Pedagogové

Interní pedagogové katedry filmových studií

 

Vedoucí katedry, docentka: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová. Ph.D.
Zástupce vedoucí, profesor: prof. PhDr. Ivan Klimeš
Docentky a docenti: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Szczepanik Ph.D.
Odborné asistentky: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková , Ph.D.
  Dr. Phil. Kateřina Krtilová
  PhDr. David Čeněk

Konzultační hodiny vždy po předchozí dohodě e-mailem.

 

 

Úvod > Katedra > Pedagogové