Soutěž: nejlepší texty dle genderových, queer nebo LGBT studií

Spolu s centrem genderových studií vyhlašujeme – jako připomenutí významu Jiřiny Šiklové – soutěž pro studenty a studentky magisterských a doktorských programů: v soutěži se utkají články psané česky či anglicky, které využívají metodologických impulsů genderových, queer nebo LGBT studií. Odborným kolegiem bude udělena 1 hlavní cena a 2 mimořádná ocenění, text vyjde v odborném periodiku.Více naleznete zde. Soutěž se vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022. Uzávěrka soutěže je 20. května 2022.

Úvod > Aktuality > Soutěž: nejlepší texty dle genderových, queer nebo LGBT studií