Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Odborná asistentka

e-mail: tereza.dvorakova@ff.cuni.cz

ORCID ID: 0000-0003-0318-3589

Scopus ID: 57196079496

Vzdělání a stipendijní pobyty

 • 2012 – výzkumný pobyt na Universität Potsdam (stipendium DAAD)
 • 2011 – PhD., obor filmová studia, FF UK Praha (disertační práce: Idea filmové komory a Českomoravské filmové ústředí. Politika a každodennost českého filmového průmyslu v době protektorátu)
 • 2005–2006 – Berlin/Erfurt (stipendium DAAD, mj. účast na Graduiertenkolleg Mediale Historiographien Weimar/Erfurt, výuka na Universität Erfurt)
 • 2005 – MAGIS, III. Gradisca International Film Studies Spring School
 • 2004 – MAGIS, II. Gradisca International Film Studies Spring School
 • 1999–2003 – filmová a televizní produkce, FAMU Praha (diplomová práce: Alternativní kinodistribuce umělecky hodnotných filmů)
 • 1995–2002 – filmová věda, FF UK Praha (diplomová práce: Prag-Film (1941-45). V průniku protektorátní a říšské kinematografie)
 • 2001–2002 – Freie Universität Berlin (studijní pobyt Erasmus)

Odborný profil

 • Dějiny české kinematografie (zejména období 40. let a tzv. normalizace), dějiny německé kinematografie, institucionální dějiny, filmová politika a ekonomie, dějiny české filmové produkce a producentství, produkční a ekonomické dějiny filmy, český animovaný, dokumentární a experimentální film.
 • Filmová výchova (metodika, současné trendy), didaktika, sociologický výzkum a šetření, historie filmové výchovy v českém kontextu, historie filmového vzdělávání, historie FAMU, oral history.
 • Současná filmová praxe a kulturní (filmová) politika, filmová legislativa, filmové archivnictví, filmový průmysl v rámci kulturních a kreativní průmyslů.

Podíl na výuce KFS FF UK

Povinné kurzy: 

 • Dějiny světového filmu
 • Dějiny české a slovenské kinematografie

Realizované výběrové přednášky a semináře (výběr):  

 • Odborná praxe I a II
 • FAMU: z nedopsaných dějin jedné umělecké školy
 • Kolik kdy stál český film
 • Český film 70.-90. let
 • Český film 40. let
 • Český animovaný film
 • Metodické materiály o filmu
 • Základy filmové praxe
 • Instituce FV ve světě
 • Kinematografie Protektorátu Čechy a Morava
 • Dějiny německé kinematografie
 • Český (dokumentární) film 70. a 80. let,
 • Hospodářské dějiny filmu
 • Der tschechische Film im Fokus
 • Der tschechische Film in Vorführungen
 • Producentské zázemí českého filmu
 • Česká filmová distribuce
 • Čs. dokumentární film 70. a 80. Let
 • Kinematografie NDR
 • Významné producentské osobnosti čs. Filmu
 • Orální historie: hnutí čs. filmových klubů
 • Evropa pod hákovým křížem
 • Český amatérský film
 • Free Cinema and After: Kapitoly z dějin britského filmu
 • Free Cinema and After (English course)
 • Česká filmová distribuce
 • Český animovaný film
 • Kinematografie Třetí republiky
 • Německý expresionismus v mezioborovém kontextu
 • Významné producentské osobnosti čs. Filmu
 • Základy klasické filmové technologie

Vědecké projekty

 • 2018–2020 – výzkumný pracovník FAMU, projekt Studio FAMU: kapitoly z dějin školního filmového producentství (DKR FAMU)
 • 2016–2018 – výzkumný pracovník Institutu ekonomických studií UK, projekt Kolik kdy stál český film? Ekonomická analýza české filmové produkce 20.-80. let
 • 2016–2018 – koordinátorka projektu NAKI II Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat (Národní filmový archiv, hlavní řešitel MFF UK)
 • 2016–2017 – Dotazníkové šetření rozšíření oboru filmová/ audiovizuální výchova na českých školách (projekt FF UK pro MK ČR)
 • 2015–2017 – Generace normalizace: ztracená generace českého filmu? (NFA)
 • 2012 – Reichfilmkammer (individuální výzkumný projekt DAAD)
 • 2011–2012 – Filmové a zvukové dokumenty k historii čs. zahraniční politiky a diplomacie 1918-1992 (výzkumný projekt MZV ČR, ve spolupráci s Archivem ČRo)
 • 2009–2010 – La Storia in televisione (Pierre Sorlin & Istituto Storico Parri Emilia-Romagna Bologna)
 • 2008–2010 –Mocenské kinematografické struktury období Protektorátu Čechy a Morava (Juniorský výzkumný projekt GA AV ČR)
 • 2009 – Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty z hlediska nezávadnosti pro děti a mladistvé (ve spolupráci s CEMES UK FSV pro MK ČR)
 • 2008–2009 – Cinematic industry in the Protectorate of Bohemia and Moravia and Slovak State (Intra-Visegrad Scholarship)
 • 2005–2006 – Böhmisch-Mährische Filmzentrale 1941-1945 (DAAD)

Mimokatederní odborné aktivity

 • odborná redaktorka recenzovaného časopisu ArteActa (od 2018)
 • ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací Národního filmového archivu (2012–2016)
 • členka Rady Státního fondu kinematografie (2019–2022; 2008–2015; v letech 2008–2012 místopředsedkyně)
 • členka redakčního okruhu časopisu Iluminace a Apparatus
 • členka hodnotící komise pro hodnocení žádostí EHP (PO17), zpracovatelka oponentských posudků (mj. TA ČR, EHP, MK ČR, GA ČR, FRVŠ, Deutsche Forschungsgemeinschaft)
 • předsedkyně Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu (2017–2019)
 • výzkumný pracovník IPR Praha – Kreativní Praha (2017–2018)
 • koordinátorka pro komunikaci se zástupci filmového průmyslu v rámci projektu FIND – Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu (2012)
 • příležitostná spolupráce s filmovými festivaly (dramaturgie, úvody, poroty) a filmovými produkcemi (rešerše audiovizuálních archivních materiálů, odborné poradenství)
 • jednatelka Sdružení přátel Cinepuru (fund-rising, produkce, distribuce Cinepuru; 1999–2003)
 • iniciátorka a zakládající členka České společnosti pro filmová studia CEFS
 • členka European Network of Cinema and Media Studies NECS
 • členka disciplinární komise FF UK (2008), členka stipendijní komise FF UK (2009)

Přehled publikační činnosti (výběr)

Monografie:

 • Císařův slavík. Výukový materiál k filmu. Praha: AČFK – CinEd, 2019. Dostupný v české, anglické a francouzské verzi na: cined.eu.
 • Modrý tygr. Výukový materiál k filmu. Praha: AČFK – CinEd – Institut francais, 2018. Dostupný v české, anglické, francouzské, italské, španělské a finské verzi na: cined.eu.
 • Generace normalizace. Ztracená generace českého filmu? Praha: NFA 2017 (spoluautorka Marie Barešová).
 • Mapování realizace vzdělávacího oboru filmová/ audiovizuální výchova na českých základních školách a gymnáziích. Praha: FFUK pro MK ČR 2016 (spoluautoři Šimon Bauer a Benjamin Petružela). Dostupné na: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/studie_mapovani_fav_na_ceskych_skolach-7806.pdf.
 • Prag-Film AG 1941 Im Spannungsfeld zwiscen Protektorats- und Reichs-Kinematografie. Muenchen: edition text + kritik 2008 (úvodní kapitola Ivan Klimeš).
 • Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin. Závěrečná zpráva o řešení projektu. Praha: CEMES FSV UK 2009 (výzkumná studie pro MK ČR, spoluautor Jan Jirák).
 • 40 let filmových klubů. Uherské Hradiště: AČFK 2005 (spoluautor Jan Kastner).

Kapitoly v knize:

 • Tereza Czesany Dvořáková. Český film v německých rukou. In: Andrea Poláčková – Václav Kaška (eds). Protektorát 19391945. Brno: Extra Publishing, 2017, s. 104–107.
 • Elmar Klos a zestátnění československé kinematografie. In: Jan Lukeš (ed.): Černobílý snář Elmara Klose. Praha: Národní filmový archiv 2011, s. 51–67.
 • Česká kinematografie v průniku totalit. Dis-/kontinuita vývoje českého poválečného filmu. In: Od svobody k nesvobodě 19451956. Praha: Vojenský historický ústav 2011, s. 38–47.
 • Marriages (not only) of convenience: history in Czech Television & television in Czech history. In: Pierre Sorlin et al: History on television in seven Eastern European countries. La Storia in televisione in sette paesi dell´Europa dell´Est. Bologna: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna 2010, s. 65–92 /71–100.
 • Českomoravské filmové ústředí jako ambivalentní pilíř protektorátní kinematografie. In: Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové: Univerzita HK 2009, s. 43–67.
 • Marketa Lazarová v zrcadle produkčních dokumentů Filmového studia Barrandov. In: Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha: CASABLANCA – Václav Žák 2009, s. 51–75.
 • Třináct minut protektorátní idyly. Reportáž z Filmových žní 1941 a co v ní není. In: Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Praha: Casablanca – ÚSTR 2009, s. 174–1845.
 • Im Prager Spannungsfeld. Machtstrukturen der Kinematografie im Protektorat Böhmen und Mähren. In: Johannes Roschlau (ed.): Zwischen Barrandov und Babelberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. Muenchen: edition text + kritik 2008, s. 84–93.
 • Prager Barock – Barokní Praha. Karel Plickas Kulturfilm der 1940er Jahre als Grenzfall der Sprachversionen. Hans-Michael Bock – Wolfgang Jacobsen – Juergen Schoening (eds.): Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachen-Versionen der 1930er Jahre. Muenchen: edition text + kritik 2006, s. 103–106.
 • Kinematografie v rámci Protektorátu Čechy a Morava. In: Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2005, s. 65–84 (spoluautor Jiří Horníček).
 • Kinematografie ve třicátých letech. In: Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2005, s. 33–63 (spoluautor Jiří Horníček).
 • Daleká cesta. In: Lexikon světového filmu, Praha: Orpheus 2005.
 • Nástup Otakara Vávry jako příklad nacionalistických tendencí v českém filmu padesátých let. In: Luboš Ptáček (ed.): Nacionalismus a film, Morava ve filmuSborník příspěvků z konference Nacionalismus a film. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci 2005; s. 97–101.

Články:

 • Historie československého /českého filmu v zrcadle jeho ekonomických dat. Iluminace 32, 2020, č. 1, s. 5–39. (spoluautorky Antonie Doležalová a Hana Moravcová).
 • Říše, Evropa, protektorát a film. Prag-Film v kontextu krystalizace a realizace nacistické filmové expanse. Iluminace 30, 2018, č. 4, s. 31–49.
 • Peripetie jedné umělecké školy a jednoho výzkumného projektu. Iluminace 30, 2018, č.2, s. 135–138.
 • Amatérský film jako kulturní dědictví. Iluminace 29, 2017, č. 4, s. 96–99.
 • Českomoravské ústředí na cestě k centralizaci českého filmovnictví. Iluminace 29, 2017 č. 2, s. 114–119.
 • Tereza Czesany Dvořáková, Filmové právo jako důvod k oslavám. Cinepur 21, 2015, č. 100, s. 32.
 • Babička, Cimbura, Paklíč… Protektorát a stříbrné plátno. Dějiny a současnost 35, 2013, č. 10, s. 21–24.
 • Raný zvukový film nejen v českém internediálním prostoru. Iluminace 22, 2010, č. 1, s. 147–150.
 • Český hraný film a filmaři za protektorátu. Dějiny a současnost 29, 2007, č. 10, s. 45.
 • Film jako předmět výchovy dětí a mládeže před rokem 1989. Cinepur 14, 2007, č. 49, s. 20–21.
 • Českomoravské filmové ústředí. Iluminace 18, 2006, č. 3, s. 191–193.
 • O Negativu a producenství. Dvojrozhovor s Pavlem Strnadem a Petrem Oukropcem. Cinepur 14, 2006, č. 44, s. 12–13.
 • Potřebujeme zákon o kinematografii? Cinepur 14, 2006, č. 47, s. 32–35.
 • Česká kinematografie v období normalizace 1969–1975. Výběrová bibliografie. Iluminace 9, 2005, č. 1, s. 216–227.
 • Distribuce umělecky náročných a nekomerčních filmů. Rekapitulace 1989–2002. Cinepur 11, 2005, č. 21, s. 22.
 • Evropský film v kontextu jeho legislativního vymezení. Cinepur 11, 2005, č. 23-24, s. 24.
 • Funkce treuhändera v protektorátním filmovnictví. Iluminace 16, 2005, č. 1, s. 111–113.
 • Německá dohoda o budoucnosti kinematografie protektorátu. Iluminace 14, 2002, č. 4, s. 101–106.
 • Erotikon. Iluminace 14, 2002, č. 2, s. 163–166.
 • Česká kinematografie v období normalizace 1969-1975. Výběrová bibliografie. Iluminace 9, 1997, č. 1, s. 216–227.

