Doktorské studium

Obecné informace o doktorském studiu

Absolvent doktorského studia filmové vědy disponuje širokým kulturněhistorickým rozhledem, má obsáhlé vědomosti o teorii a dějinách audiovizuální české i světové kultury a je vybaven znalostí nejméně dvou cizích jazyků. Má kultivovaný písemný projev a autorskou zkušenost s různými žánry psaní o filmu. Je obeznámen s mezinárodním akademickým prostředím a má zkušenost s domácími i zahraničními konferencemi. Je plně připraven k samostatné pedagogické a vědecké práci. Na špičkové úrovni je schopen se zhostit veškerých odborných aktivit spojených s oborem (redakčních prací v odborných časopisech i nakladatelstvích a dramaturgických aktivit na festivalech i ve specializovaných kinech a zcela flexibilní i v dalších typech úkolů v kulturní sféře).

Absolvent doktorského studia filmové vědy FF UK je vysoce vzdělaný odborník v dějinách filmové vědy a teorie audiovizuálních médií, s přesahy do dalších humanitních věd. Obhájenou disertační prací prokazuje špičkovou kvalitu v dané problematice úzce svázané s dějinami či teorií filmu, respektive audiovizuálních médií, ale i perfektní orientaci v aktuálním mezinárodním oborovém výzkumu.

Absolvent doktorského studia filmové vědy FF UK je připraven na samostatnou badatelskou činnost, je zvyklý pracovat v archivech, knihovnách a dalších paměťových institucích. Je schopen prohlubovat dosažené znalosti, přemýšlet o odlišnostech kultury a různorodých historických kontextech, čímž přispívá k rozvíjení svého oboru v mezinárodním kontextu. Absolventi jsou schopni profesionální vědecké práce, dokáží výsledky svého bádání prezentovat v některém ze světových jazyků na konferencích a publikovat výsledky výzkumu na špičkové úrovni.

Absolvent je připraven pro uplatnění zejména:

– na specializovaných vědeckých pracovištích,

– v paměťových institucích spojených s filmovými a audiovizuálními médii,

– jako pedagog na vysokých školách,

– jako redaktor a překladatel v odborných časopisech a ve specializovaných nakladatelstvích,

– jako dramaturg a kurátor na specializovaných domácích a mezinárodních festivalech,

– ve státní sféře a soukromém sektoru spojených s filmem a audiovizuální kulturou v nejširším možném vymezení,

– jako expert a analytik filmového průmyslu.

 

Základní struktura studijních povinností doktorského studijního programu od roku 2019/2020 zde.

Úvod > Studium > Studijní programy > Doktorské studium