Kontakt

Sídlo katedry filmových studií

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 4. patro, č. dveře 406.

 

Sekretariát katedry

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D.
Vedoucí katedry, administrativa

tel: +420 221 619 227, +420 221 619 388
mobilní tel.: +420 606 447 053
e-mail: katerina.svatonova@ff.cuni.czkaterinasvatonova@gmail.com

 

Poštovní a fakturační adresa

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Katedra filmových studií
(event. jméno pracovníka)
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

(FF UK – IČO: 00216208,  DIČ: 001-00216208 | Bankovní spojení: 85631-011/0100)

Úvod > Kontakt