Důležité

Rozvrh na ZS 2021/2022 naleznete zde

Průběžně aktualizované informace o workshopech naleznete v sekci Studium –> Vyučované předměty.

Sledujte i FB skupinu naší katedry, kde najdete nejaktuálnější informace, ale i odkazy a pozvánky na nejrůznější akce, příležitosti a setkání.

Termíny pro nejzazší odevzdání bc. a mgr. prací: Bakalářské a magisterské závěrečné práce musejí být odevzdány školiteli pro ZS do 15. 12. a pro LS do 15. 7. V ISu musí být definitivní práce odevzdána 3 týdny před obhajobou (tento termín je daný FF UK a nelze ho měnit). Po těchto termínech již školitelé práce nebudou přijímat. Práce je rovněž nutné průběžně konzultovat se školitelem. V těchto termínech práce ještě nenahrávejte do ISu, učiňte tak až po dohodě se školitelem.

Vzdálený přístup do systému Kramerius a licencovaných databází. Informace najdete zde!

Jak postupovat v případě žádostí o vstup do nezpracovaného fondu NFA? Informace najdete zde!

Novou koncepci rozvoje katedry 2018–2021 naleznete zde.

Úvod > Katedra > Důležité