Pedagogové

Interní pedagogové katedry filmových studií

 

Vedoucí katedry, docentka: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová. Ph.D.
Zástupce vedoucí, profesor: prof. PhDr. Ivan Klimeš
Docentky a docenti: doc. PhDr. Stanislava Přádná
  doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
  oc. Mgr. Petr Szczepanik Ph.D.
Odborná asistentka: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková , Ph.D.
Asistent: PhDr. David Čeněk

 

Konzultační hodiny v ZS 2022/2023

 

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. po předchozí dohodě e-mailem
(katerinasvatonova@gmail.com)
doc. PhDr. Stanislava Přádná po předchozí dohodě e-mailem
(s.pradna@volny.cz)
doc. Mgr. Lucie Česálková Ph.D. po předchozí dohodě e-mailem
(lucie.cesalkova@ff.cuni.cz)
prof. PhDr. Ivan Klimeš po telefonické dohodě
(777 032 092)
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. po předchozí dohodě e-mailem
(petr.szczepanik@ff.cuni.cz)
Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. po předchozí dohodě e-mailem
(tereza.dvorakova@ff.cuni.cz)
PhDr. David Čeněk po předchozí dohodě e-mailem
(david.cenek@ff.cuni.cz)

 

 

Úvod > Katedra > Pedagogové