Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.

Odborný asistent

e-mail:jan.hanzlik@ff.cuni.cz

Vzdělání

 • 2012 Ph.D., FF UP v Olomouci; disertační práce Kulturní zkušenost z českých multikin. Analýza diskurzu
 • 2006 Mgr., FF UP v Olomouci (obor anglická filologie a filmová věda); diplomová práce Čtyři filmy o vetřelci: Proměny narativního, stylistického a tematického systému

Působení v zahraničí

 •  2016 a 2023: Hostující profesor na Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai, Kluž, Rumunsko (Erasmus+
 • 2019: Výzkumný pobyt pod vedením prof. Constantina Parvulescua (Universitat Pompeu Fabra), San Sebastián, Španělsko
 • 2018: Absolvování kurzu „Selling, Marketing & Distributing Film: The Process, Demystified“, London Film School, Londýn, Velká Británie

Vědecké zaměření

 • Filmová distribuce a předvádění filmů
 • Sociologie filmového diváka
 • Filmový marketing
 • Trh práce a pracovní proces ve filmovém průmyslu
 • Současná česká a rumunská kinematografie

Členství a působení v odborných organizacích

 • Redaktor časopisu Iluminace (Národní filmový archiv).
 • Člen redakční rady časopisu Studies in Eastern European Cinema (Taylor & Francis, Velká Británie).
 • Člen České společnosti pro filmová studia
 • Certifikátor uměleckých výstupů pro Registr uměleckých výstupů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Granty

 • Podpora exportu audiovizuální tvorby: nástroje pro měření, predikci a posilování přeshraniční cirkulace českých filmových a televizních děl, TAČR, 2023–2026 (člen řešitelského týmu)
 • Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci; TAČR, 2020–2022 (hlavní řešitel)
 • Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí; TAČR, 2020–2023 (člen řešitelského týmu)
 • Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě; OP VVV – Excelentní výzkum, 2019–2022 (postdoc)
 • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky; NAKI, 2011–2015 (člen řešitelského týmu)
 • Veřejná podpora a nové trendy v managementu audiovizuální kultury ve vybraných zemích Evropské unie; Interní grantová agentura VŠE v Praze, 2012 (hlavní řešitel)
 • Od kavárny k multiplexu: Veřejné filmové promítání jako předmět výzkumu; Interní univerzitní grant FF UP pro doktorandy a asistenty, 2007 (hlavní řešitel)

Přehled publikační činnosti

 Studie v odborných časopisech:

 • “I don’t care if it’s the Third World War”: Czech cinemagoers during the COVID-19 pandemic. Studies in Eastern European Cinema 2022, online first, DOI 10.1080/2040350X.2022.2144461 (spoluautoři Petr Szczepanik, Karel Čada, Zuzana Chytková).
 • Beyond postsocialist and small: recent film production practices and state support for cinema in Czechia and Romania. Studies in European Cinema 19, č. 2, 2022, s. 129–146 (spoluautor Constantin Parvulescu).
 • Eastern European film festivals: streaming through the covid-19 pandemic. Studies in Eastern European Cinema 13, č. 2, 2022, s. 38–55 (spoluautorka Ewa Mazierska).
 • The peripheralization of east-central European film cultures on VOD platforms. Iluminace 33, č. 2, 2021, s. 5–26 (spoluautor Constantin Parvulescu)
 • Czech film policy after 1989: Between neoliberal and national mercantilist discourse. Studia politica: Romanian political science review 20, č. 3, 2020, s. 55–73.
 • Limiting the unlimited: curation in Czech film distribution in the digital era. Studies in Eastern European cinema 11, č. 3, 2020, s. 262–278.
 • „I always get to see a film no matter what“: a discourse on multiplexing in post-socialist Czechia Studies in Eastern European Cinema 8, č. 3, 2017, s. 288–300.
 • Eventization and Targeting in Czech Theatrical Distribution after 1989. Iluminace 29, č. 3, 2017, s. 49–64.
 • Čeští návštěvníci kin z pohledu filmového marketingu. Iluminace 25, č. 2, 2013, s. 33–51 (spoluautoři Václav Stříteský, Miroslav Karlíček).
 • Vývoj českého filmového plakátu v letech 1990–2012. Iluminace 25, č. 2, 2013, s. 53–70 (spoluautorka Kateřina Šafaříková).
 • Kariéry Skriptek. 2011. Trh práce, pracovní proces a konstrukce genderu v české filmové a televizní výrobě. Iluminace 23, č. 4, 2011, s. 5–26.
 • Projekce artových filmů v multikinech. Poznámky k programu kin Palace Cinemas Nový Smíchov a Village Cinemas Anděl. Iluminace 20, č. 3, 2008, s. 93–
 • „Jak řekl Griffith, pokrok nezastavíš.“ Reflexe změn kinematografických technologií českými promítači. Iluminace 19, č. 4, č. 68, 2007, s. 111–125 (spoluautor Karel Čada).
 • Technické vymoženosti, americké trháky a nezbytný popcorn. Konstrukce kulturní zkušenosti z multikina v českém denním tisku. Iluminace 19, č. 1, 2007, s. 105–123 (spoluautor Karel Čada).

