20–21.
 • Českomoravské filmové ústředí. Iluminace 18, 2006, č. 3, s. 191–193.
 • O Negativu a producenství. Dvojrozhovor s Pavlem Strnadem a Petrem Oukropcem. Cinepur 14, 2006, č. 44, s. 12–13.
 • Potřebujeme zákon o kinematografii? Cinepur 14, 2006, č. 47, s. 32–35.
 • Česká kinematografie v období normalizace 1969–1975. Výběrová bibliografie. Iluminace 9, 2005, č. 1, s. 216–227.
 • Distribuce umělecky náročných a nekomerčních filmů. Rekapitulace 1989–2002. Cinepur 11, 2005, č. 21, s. 22.
 • Evropský film v kontextu jeho legislativního vymezení. Cinepur 11, 2005, č. 23-24, s. 24.
 • Funkce treuhändera v protektorátním filmovnictví. Iluminace 16, 2005, č. 1, s. 111–113.
 • Německá dohoda o budoucnosti kinematografie protektorátu. Iluminace 14, 2002, č. 4, s. 101–106.
 • Erotikon. Iluminace 14, 2002, č. 2, s. 163–166.
 • Česká kinematografie v období normalizace 1969-1975. Výběrová bibliografie. Iluminace 9, 1997, č. 1, s. 216–227.

Hostující editorka:

Iluminace 1/2007 – téma Současná česká kinematografie

Popularizační činnost (výběr):

 • Tereza Cz Dvořáková – Lucie Záhorová – René Melkus, Co byla a je televize. Dobrodružná výprava za obrazovku pro malé i velké. Argo 2020.
 • Tereza Cz Dvořáková – Ondřej Beránek, Jak se dělá film. Cesta za filmovým řemeslem pro malé i velké. Praha: Argo 2019.
 • Tereza Cz Dvořáková, Jak vznikl film. Napínavá cesta světem archeologie filmu. Praha: Argo 2017.
 • Pracovní listy pro žáky a pedagogy k filmům Binti, Detektiv od vedle, Falkoni, Lovci čarodějnic, Můj bratr loví dinosaury, Opička. Juniorfest: 2020. Včetně originální metodiky.

 

Mgr. Magda Španihelová, Ph.D.

Kniha:

 • Screen Dance: Tělo pro kameru. Casablanca, KFS FF UK: Praha 2010.

 

 

 

 

 

 

Kapitoly v knihách:

 • spolu s Libuší Heczkovou a Kateřinou Svatoňovou: „Kolik model se během války skácelo, kolik vnějšnosti odprýskalo“: Hledání „normality“ v nenormální době. In: Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.), Kultura a totalita. Válka. Praha: FF UK 2014.
 • Tam se svět hne, kam se síla napře! Sokolské tělo v kontextu utváření obrazu národního těla. In: Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.): Kultura a totalita – Národ. Filozofická fakulta UK: Praha 2013.
 • Tělocvičný spolek Sokol v kontextu utváření české národní identity. In: Identita – konstrukce, subverze a absence. Filozofická fakulta UK, Praha 2016.
 • Ženské tělo v pohybu. In: Rostislav ŠVÁCHA (ed.), StArt. Sport jako symbol ve výtvarném umění. Řevnice – Praha: Arbor vitae – Český olympijský výbor 2016.
 • Hry prachu/ Techniky pozorovatele M. M. In: Lucie ČESÁLKOVÁ (ed.), Generace Jihlava. Brno – Praha: Větrné mlýny, AMU 2014.

Články:

 • Naše (krásné a zdravé a moderní) národní tělo. Iluminace, roč. 27 (2015), č. 2., s. 124–129.
 • K mytologii sokolského kroje. Dějiny a současnost, roč. 35 (2013), č. 6, s. 27.
 • (Mejercholdova) Biomechanika. Dějiny a současnost, roč. 35 (2013), č. 2, s. 27.
 • Sokolové, legionáři v Rusku. Dějiny a současnost, roč. 36 (2014), č. 9, s. 25.
 • Zdena + Josephine. Dějiny a současnost, roč. 36 (2014), č. 5. s. 25.
 • A Journey to Utopia, Industry Reel vol. 3, Institute of Documentary Film, Prague 2012, s. 17.
 • To Make a Long Story Longer: Czech Film Laws 1989 – 2011, Industry Reel vol. 3, Institute of Documentary Film, Prague 2012, s. 12 –15.
 • Tvář jako živý (elektronický) obraz, Cinepur, roč. 19, č. 83 (2012), s. 18.
 • Mizející tělo. Taneční zóna, roč. 13, zima 2009, s. 32 – 35.

PhDr. David Čeněk

Přehled publikační činnosti 2005-2006

Krev, slzy a sperma.

 

Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost