Výzkumné projekty

Výzkumné projekty organizované členy, nebo s účastí členů KFS

 

 • 2023–2026: Podpora exportu audiovizualní tvorby: nástroje pro měření, predikci a posilování přeshraniční cirkulace českých filmových a televizních děl (Technologická agentura ČR), hlavní řešitel Petr Szczepanik, výzkumný tým: Lucie Česálková, Ivan David, Jan Hanzlík, Martin Horyna, Veronika Lengálová, Raman Samusevich, Pavel Zahrádka
 • 2021–2028 Global Media and Internet Concentration Project (GMICP, https://gmicp.org), mezinárodní výzkumný projekt financovaný kanadskou nadací SSHRC (The Social Sciences and Humanities Research Council) a vedený týmem Carleton University v Ottawě. Český tým pod vedením Petra Szczepanika je zodpovědný za výzkum koncentrace v mediálních průmyslech visegradských zemí.
 • 2020–2023 Strategie pro udržitelnost a rozvoj televize veřejné služby v éře internetu: příklady dobré praxe na základě mezinárodního srovnání (TAČR, TL03000251), hlavní řešitel Petr Szczepanik.
 • 2018 – 2022 Skryté formy režie: Souvislosti filmové, literární, kostýmní a výtvarné tvorby Ester Krumbachové. Zpracování její pozůstalosti. (GA18-22139S). spoluřešitelka Kateřina Svatoňová.
 • Od roku 2018 součástí projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evrops.kého fondu pro regionální rozvoj – doc. Petr Szczepanik, doc. Kateřina Svatoňová, doc. Lucie Česálková.
 • 2018–2019 výzkumný projekt Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 1946–1992: kulturní, (geo)politické a institucionální dějiny v (trans)nacionální perspektivě (GAČR 18-27994S) – Dr. Jindřiška Bláhová.
 • od roku 2017 součástí výzkumného programu Progres UK: Literatura a performativita – prof. Ivan Klimeš, doc. Petr Szczepanik, doc. Kateřina Svatoňová, Dr. Magda Španihelová.
 • 2017–2019 Součástí projektu Internationales Netzwerk ‚Medienphilosophie‘ – Mezinarodní vyzkumná skupina ‚Filosofie médií‘ / International Network for Media Philosophy, podpořeno grantem Deutsche Forschungsgemeinschaft (KR 5082/1-1) – doc. Kateřina Svatoňová.
 • 2017–2019 výzkumný projekt Postsocialistický producent: Skupinová tvůrčí práce v české filmové a televizní výrobě po r. 1989. (GAČR, 17-13616S) – doc. Petr Szczepanik.
 • 2016–2019 výzkumneý projekt Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění (NAKI II.) – http://laterna-research.cz – doc. Kateřina Svatoňová, Dr. Magda Španihelová.
 • 2014–2015 výzkum nazvaný Experimentace v českém filmu: kritické zpracování pozůstalosti kameramana Jaroslava Kučery v kontextu širší vizuální kultury (GAČR 14-13296P) – doc. Kateřina Svatoňová.
 • 2013–2014 součástí česko-německého projektu organizovaného IKKM Weimar: Positionen und Perspektiven deutscher und tschechischer Medienphilosophie / Pozice a perspektivy české a německé filosofie médií podpořeného grantem DFG (v programu zaměřeném na budování mezinárodní spolupráce) – doc. Kateřina Svatoňová.
 • 2012–2016 součástí projektu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech: Kultura a totalita (PRVOUK) – doc. Ivan Klimeš, Dr. Petra Hanáková, Dr. Kateřina Svatoňová, Mgr. Magda Španihelová.
 • 2012–2016 součástí projektu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech: Brak a populární kultura (PRVOUK) – Dr. Kateřina Svatoňová.
 • 2010-2011: Výzkumní projekt Narativ optikou projektoru (GA ČR  408/09/0879) – doc. Ivan Klimeš.
 • 2010 – Projekt Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty z hlediska nezávadnosti pro děti a mladistvé (řešitelka Mgr. MgA. Tereza Dvořáková ve spolupráci s CEMES UK FSV pro Ministerstvo kultury České republiky).
 • 2009–2012 – Projekt Visegrad Cinema: Points of Contact from the New Waves to the Present. (VUSG 60810005) Řešitelka PhDr. Petra Hanáková, Ph. D., doc. PhDr. Stanislava Přádná
 • 2009–2010 – Mezinárodním projekt La Storia in televisione (Pierre Sordin a Istituto Storico Parri Emilia-Romagna Bologna). Spoluřešitelka Tereza Czesany Dvořáková.
 • 2008–2010 – Juniorský výzkumný projekt Mocenské kinematografické struktury období Protektorátu Čechy a Morava (GA AV), řešitelka Mgr. et MgA. Tereza Dvořáková.
 • 2007–2009 – Výzkumný projekt Estetická dimenze vizualizace kultury (GA ČR 408/07/0909). PhDr. Petra Hanáková, Ph. D. členkou grantového týmu a garantkou výzkumné skupiny „Proměny obrazu – digitální revoluce”.  Spoluřešiteli PhDr. Kateřina Svatoňová, PhDr. David Čeněk a Mgr. Václav Hájek.
 • 2006–2008 – výzkumný projekt Miloš Forman – monografie (GA ČR 408/06/0221). Řešitelka doc. PhDr. Stanislava Přádná.
 • 2006–Specifický výzkum Současné metody a přístupy filmových studií, výstupem je vytvoření metodologického rozcestníku KFS. Řešitelka PhDr. Petra Hanáková, Ph. D., realizační tým: doktorandi katedry filmových studií.
 • 2005–2011 – Výzkumný projekt „Významotvornost rodových diferencí v moderním světě“ v Centru genderových studií FF UK, dílčího úkolu ve výzkumném záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie FF UK 2005 – 2009. Spoluřešitelkou projektu PhDr. Petra Hanáková, Ph. D.  (Grant MŠMT 0021620824).
 • 2004–2006 projekt Příprava bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru filmová věda (FRVŠ). Řešitel Prof.  PhDr. Jiří Cieslar, od roku 2006 řešitel PhDr. Ivan Klimeš.
 • 2003–2006 mezinárodní projekt Multiples and multiple language versions in early sound era s univerzitami Amsterdam, Bremen, Locarno, Milan, Pisa, Paris III, Udine a Valencia do jehož přímým výstupem bylo několik odborných studií členů katedry a mezinárodní týdenní workshopy „MAGIS, Gradisca International Film Studies Spring School“ v italské Gradisce, jichž se postupně zúčastnila řada pedagogů a studentů katedry.
 • 2003-2005 Výzkumný projekt Alfréd Radok – filmař a zakladatel Laterny magiky (GA ČR 408/03/1448). Řešitel prof. PhDr. Jiří Cieslar, spoluřešitelka Prof. PhDr. Eva Stehlíková z KDV FF UK.
Úvod > Věda a výzkum > Výzkumné projekty