Odborné studie v mezinárodních sbornících:

 • Promoting Films in Cinemas and on Streaming Platforms: Cinema Events in Czechia. In Christopher Tunstil Meir, Roderik Charles Smits (Eds) European Cinema in the Streaming Era: Policy, Platforms, and Production Camden: Palgrave Macmillan (v tisku).
 • Looking Beyond the Family Nest: Self-Sufficiency of Young Adults and Intergenerational Transmission of Values and Resources in Czech Republic. In Jale Tosun, Daniela Pauknerová, Bernhard Kittel (Eds), Intergenerational Transmission and Economic Self-Sufficiency. Camden: Palgrave Macmillan, 2021, s. 355–376 (spoluautorky Daniela Pauknerová a Zuzana Chytková).
 • Methodological Framework. In Jale Tosun, Daniela Pauknerová, Bernhard Kittel (Eds), Intergenerational Transmission and Economic Self-Sufficiency. Camden: Palgrave Macmillan, 2021, s. 57–76 (spoluautoři Julia Rita Warmuth, Julia Weiss, Daniela Pauknerová, Jale Tosun, Bernhard Kittel)
 • The Exhibition of Popular Cinema in the Czech Republic and Slovakia after 1989 within the Context of the European Union. In Dorota Ostrowska, Francesco Pitassio, Zsuzsanna Varga (Eds), Popular Cinemas in Central Europe: Film Cultures and Histories. London: IT Taurus, 2017, s. 282–301.

Odborné studie – aplikovaný výzkum

Odborné studie v domácích sbornících:

 • Permanent Innovations: On Some Strategies of Czech Single Screen Cinema Operators After 1989. In Petr Dostál, Markéta Dianová and Jan Hanzlík (Eds), The European Context of Czech Cultural Sector. Praha: Melandrum, 2012, s. 89–100 (spoluautorka Alžběta Stránská).

Výběr z ostatních časopiseckých článků:

 • Jurský park: filmově-technologické inovace a „dynamizovaná nenasytnost“. Cinepur 16, č. 55, 2008, s. 34–35.
 • Neslušný americký sen. Americký pornoprůmysl v číslech. Cinepur 16, č. 51, 2007, s. 14–15.
 • Lekce sadismu. Cinepur 14, č. 48, 2006, s. 50.
 • Michael Bay. Cinepur 14, č. 47, 2006, s. 36–39.
 • Director‘s Cut. Režisér versus producent. Cinepur 14, č 42, 2005, s. 12–15.
 • Filmy, média a simulace. 39. ročník MFF Karlovy Vary. Cinepur 13, č. 35, 2004, s. 7.
 • Nepostradatelnost opakování pro narativní film. Cinepur 13, č. 32, 2004, s. 48–49.