Hostující editorka:

Iluminace 1/2007 – téma Současná česká kinematografie

Popularizační činnost (výběr)

 • Tereza Cz Dvořáková – Lucie Záhorová – René Melkus, Co byla a je televize. Dobrodružná výprava za obrazovku pro malé i velké. Argo 2020.
 • Tereza Cz Dvořáková – Ondřej Beránek, Jak se dělá film. Cesta za filmovým řemeslem pro malé i velké. Praha: Argo 2019.
 • Tereza Cz Dvořáková, Jak vznikl film. Napínavá cesta světem archeologie filmu. Praha: Argo 2017.
 • Pracovní listy pro žáky a pedagogy k filmům Binti, Detektiv od vedle, Falkoni, Lovci čarodějnic, Můj vŕatr loví dinosaury, Opička. Juniorfest: 2020. Včetně originální metodiky.

Do roku 2009 publikovala pod dívčím jménem Tereza Dvořáková. Od roku 2009 publikuje mimo vědu a výzkum pod jménem Tereza Cz Dvořáková.

Organizace konferencí a workshopů, panelů na významných konferencích (výběr)

 • Paměť umělecké školy. Mezinárodní odborný workshop. Praha: AMU 6. 12. 2019 (spoluorganizátor Jan Jiřík).
 • Panel New Perspectives: Film Schools as a Part of the (Inter)national Film Culture in Pre-Digital Times. The NECS Gdansk Conference –15.6.2019 (garant panelu).
 • Kino za školou 2019: Konference o filmové a audiovizuální výchově / 2019 Cinema in school and beyond: Inspiration for film education (not only) in schools. Zlín: 26. 5. 2019 (spoluorganizátor: Pavel Bednařík, UTB Zlín).
 • Panel Film jako popkulturní fenomén a průmyslové odvětví. Na prahu nové doby. Mezioborová konference o počátcích Československé republiky. –29. 10. 2018 (garant panelu).
 • Kino za školou 2018: Inspirace pro filmovou výchovu (nejen) ve školách. / 2019 Cinema in school and beyond: Inspiration for film education (not only) in schools. Zlín 31. 5.2018 (spoluorganizátor: Pavel Bednařík, UTB Zlín).
 • Kolik kdy stál český film? Odborný workshop. Praha: 8. 6. 2018 (spoluorganizátorky Antonie Doležalová, Hana Moravcová).
 • Panel Film Markets in Historical Perspective: Budgets – Box Offices – General Tendencies. The NECS Paris Conference 29. 6.–1. 7. 2017 (garant panelu).
 • Odborný workshop Prameny k dějinám kinematografie – Specifika písemných archiválií a soudobé dokumentace. Praha 10.11.2015 (spoluorganizátor Tomáš Lachman).
 • Filmová výchova pro 21. století /Film Education for 21th Centrury. Praha 14.–18. 1. 2015 (spoluorganizátor Pavel Bednařík)
 • Odborný workshop Specifikum archivace a zpřístupňování filmových záznamů. Praha 22. 10. 2013 (spoluorganizátorka Emilie Benešová).
 • The NECS Prague Conference 2013 (fund-rising, financial management)
 • Film im Herzen Europas. IV. Internationales Festival des deutschen Film-Erbes. Hamburg, 17. –25. 11. 2007 + 20. Internationaler Filmhistorischer Kongress. Hamburg, 22.–24. 11. 2007 (participace na programu a organizaci)
 • Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava a její říšskoněmecké souvislosti. Ústí nad Labem 30.11. –3.12.2006.

Účast na konferencích a workshopech (výběr)

 • FAMU: History of the Prague film school and how to research it. Les Écoles de cinéma au XXe sciécle. Paříž (online) 24. 11. 2020.
 • Kinematografie Protektorátu Čechy a Morava. Stav bádání a výzvy do dalších let. Odborný workshop České země 1938–1945. Stav a perspektivy výzkumu. Prah: 31. 10. 2019 (spolu s Pavlem Skopalem).
 • The FAMU Studio. Chapters from the school history of professional film producing. NECS Gdansk Conference 13. –15.6.2019.
 • První a druhá kariéra Wihlema Söhnela. Válka a film. Praha 5. 12. 2018.
 • Říšská a protektorátní kinematografie – podobnosti, rozdíly, inspirace. Člověk a moc II – hospodářský a sociální vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva. Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vztahy. XXVII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře. 22.–24. 8. 2018.
 • Česká republika: Lze prosadit filmovou výchovu na národní úrovni ve 21. století? Kino za školou 2018: Inspirace pro filmovou výchovu (nejen) ve školách. / 2019 Cinema in school and beyond: Inspiration for film education (not only) in schools. Zlín 31. 5.2018
 • Centralizace protektorátní kinematografie jako metafora boje za sociální jistoty. sjezd českých historiků ČR, Olomouc 13.–15. 9. 2017.
 • Národ a kinematografie. Boj za autonomii a národní kinematografii v Protektorátu Cechy a Morava a Slovenském státě. Člověk a moc – politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva. Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vztahy. XXVII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře. 16.–18. 8. 2017.
 • Film Budget as a Historical Source. The NECS Paris Conference 29. 6.–1. 7. 2017.
 • Film Education in the Czech Republic: Too Late – Too Soon? The 10th NECS Conference, Potsdam 28. – 7. 2016.
 • Projekty filmové výchovy v České republice: Rozvoj navzdory systému. 5th annual Screen Industries Conference, Bratislava 20. 11. 2015.
 • Cinematography of Protectorate & Theresienstadt shootings. Filmy z ghett a lágrů: Propaganda – motáky – historické prameny. Terezín 4.– 9. 2014.
 • Útočiště a moc. Vítězslav Nezval a český kinematografický průmysl ve 40. letech. Neviditelný Nezval. Literárněvědná konference o Vítězslavu Nezvalovi. Brno 20.–22. 6. 2012.
 • Lack of Money, Law and Institutions? Czech Film Production Financing Questions. Screen Industries in East-central Europe Conference, Brno 11.–13. 11. 2011.
 • Česká kinematografie v průniku totalit (Dis-/kontinuita vývoje českého poválečného filmu). Od svobody k nesvobodě. Praha 18. 10. 2010.
 • Television & History in Czech Republic. Workshop of the Istituto Parri Emilia-Romagna, Bologna 6. 2. 2010.
 • Českomoravské filmové ústředí jako ambivalentní pilíř protektorátní kinematografie. Protektorát v sociokulturních souvislostech, Hradec Králové 20. října 2009.
 • Cinematographic Structure in the Protectorate of Bohemia and Moravia as an Example of Building the Centralised System within the European Cinema of the 1940s. NECS – the Budapest konference. New and Old Frames Budapest, 19.–22. 6. 2008.
 • Wilhelm Söhnel a Spojovací úřad Českomoravského filmového ústředí při Úřadu říšského protektora. Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava a její říšskoněmecké souvislosti. Ústí nad Labem 30.11. –3.12.2006.
 • Divák Protektorátu Čechy a Morava. česko-slovenská filmologická konference. Poněšice. 21.–22.10. 2006.
 • Gründung der Böhmisch-Mährischen Filmzentrale im Kontext der Kinematographie des Protektorats und des Dritten Reichs. Wissenschaftliches Workshop Historisierung und kulturelle Kategorien unter dem Blickwinkel der historischen Antropologie und Kulturwissenschaften. Wien, 23. –25. 10. 2005.
 • Die böhmisch-mährische Filmzentrale. Internationales Kolloquium Film und Filmpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945, Regensburg 23.-25. 6. 2005.
 • Několik poznámek k národnímu určení kinematografie Protektorátu Čechy a Morava s konkrétním příkladem výrobní společnosti Prag-Film. VIII. česko-slovenská filmologická konference Film & národ. Olomouc 18.–21. 11. 2004.
Úvod > Katedra > Pedagogové > Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.