Výběr z rozhovorů:

 • Nejdůležitější je identifikovat jádro diváků. Rozhovor s Finolou Kerriganovou. Iluminace 25, č. 2, 2013, s. 81–87.
 • Přenosy z Metropolitní opery nastavují laťku českým divadlům. Rozhovor s Martinem Cikánkem. Iluminace 25, č. 1, 2013, s. 79–84
 • Alternativní obsah: Mít ve svém kině něco exkluzivního. Rozhovor s Malvínou Řezáčovou. Iluminace 25, č. 1, 2013, s. 85–88.
 • Ve vědě o filmu jsem usiloval o interdisciplinární přístup. Rozhovor s Ivem Pondělíčkem. Iluminace 22, č. 4, 2010, s. 151­–159 (spoluautor Zdeněk Hudec).

Výběr z překladů v odborných časopisech a knihách:

 • Lovejoy, Alice. Experimentální dílna. Československá armádní kinematografie od 20. do konce 60. let. Praha: Národní filmový archiv, 2021.
 • Strauvenová, Wanda. Dilema pozorovatele. Dotýkat se, či nedotýkat? Iluminace 2011, č. 19, s. 69–82.
 • Casetti, Francesco. Filmová zkušenost. 2011, č. 81, s. 67–77.
 • Bordwell, David a Kristin Thompsonová. Kapitola 5 Záběr: Kamera. In: David Bordwell a Kristin Thompsonová. Umění filmu Úvod do studia formy a stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011, s. 223–287.
 • Hagener, Malte. Kde je (dnes) film? Film ve věku imanence médií. Iluminace 2011, č. 81, s. 79–87.
 • Baumann, Shyon. Hranice umění. Vysoká kultura v Hollywoodu. Iluminace 22, č. 4, 2010, s. 73–89.
 • Goldsmith, Ben. Filmová studia a transformační účinky migrující výroby. Iluminace 24, č. 2, 2010, s. 27–
 • Margry, Karel. Filmové týdeníky v okupovaném Československu. Karel Pečený a jeho společnost Aktualita. Iluminace 21, č. 2, 2009, s. 83–134.
 • Hosea, Birgitta. Performativita, post-animace a jak jsem se stala animovanou postavou. Iluminace 21, č. 4, 2008, s. 55–69.
 • Ward, Paul. Několik úvah o vztahu teorie a praxe v oboru animačních studií. Iluminace 21, č. 4, 2008, s. 41–54.
 • Casetti, Francesco. Teorie, post-teorie, neo-teorie. Proměny diskurzů, proměny předmětů. In: Francesco Casetti. Filmové teorie 19451990. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2008, s. 363–372.
 • Tasker, Yvonne a Diane Negra. Feministická politika a postfeministická kultura. Iluminace 20, č. 4, 2008, s. 113–
 • Bordwell, David. Cinefilní hrátky. Cinepur 16, č. 60, 2008, s. 26–28.

Ocenění:

 • Cena rektora VŠE v Praze za prestižní knižní publikaci, 2. místo: Intergenerational Transmission and Economic Self- Sufficiency, Palgrave Macmillan 2021, společně s Danielou Pauknerovou, Zuzanou Chytkovou, Jale Tosun a Bernhardem Kittelem.

Příspěvky na mezinárodních konferencích:

 • “Recent Development of the Video-on-Demand Market and Film Policy in Czechia.” European Network for Cinema and Media Studies Conference, Palermo, Itálie, 7. – 13. 6. 2021 (online).
 • “Film as Cultural Capital and its Economic Potential.” The Global Entrepreneurship Week: Film as a Business. Velvyslanectví Praha, 19. 11. 2019.
 • “If You Show an Italian film, Serve Italian Wine“: (Re)constructing Authenticity Through Film-going Experience.” European Sociological Association. Manchester, Velká Británie 20. – 23. 8. 2019.
 • “Limiting the unlimited: Curatorial strategies in Czech film distribution in the digital era.” European Network for Cinema and Media Studies Conference, Gdaňsk, Polsko, 13. – 15. 6. 2019.
 • “Typology of Individual Private Collectors and their Consumer Behavior.” AIMAC 2019 15th International Conference on Arts and Cultural Management. Ca’Foscari University, Benátky, Itále, 22. – 26. 6. 2019, (spoluautor Martin Zelený).
 • “‘A Paradise of Diversity’? Current Curatorial Strategies of VOD Platforms in Czechia.” Screen Industries in East-Central Europe Conference: Online Distribution and Internet TV. Národní filmový archiv. Praha, ČR, 22. – 23. června 2018.
 • “Global Film Culture, Local Programming: Czech Theatrical Distribution in the Era of Digitization and Eventization.” Small Cinemas Conference: Diversity in Glocal Cinemas: Language, Culture, Identity. Universidad del País Vasco. Bilbao, Španělsko, 20. – 22. 9. 2017.
 • “Labour Market and Gendering of Professions in Contemporary Czech Film Production.” 13th Conference of the European Sociological Association. Atény, Řecko, 29. 8 – 1. 9. 2017.
 • “‘We May Be on the Brink of a Revolution’: Marketing Multiplexes and Blockbusters in the Post-Socialist Czech Republic.” Screen Industries in East-Central Europe Conference: The Long 1990s. Národní filmový archiv. Praha: ČR, – 5. 11. 2016.
 • “(Dis)connected Viewers: Popularity of Cinema-going across Europe after 1989.” European Network for Cinema and Media Studies Conference, Postupim, Německo, 2 – 30. 7. 2016.
 • “Alone Together: Cinema-going Trends in an Integrating Europe from 2004 to 2014.” Cinema and Visual Culture in Post-Communist Europe Conference: From Crisis to Euphoria and Back Again. Universitatea Babes-Bolyai, Kluž, Rumunsko, 27. – 28. 5.
 • “The Distribution of Art House Films on the Czech Film Market after the Digitization of Cinemas. Society for Cinema and Media Studies Conference.” (spoluautorka Eva Blažková), Montreal, Kanada, 25. – 29. 3. 2015.
 • “A Good Cinema Manager Can Save Kids from Drugs: Media Discourse, Film Distribution and Programming of Cinemas in the Czech Republic.” European Network for Cinema and Media Studies Conference, Lodž, Polsko, 18. – 20. 6. 2015.
 • “Film Tourism in the Czech Republic and Germany: The Case of Three Wishes for Cinderella.” European Network for Cinema and Media Studies Conference, Milán, Itálie, 19. – 21. 2014.
 • “Transformations and Derivatives: What Production Designers and Script Supervisors do With Screenplays.” Screen Industries in East-Central Europe: Cultural Policies and Political Culture, Brno, 22. – 25. 11. 2012.
 • “Globalization of the Film Exhibition Business: The Construction of Multiplexing in the Czech Daily Newspapers.” Small Cinemas Conference, Temešvár, Rumunsko, 1. – 3. 6. 2012.

Výběr z příspěvků na domácích konferencích, panelových debatách a workshopech:

 • „Je mi jedno, jestli je třetí světová“: Český filmový divák v době covid-19.“ Dopady covidu na kulturu II., NIPOS, Praha, 30. 11. 2022.
 • „Nové návyky publika v post-covidové době.“ Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, 27. 10. 2022.
 • „Nová audiovize. Panelová debata o podmínkách a pojetí filmové tvorby.“ Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, 28. 10. 2022.
 • „Český filmový divák v době covid-19.“ Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 6. 6. 2022.
 • „Toni Erdmann, Quo vadis, Aida?… Has access to European films improved?“ Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 4. 6. 2022.
Úvod > Katedra > Pedagogové > Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.